Dekodowanie EKG dla manekinów z przykładami

Dzień dobry, kochanie, czajnik. Jeśli szukałeś strony, w której możesz przynajmniej nieco zaostrzyć swoje umiejętności EKG, to trafiłeś pod ten adres. Witryna zawiera ponad 100 zapisów EKG z przykładami transkryptów, głównie w zadaniach teorii. Zdecydowanie zalecam zacząć od nowa (od pierwszej lekcji), a jeśli będziesz ćwiczyć rzetelnie, to w ciągu 1-2 tygodni będziesz w stanie odróżnić normę od patologii. Oczywiście będzie to możliwe tylko w przypadku czajnika z wykształceniem medycznym..

Tutaj przeanalizuję dla ciebie przykład pierwszego EKG, które do mnie dotarło. Abyś mógł zrozumieć ilość materiału, który pozostaje do opanowania. Będziesz także mógł ocenić jakość obrazów EKG zebranych w ramach tego projektu.

Odszyfrowanie EKG dla manekinów - przykład.

Wniosek jest następujący: rytm zatokowy, częstość akcji serca = 62 na minutę, blok przedsionkowo-komorowy z I wieku, niepełny blok prawej nogi wiązki Hisa. Niespecyficzne naruszenie polaryzacji w obszarze ściany bocznej.

Jak to zdefiniowaliśmy.

 1. Rytm zatokowy - tutaj drugi odprowadzenie ma falę P, jest dodatni i podąża przed każdym kompleksem komorowym w tej samej odległości.
 2. Tętno - Między zębami komórek RR 49 (3000 / 49≈62).
 3. Blok AV I st - PR> 0,2, co wskazuje na obecność bloku AV.
 4. Niekompletna blokada bloku prawej gałęzi wiązki - kompleks komorowy jest rozszerzony (0,13 s); w ołowiu V1 występuje charakterystyczny kompleks rsr.
 5. Niespecyficzne naruszenie polaryzacji w obszarze ściany bocznej. - T zęby w odprowadzeniach V5-V6 są wygładzone.

To EKG nie jest zbyt skomplikowane, jeśli ściśle przestrzegasz planu dekodowania EKG i możesz korzystać z linijki, ale oczywiście znasz teorię. Zadbałem o to, aby nie przeciążyć cię tą samą teorią. W każdej sekcji podano tylko informacje potrzebne lekarzowi „nie kardiologowi” do jakościowej interpretacji EKG na akceptowalnym poziomie.

Jeśli zdecydujesz się nauczyć czytać EKG, mam nadzieję, że ci w tym pomogę, zacznij od PIERWSZEJ LEKCJI i poruszaj się wzdłuż „znaków”.

Powodzenia, drogi czajniku.

Jeśli znajdziesz jakiś błąd, wybierz fragment tekstu i naciśnij „Ctrl + Enter”

Dekodowanie kardiogramu serca

Serce jest najważniejszym organem człowieka. Z powodu tej dysfunkcji cierpi całe ciało. Aby zidentyfikować różne patologie sercowo-naczyniowe za pomocą metody elektrokardiografii. Używają urządzenia, które przechwytuje impulsy elektryczne serca - elektrokardiograf. Dekodowanie EKG pozwala zobaczyć główne odchylenia w pracy narządu na krzywej graficznej, co w większości przypadków pomaga zdiagnozować bez dodatkowych badań, przepisać niezbędne leczenie.

Jakie pojęcia są używane w dekodowaniu

Odszyfrowanie EKG jest dość złożonym procesem, który wymaga dogłębnej wiedzy specjalisty. Podczas oceny stanu serca wskaźniki kardiogramu są mierzone matematycznie. W takim przypadku stosowane są pojęcia takie jak rytm zatokowy, tętno, przewodnictwo elektryczne i oś elektryczna, rozruszniki serca i niektóre inne. Oceniając te wskaźniki, lekarz może wyraźnie określić niektóre parametry funkcjonowania serca..

Tętno

Tętno to określona liczba uderzeń serca w danym okresie czasu. Zwykle trwa 60 sekund. Na kardiogramie tętno określa się, mierząc odległość między najwyższymi zębami (R - R). Prędkość zapisu krzywej graficznej wynosi zwykle 100 mm / s. Przez pomnożenie długości zapisu o wartości 1 mm przez długość odcinka R - R obliczane jest tętno. Zdrowa osoba powinna mieć częstość akcji serca 60-80 uderzeń na minutę.

Rytm zatokowy

Inną koncepcją zawartą w dekodowaniu EKG jest rytm zatokowy serca. Przy normalnym funkcjonowaniu mięśnia sercowego impulsy elektryczne powstają w specjalnym węźle, a następnie rozprzestrzeniają się na obszar komory i przedsionka. Obecność rytmu zatokowego wskazuje na normalne funkcjonowanie serca.

Ścieżki przewodzenia

Ta koncepcja definiuje proces, taki jak propagacja impulsów elektrycznych przez tkanki mięśnia sercowego. Zwykle impulsy są przesyłane w określonej kolejności. Naruszenie kolejności ich przenoszenia z jednego stymulatora do drugiego wskazuje na dysfunkcję narządu, rozwój różnych blokad. Należą do nich zatoki zatokowo-przedsionkowe, śródczaszkowe, przedsionkowo-komorowe, wewnątrzkomorowe, a także zespół Wolfa-Parkinsona-White.

Elektryczna oś serca

Podczas dekodowania kardiogramu serca brana jest pod uwagę koncepcja elektrycznej osi serca. Termin ten jest szeroko stosowany w praktyce kardiologicznej. Podczas dekodowania EKG ta koncepcja pozwala specjalistom zobaczyć, co dzieje się w sercu. Innymi słowy, oś elektryczna jest sumą wszystkich biologicznych i elektrycznych zmian w narządzie.

Pozycja osi elektrycznej jest określana przez lekarza za pomocą specjalnych schematów i tabel lub przez porównanie kompleksów QRS, które są odpowiedzialne za proces wzbudzenia i skurczu komór serca.

Jeśli wartości EKG wskazują, że w odprowadzeniu III fala R ma mniejszą amplitudę niż w odprowadzeniu I, mówimy o odchyleniu osi serca w lewo. W przypadku, gdy w odprowadzeniu III fala R ma większą amplitudę niż w odprowadzeniu I, zwykle mówi się o odchyleniu osi w prawo. Normalne wartości w tabeli kardiogramów - fala R jest najwyższa w odprowadzeniu II.

Zęby i interwały

Na kardiogramie uzyskanym podczas badania zęby i odstępy nie są wskazane. Są one potrzebne tylko specjalistom odszyfrowującym..

 • P - określa początek redukcji regionu przedsionkowego;
 • Q, R, S - należą do tego samego gatunku, pokrywają się ze skurczem komór;
 • T jest czasem bezczynności komór serca, to znaczy ich rozluźnienia;
 • U - rzadko zapisywane na kardiogramie, nie ma zgodności co do jego pochodzenia.

Aby ułatwić dekodowanie, kardiogram jest podzielony na interwały. Na taśmie widać proste linie, które biegną wyraźnie na środku zęba. Nazywa się je izolinami lub segmentami. Przy diagnozowaniu zwykle brane są pod uwagę segmenty P-Q i S - T..

Z kolei jeden interwał składa się z segmentów i zębów. Długość interwału pomaga również ocenić ogólny obraz funkcjonowania serca. Przedziały - P - Q i Q - T mają wartość diagnostyczną.

Czytanie kardiogramu

Jak odszyfrować kardiogram serca? To pytanie zadaje wielu pacjentów, którzy mieli do czynienia z procedurą elektrokardiografii. Bardzo trudno to zrobić samemu, ponieważ deszyfrowanie danych ma wiele niuansów. A jeśli na swoim kardiogramie przeczytasz pewne naruszenia serca, nie oznacza to obecności choroby.

Blank

Oprócz uwzględnienia odstępów i segmentów ważne jest monitorowanie wysokości i czasu trwania wszystkich zębów. Jeśli ich fluktuacja nie odbiega od normy, oznacza to zdrowe funkcjonowanie serca. Jeśli amplituda zostanie odrzucona, mówimy o stanach patologicznych.

Norma zębów na EKG:

 • P - powinien trwać nie dłużej niż 0,11 s., Wysokość w granicach 2 mm. W przypadku naruszenia tych wskaźników lekarz może wyciągnąć wniosek na temat odstępstwa od normy;
 • Q - nie powinna być większa niż jedna czwarta fali R, szersza niż 0,04 s. Szczególną uwagę należy zwrócić na ten ząb; jego pogłębienie często wskazuje na rozwój zawału mięśnia sercowego u osoby. W niektórych przypadkach zniekształcenie zębów występuje u osób z ciężką otyłością;
 • R - podczas dekodowania śledzony jest w odprowadzeniach V5 i V6, jego wysokość nie powinna przekraczać 2,6 mV;
 • S to specjalny ząb, dla którego nie ma wyraźnych wymagań. Jego głębokość zależy od wielu czynników, na przykład wagi, płci, wieku, pozycji ciała pacjenta, ale gdy ząb jest zbyt głęboki, możemy mówić o przeroście komory;
 • T - musi wynosić co najmniej siódmą część fali R..

U niektórych pacjentów po fali T na kardiogramie występuje fala U. Wskaźnik ten rzadko jest brany pod uwagę przy diagnozowaniu; nie ma on żadnych wyraźnych standardów..

Segmenty i odstępy czasu

Odstępy i segmenty również mają swoją normalną wydajność. Jeśli wartości te zostaną naruszone, specjalista zwykle udziela wskazówek dla dalszych badań..

 • Segment ST zwykle powinien znajdować się bezpośrednio na konturze;
 • kompleks QRS nie powinien trwać dłużej niż 0,07 - 0,11 s. Z naruszeniem tych wskaźników zwykle diagnozuje się różne patologie serca;
 • Interwał PQ powinien trwać od 0,12 milisekundy do 0,21 sekundy;
 • Interwał QT jest obliczany z uwzględnieniem częstotliwości uderzeń serca u konkretnego pacjenta.

Funkcje deszyfrowania

Aby zarejestrować kardiogram, do ciała przymocowane są specjalne czujniki, które przekazują impulsy elektryczne do elektrokardiografu. W praktyce medycznej impulsy te i ścieżki ich przenoszenia nazywane są przewodami. Zasadniczo podczas badania wykorzystuje się 6 głównych odprowadzeń. Oznacz je literami V od 1 do 6.

Możemy rozróżnić następujące zasady dekodowania kardiogramu:

 • W odprowadzeniu I, II lub III musisz określić położenie najwyższego regionu fali R, a następnie zmierzyć szczelinę między następnymi dwoma zębami. Liczbę tę należy podzielić na dwie części. Pomoże to określić prawidłowość tętna. Jeśli odstęp między zębami R jest taki sam, oznacza to normalne skurcze serca.
 • Następnie musisz dokonać pomiaru każdego zęba i odstępu. Ich standardy opisano w powyższym artykule..

Obliczanie tętna odbywa się za pomocą specjalnego wzoru. Przy prędkości zapisu kardiogramu wynoszącej 25 mm na sekundę odległość przedziału R - R należy pomnożyć przez 0,04. W takim przypadku odstęp jest wskazany w milimetrach..

Przy prędkości 50 mm na sekundę przedział R - R należy pomnożyć przez 0,02.

Do analizy EKG zwykle stosuje się 6 z 12 odprowadzeń, ponieważ kolejne 6 powiela poprzednie.

Normalne wartości u dzieci i dorosłych

W praktyce medycznej istnieje koncepcja normy elektrokardiogramu charakterystycznej dla każdej grupy wiekowej. W związku z anatomicznymi cechami ciała u noworodków, dzieci i dorosłych wskaźniki badań są nieco inne. Rozważmy je bardziej szczegółowo..

Normy EKG u dorosłych można zobaczyć na rysunku..

Ciało dziecka różni się od dorosłego. Ze względu na to, że narządy i układy noworodka nie są w pełni uformowane, dane elektrokardiograficzne mogą się różnić..

U dzieci masa prawej komory serca przeważa nad lewą komorą. U noworodków często odnotowuje się ząb o wysokim R w ołowiu III i głęboki S w ołowiu I..

Stosunek fali P do fali R u dorosłych wynosi zwykle 1: 8, u dzieci fala P jest wysoka, często bardziej spiczasta, w odniesieniu do R wynosi 1: 3.

Ze względu na fakt, że wysokość fali R jest bezpośrednio związana z objętością komór serca, jej wysokość jest niższa niż u dorosłych.

U noworodków fala T jest czasami ujemna, może być niższa..

Wydaje się, że interwał PQ jest skrócony, ponieważ u dzieci prędkość impulsów wzdłuż układu przewodzenia serca jest większa. To wyjaśnia również krótszy kompleks QRS..

W wieku przedszkolnym wskaźniki elektrokardiogramu zmieniają się. W tym okresie nadal obserwuje się odchylenie osi elektrycznej serca w lewo. Masa komór odpowiednio wzrasta, stosunek fali P do fali R. maleje. Siła skurczu komór wzrasta, fala R staje się wyższa, maleje szybkość transmisji impulsów przez układ przewodzący, co pociąga za sobą wzrost kompleksu QRS i odstępu PQ.

U dzieci takie wskaźniki zwykle należy obserwować:

Ważny! Dopiero po 6-7 latach kompleksy, zęby i interwały nabierają wartości właściwej dla osoby dorosłej.

Co wpływa na dokładność wskaźników

Czasami wyniki kardiogramu mogą być błędne, różnią się od poprzednich badań. Niedokładności wyników często wiążą się z wieloma czynnikami. Obejmują one:

 • niepoprawnie podłączone elektrody. Jeśli czujniki zostaną poluzowane lub poruszone podczas EKG, może to poważnie wpłynąć na wyniki badania. Dlatego zaleca się, aby pacjent nadal leżał na kontynuacji całego okresu usuwania elektrokardiogramu;
 • obce tło. Na dokładność wyników często wpływają urządzenia zewnętrzne w pomieszczeniu, zwłaszcza gdy EKG jest wykonywane w domu przy użyciu urządzeń mobilnych;
 • palenie, picie alkoholu. Czynniki te wpływają na krążenie krwi, zmieniając w ten sposób parametry kardiogramu;
 • spożycie żywności. Kolejny powód, który wpływa odpowiednio na krążenie krwi na poprawność wskaźników;
 • przeżycia emocjonalne. Jeśli pacjent martwi się podczas badania, może to wpłynąć na częstość akcji serca i inne wskaźniki;
 • Pory dnia. Podczas przeprowadzania badań o różnych porach dnia wskaźniki mogą się również różnić.

Specjalista musi wziąć pod uwagę powyższe niuanse podczas dekodowania EKG, jeśli to możliwe, należy je wykluczyć.

Niebezpieczne diagnozy

Diagnoza za pomocą kardiografii elektrycznej pomaga zidentyfikować wiele patologii serca u pacjenta. Wśród nich - arytmia, bradykardia, tachykardia i inne.

Zaburzenia przewodzenia serca

Zwykle impuls elektryczny serca przechodzi przez węzeł zatokowy, ale czasami u osoby występują inne rozruszniki serca. Jednak objawy mogą być całkowicie nieobecne. Czasami zaburzeniu przewodnictwa towarzyszy szybkie zmęczenie, zawroty głowy, osłabienie, skoki ciśnienia krwi i inne objawy.

Przy bezobjawowym przebiegu często specjalna terapia nie jest wymagana, ale pacjent powinien być poddawany regularnym badaniom. Wiele czynników może negatywnie wpływać na funkcjonowanie serca, co pociąga za sobą naruszenie procesów depolaryzacji, zmniejszone odżywianie mięśnia sercowego, rozwój nowotworów i inne powikłania.

Bradykardia

Częstą formą arytmii jest bradykardia. Stanowi towarzyszy zmniejszenie częstotliwości uderzeń serca poniżej normy (mniej niż 60 uderzeń na minutę). Czasami taki rytm jest uważany za normę, która zależy od indywidualnych cech ciała, ale częściej bradykardia wskazuje na rozwój określonej patologii serca.

Na rysunku widać cechy EKG u pacjenta z bradykardią..

Istnieje kilka rodzajów chorób. W przypadku ukrytego przebiegu bradykardii bez wyraźnych objawów klinicznych leczenie zwykle nie jest wymagane. U pacjentów z wyraźnymi objawami przeprowadza się leczenie głównej patologii, która powoduje zaburzenia rytmu serca..

Extrasystole

Extrasystole to stan, któremu towarzyszy przedwczesne skurcze serca. U pacjenta extrasystole powoduje uczucie silnego impulsu sercowego, uczucie zatrzymania akcji serca. W takim przypadku pacjent odczuwa strach, niepokój, panikę. Długotrwały przebieg tego stanu często prowadzi do upośledzenia przepływu krwi, pociąga za sobą dusznicę bolesną, omdlenie, niedowład i inne niebezpieczne objawy.

Arytmia zatokowa

Osobliwością tego naruszenia jest to, że gdy zmienia się częstość akcji serca, praca narządu pozostaje skoordynowana, sekwencja skurczów działów serca jest normalna. Czasami u zdrowej osoby na EKG arytmię zatok można zaobserwować pod wpływem czynników takich jak jedzenie, podniecenie, aktywność fizyczna. W takim przypadku pacjent nie ma żadnych objawów. Arytmia jest uważana za fizjologiczną.

W innych sytuacjach naruszenie to może wskazywać na patologie, takie jak choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatia, niewydolność serca.

Pacjenci mogą odczuwać objawy bólów głowy, zawrotów głowy, nudności, niewydolności rytmu serca, duszności, chronicznego zmęczenia. Leczenie arytmii zatok polega na pozbyciu się podstawowej patologii.

Ważny! U dzieci arytmia zatokowa często występuje w okresie dojrzewania, może być związana z zaburzeniami hormonalnymi.

Częstoskurcz

W przypadku tachykardii pacjent ma przyspieszenie akcji serca, to znaczy ponad 90 uderzeń na minutę. Zwykle tachykardia rozwija się u ludzi po silnym wysiłku fizycznym, czasami stres może powodować bicie serca. W normalnym stanie rytm normalizuje się bez konsekwencji zdrowotnych..

Zawał mięśnia sercowego

Jedną z postaci choroby niedokrwiennej występującej w ostrym stadium jest zawał mięśnia sercowego. Stanowi towarzyszy śmierć tkanki mięśnia sercowego, co często prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji..

Przebieg ataku serca zwykle przebiega w kilku etapach, z których każdy charakteryzuje się zmianą wskaźników EKG:

 • wczesny etap trwa od 6 do 7 dni. W ciągu pierwszych kilku godzin kardiogram pokazuje wysoką falę T. W ciągu następnych trzech dni odstęp ST wzrasta, fala T maleje. Dzięki terminowemu leczeniu na tym etapie możliwe jest całkowite przywrócenie funkcji mięśnia sercowego;
 • pojawienie się martwych stron. Kardiogram pokazuje wzrost i ekspansję fali Q. Terapia medyczna polega tutaj na przywróceniu obszarów z martwicą tkanek;
 • okres podostry. Ten etap trwa od 10 do 30 dni. Tutaj kardiogram zaczyna się odbijać. Blizny pojawiają się w miejscu dotkniętych obszarów mięśnia sercowego;
 • etap bliznowacenia. Jego czas trwania wynosi od 30 dni lub więcej, wraz z całkowitym bliznowaceniem tkanek. Czasami pacjenci mają miażdżycę naczyń i inne zmiany.

Na zdjęciu widać zmianę wskaźników EKG w chorobie.

Elektrokardiografia to złożona, ale jednocześnie bardzo pouczająca metoda diagnostyczna stosowana w praktyce medycznej od dziesięcioleci. Niezależnie odszyfrowanie obrazu graficznego uzyskanego podczas badania jest dość trudne. Interpretacji danych powinien dokonywać wykwalifikowany lekarz. Pomoże to w dokładnym zdiagnozowaniu i przepisaniu odpowiedniego leczenia..

Dekodowanie EKG i analiza kardiogramu

Dekodowanie EKG elektrokardiogramu jest uważane za złożony proces, który może wykonać tylko lekarz diagnostyczny lub kardiolog. Odszyfrowują, identyfikując różne wady i zaburzenia ludzkiego mięśnia sercowego. Ta metoda diagnostyczna jest dziś powszechnie stosowana we wszystkich placówkach medycznych. Procedurę można wykonać zarówno w klinice, jak i w karetce pogotowia.

Elektrokardiografia jest nauką, w ramach której badane są zasady procedury, metody odszyfrowywania uzyskanych wyników oraz wyjaśnia niejasne punkty i sytuacje. Wraz z rozwojem Internetu deszyfrowanie EKG może odbywać się nawet niezależnie, z wykorzystaniem specjalnej wiedzy.

Elektrokardiogram jest dekodowany przez specjalnego lekarza-diagnostę, który stosuje ustaloną procedurę określającą normalne wskaźniki i ich odchylenia.

Istnieje ocena tętna i tętna. W normalnym stanie rytm powinien być zatokowy, a częstotliwość powinna wynosić od 60 do 80 uderzeń na minutę.

Obliczane są przedziały, które charakteryzują czas trwania momentu skurczu. Obowiązują tutaj specjalne formuły.

Normalny odstęp (QT) wynosi od 390 do 450 ms. Jeśli odstęp zostanie naruszony, jeśli wydłuży się, diagnosta może podejrzewać miażdżycę, reumatyzm lub zapalenie mięśnia sercowego u pacjenta, a także chorobę wieńcową. Ponadto odstęp ten można zmniejszyć, co wskazuje na obecność choroby hiperkalcemii. Parametry te są obliczane przy użyciu specjalistycznego programu automatycznego, który zapewnia wiarygodne wyniki..

Lokalizacja EOS jest obliczana na podstawie konturu według wysokości zębów. Jeśli wskaźniki są znacznie wyższe od siebie, zauważono odchylenie osi, podejrzewa się defekty czynności życiowej prawej lub lewej komory.

Wskaźnik pokazujący aktywność komór, zespół QRS, powstaje podczas przejścia impulsów elektrycznych do serca. Normą jest, gdy nie ma wadliwej fali Q, a odległość nie przekracza 120 ms. Z przesunięciem wskazanego odstępu zwykle mówi się o defekcie przewodzenia lub jest również nazywany blokadą pakietu jego. W przypadku niepełnej blokady można podejrzewać przerost trzustki lub LV, w zależności od lokalizacji linii na EKG. Interpretacja opisuje cząsteczki ST, które są odbiciami czasu odzyskiwania początkowej pozycji mięśnia w stosunku do jego całkowitej depolaryzacji. Normalnie segmenty powinny opadać na izolinę, a fala T, która charakteryzuje pracę obu komór, powinna być asymetryczna i skierowana do góry. Powinien być dłuższy niż kompleks QRS.

Wskaźniki EKG mogą być poprawnie odszyfrowane wyłącznie przez lekarzy, którzy są w to szczególnie zaangażowani, ale często ratownik medyczny z dużym doświadczeniem może z łatwością rozpoznać często spotykane defekty w pracy serca. Jest to niezwykle ważne w sytuacjach awaryjnych..

Opisując i dekodując procedurę diagnostyczną, opisano różne cechy pracy mięśnia sercowego, które są oznaczone cyframi i literami łacińskimi:

 • PQ jest wskaźnikiem czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego. U zdrowej osoby wynosi ona 0,12 - 0,2 s.
 • P - opis pracy przedsionków. Można powiedzieć o przeroście przedsionków. Zdrowa osoba ma normę 0,1 s.
 • Zespół QRS jest zespołem komorowym. W stanie normalnym wskaźniki wynoszą 0,06 - 0,1 s.
 • QT jest wskaźnikiem, który może wskazywać na niedokrwienie serca, głód tlenu, zawał serca i zaburzenia rytmu. Normalny wskaźnik nie powinien przekraczać 0,45 s.
 • RR - przerwa między górnymi punktami komór. Pokazuje stałość skurczów serca i pozwala policzyć ich częstotliwość.

Kardiogram serca: dekodowanie i główne diagnozowane choroby

Dekodowanie kardiogramu jest długim procesem, który zależy od wielu wskaźników. Przed dekodowaniem kardiogramu konieczne jest zrozumienie wszystkich odchyleń mięśnia sercowego.

Migotanie przedsionków charakteryzuje się nieregularnymi skurczami mięśni, które mogą być zupełnie inne. Naruszenie to jest podyktowane faktem, że cykl nie ustawia węzła zatokowego, jak powinno się zdarzyć u zdrowej osoby, ale innych komórek. Tętno w tym przypadku wynosi od 350 do 700. W tym stanie, komory nie wypełniają się całkowicie napływającą krwią, co powoduje głód tlenu, na który cierpią wszystkie narządy ludzkiego ciała.

Analogiem tego stanu jest migotanie przedsionków. Impuls w tym stanie będzie albo poniżej normy (mniej niż 60 uderzeń na minutę), albo blisko wartości normalnej (od 60 do 90 uderzeń na minutę), lub powyżej wskazanej normy.

Na elektrokardiogramie widać częste i stałe skurcze przedsionków i rzadziej komór (zwykle 200 na minutę). Jest to trzepotanie przedsionków, które często występuje już w fazie ostrej. Ale jednocześnie pacjent toleruje to łatwiej niż migotanie. Wady krążenia w tym przypadku są mniej wyraźne. Lęk może rozwinąć się w wyniku interwencji chirurgicznych z różnymi chorobami, takimi jak niewydolność serca lub kardiomiopatia. W momencie badania osoby trzepot może być wykryty z powodu szybkich rytmicznych kołatania serca i pulsu, obrzęku żył w szyi, zwiększonego pocenia się, ogólnego osłabienia i duszności.

Zaburzenie przewodzenia - Ten typ zaburzenia serca nazywa się blokadą. Występowanie często wiąże się z zaburzeniami czynnościowymi, ale są również wynikiem zatrucia o innym charakterze (na tle alkoholu lub przyjmowania leków), a także różnych chorób.

Kardiogram serca wskazuje na kilka rodzajów zaburzeń. Odszyfrowanie tych naruszeń jest możliwe zgodnie z wynikami procedury..

Sininoatrial - przy tego rodzaju blokadzie trudno jest wyjść z impulsu z węzła zatokowego. W rezultacie występuje syndrom osłabienia węzła zatokowego, spadek liczby skurczów, wady układu krążenia, aw rezultacie duszność, ogólne osłabienie ciała.

Przedsionkowo-komorowy (blok AV) - charakteryzuje się opóźnieniem wzbudzenia w węźle przedsionkowo-komorowym przez czas dłuższy niż określony czas (0,09 sekundy). Tutaj wyróżnia się kilka stopni tego rodzaju blokowania..

Liczba skurczów zależy od wielkości stopnia, co oznacza, że ​​wada w przepływie krwi jest trudniejsza:

 • I stopień - każdemu uciskowi przedsionków towarzyszy odpowiednia liczba skurczów komór;
 • II stopień - pewna ilość skurczów przedsionkowych pozostaje bez kompresji komór;
 • III stopień (absolutny blok poprzeczny) - przedsionki i komory są ściskane niezależnie od siebie, o czym wyraźnie świadczy dekodowanie kardiogramu.

Wada przewodzenia komorowego. Impuls elektromagnetyczny rozchodzi się z komór do mięśni serca przez pnie wiązki Jego, jego nogi i gałęzie nóg. Blokowanie może wystąpić na każdym poziomie, co natychmiast wpłynie na elektrokardiogram serca. W tej sytuacji obserwuje się, że wzbudzenie jednej z komór jest opóźnione, ponieważ impuls elektryczny przechodzi wokół bloku. Lekarze dzielą blokadę na pełną i niekompletną, a także na blokadę stałą lub przerywaną.

Przerost mięśnia sercowego dobrze pokazuje kardiogram serca. Dekodowanie na elektrokardiogramie - ten stan pokazuje pogrubienie poszczególnych odcinków mięśnia sercowego i rozciąganie komór serca. Dzieje się tak z regularnym przewlekłym przeciążeniem organizmu..

Następnie porozmawiamy o tym, jak rozszyfrować kardiogram, przekształcając funkcję skurczową mięśnia sercowego, jest kilka zmian:

 • Zespół wczesnej repolaryzacji komór. Często jest to norma dla profesjonalnych sportowców i osób o naturalnie dużej masie ciała. Nie daje obrazu klinicznego i często przechodzi bez żadnych zmian, więc interpretacja EKG jest skomplikowana.
 • Różne zaburzenia rozproszone w mięśniu sercowym. Wskazują na zaburzenia odżywiania mięśnia sercowego w wyniku dystrofii, stanu zapalnego lub miażdżycy. Zaburzenia są dość podatne na leczenie, często związane z zaburzeniem równowagi wodno-elektrolitowej organizmu, przyjmowaniem leków, intensywnym wysiłkiem fizycznym.
 • Zmiany nieindywidualne ST. Wyraźny objaw zaburzenia zaopatrzenia mięśnia sercowego, bez wyraźnego głodu tlenu. Występuje podczas zaburzenia równowagi hormonalnej i elektrolitowej.
 • Zniekształcenie fali T, depresja ST, niski T. Plecy kota na EKG wykazują stan niedokrwienia (głód tlenu w mięśniu sercowym).

Oprócz samych zaburzeń opisano także ich pozycję w mięśniu sercowym. Główną cechą takich zaburzeń jest ich odwracalność. Z reguły podaje się wskaźniki do porównania ze starymi badaniami w celu zrozumienia stanu pacjenta, ponieważ w tym przypadku prawie niemożliwe jest samodzielne odczytanie EKG. Jeśli podejrzewa się zawał serca, prowadzone są dodatkowe badania..

Atak serca charakteryzuje trzy kryteria:

 • Etap: ostry, ostry, podostry i bliski. Czas trwania od 3 dni do końca życia.
 • Głośność: duża i mała.
 • Lokalizacja.

Niezależnie od zawału serca zawsze jest to powód, aby bez zwłoki poddać osobę ścisłemu nadzorowi medycznemu.

Wyniki EKG i opcje opisu tętna

Wyniki EKG dają okazję spojrzeć na stan ludzkiego serca. Istnieją różne sposoby rozszyfrowania rytmu..

Zatok jest najczęstszym podpisem na elektrokardiogramie. Jeśli oprócz częstości akcji serca nie są wskazane żadne inne wskaźniki, jest to najbardziej udane rokowanie, wówczas serce działa dobrze. Ten rodzaj rytmu sugeruje zdrowy stan węzła zatokowego, a także układ przewodzący. Obecność innych zapisów świadczy o wadach i odstępstwach od normy. Istnieje również rytm przedsionkowy, komorowy lub przedsionkowo-komorowy, który pokazuje, które komórki określonych części serca ustalają rytm..

Arytmia zatokowa jest często normalna u młodych ludzi i dzieci. Rytm ten charakteryzuje się wyjściem z węzła zatokowego. Różnice między skurczami serca są jednak różne. Jest to często związane z zaburzeniami fizjologicznymi. Arytmia zatokowa powinna być uważnie monitorowana przez kardiologa, aby uniknąć rozwoju poważnych chorób. Dotyczy to szczególnie osób z predyspozycjami do chorób serca, a także jeśli arytmia jest spowodowana chorobami zakaźnymi i wadami serca..

Bradykardia zatokowa - charakteryzuje się rytmiczną kompresją mięśnia sercowego z częstotliwością około 50 uderzeń. U zdrowej osoby ten stan często można zaobserwować w stanie snu. Taki rytm może wystąpić u osób zawodowo uprawiających sport. Ich zęby EKG różnią się od zębów zwykłej osoby.

Stała bradykardia może charakteryzować słabość węzła zatokowego, objawiającą się w takich przypadkach rzadszymi skurczami o każdej porze dnia i w każdych warunkach. Jeśli dana osoba ma przerwy podczas skurczów, zalecana jest interwencja chirurgiczna w celu zainstalowania stymulatora.

Extarsystole. Jest to defekt rytmu, który charakteryzuje się niezwykłymi skurczami poza węzłem zatokowym, poza którymi wyniki EKG wykazują przerwę o większej długości, zwaną kompensacyjną. Pacjent odczuwa bicie serca jako nierówne, chaotyczne, zbyt częste lub zbyt wolne. Czasami pacjentom przeszkadzają przerwy w rytmie serca. Często pojawia się uczucie mrowienia lub nieprzyjemnych drżenia za mostkiem, a także uczucie strachu i pustki w żołądku. Często takie warunki nie prowadzą do komplikacji i nie stanowią zagrożenia dla ludzi.

Tachykardia zatokowa - przy tym zaburzeniu częstotliwość przekracza normalne 90 uderzeń. Istnieje podział na fizjologiczne i patologiczne. Pod fizjologicznym rozumiem początek takiego stanu u zdrowej osoby z pewnym stresem fizycznym lub emocjonalnym.

Można to zaobserwować po zażyciu napojów alkoholowych, kawy, napojów energetycznych. W takim przypadku stan jest tymczasowy i mija wystarczająco szybko. Patologiczny wygląd tego stanu charakteryzuje się okresowymi uderzeniami serca, które przeszkadzają osobie w spoczynku.

Przyczynami typu patologicznego mogą być gorączka, różne choroby zakaźne, utrata krwi, długie okresy bez wody, niedokrwistość itp. Lekarze leczą chorobę podstawową, a tachykardia zostaje zatrzymana tylko przez zawał serca u pacjenta lub ostry zespół wieńcowy.

Napadowy tachykardia - w tym stanie osoba ma szybkie bicie serca, wyrażone w ataku, trwające od kilku minut do kilku dni. Tętno może wzrosnąć do 250 uderzeń na minutę. Istnieje komorowa i nadkomorowa postać takiego tachykardii. Główną przyczyną tego stanu jest wada w przejściu impulsu elektrycznego w układzie przewodzącym. Ta patologia jest dość podatna na leczenie..

Możesz zatrzymać atak w domu za pomocą:

 • Wstrzymać oddech.
 • Wymuszony kaszel.
 • Zanurzenie w zimnej twarzy.

Zespół WPW jest podgatunkiem częstoskurczu nadkomorowego. Głównym prowokatorem ataku jest dodatkowy pakiet nerwowy, który znajduje się między przedsionkami i komorami. Operacja lub leczenie farmakologiczne jest wymagane w celu skorygowania tej wady..

WŻCH jest bardzo podobny do poprzedniego rodzaju patologii. Obecność dodatkowego pakietu nerwów tutaj przyczynia się do wczesnego wzbudzenia komór. Zespół z reguły jest wrodzony i objawia się u osoby z atakami szybkiego rytmu, co bardzo dobrze pokazują zęby EKG..

Migotanie przedsionków - może charakteryzować się napadami lub być trwałe. Osoba odczuwa wyraźne trzepotanie przedsionków.

EKG zdrowej osoby i oznaki zmiany

EKG zdrowej osoby zawiera wiele wskaźników mierzących ludzkie zdrowie. EKG serca odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wykrywania nieprawidłowości w pracy serca, z których najstraszniejszym jest zawał mięśnia sercowego. Wyłącznie za pomocą danych elektrokardiograficznych można zdiagnozować martwicze strefy zawału serca. Elektrokardiografia określa również głębokość uszkodzenia mięśnia sercowego.

Normy EKG zdrowej osoby: kobiety i mężczyźni

Normy EKG dla dzieci

EKG serca ma ogromne znaczenie w diagnozowaniu patologii. Najbardziej niebezpieczną chorobą serca jest zawał mięśnia sercowego. Tylko elektrokardiogram rozpoznaje martwicze strefy zawału serca.

Objawy zawału mięśnia sercowego na EKG obejmują:

 • strefie martwicy towarzyszą zmiany w kompleksie Q-R-S, w wyniku czego pojawia się głęboka fala Q;
 • strefa uszkodzenia charakteryzuje się przesunięciem (podniesieniem) odcinka S-T wygładzającym falę R;
 • strefa niedokrwienna zmienia amplitudę i powoduje, że fala T jest ujemna.

Elektrokardiografia określa również głębokość uszkodzenia mięśnia sercowego.

Jak samemu rozszyfrować kardiogram serca

Nie wszyscy wiedzą, jak rozszyfrować kardiogram serca. Jednak dobrze zorientowani we wskaźnikach można niezależnie odszyfrować EKG i wykryć zmiany w normalnym funkcjonowaniu serca.

Przede wszystkim warto określić wskaźniki tętna. Zwykle rytm serca powinien być zatokowy, reszta wskazuje na możliwy rozwój arytmii. Zmiany rytmu zatokowego lub częstości akcji serca sugerują rozwój tachykardii (przyspieszenie rytmu) lub bradykardii (spowolnienie).

Ważne są również nieprawidłowe dane dotyczące zębów i odstępów, ponieważ możesz samodzielnie odczytać kardiogram serca zgodnie z ich wskaźnikami:

 1. Wydłużenie odstępu QT wskazuje na rozwój choroby niedokrwiennej serca, choroby reumatycznej, zaburzeń sklerotycznych. Skrócenie odstępu wskazuje na hiperkalcemię.
 2. Zmieniona fala Q jest sygnałem zaburzeń czynności mięśnia sercowego.
 3. Wyostrzenie i wzrost wysokości fali R wskazuje na przerost prawej komory.
 4. Rozszczepiona i powiększona fala P wskazuje na przerost lewej komory.
 5. Zwiększenie odstępu PQ i upośledzenie przewodzenia impulsów występuje w przypadku bloku przedsionkowo-komorowego.
 6. Stopień odchylenia od izoliny w segmencie R-ST diagnozuje niedokrwienie mięśnia sercowego.
 7. Uniesienie odcinka ST ponad kontur stanowi zagrożenie ostrym zawałem serca; spadek segmentów rejestruje niedokrwienie.

Istnieje inna metoda samodzielnego odczytu kardiogramu serca. Aby to zrobić, potrzebujesz linijki elektrokardiograficznej. Pomaga odszyfrować EKG z prędkością 25 mm / s lub 50 mm / s.

Cardiolina składa się z podziałów (skal), które określają:

 • tętno (tętno);
 • Odstęp QT
 • miliwolty;
 • linie izoelektryczne;
 • czas trwania interwałów i segmentów.

To proste i łatwe w użyciu urządzenie jest przydatne dla każdego, aby niezależnie odszyfrować EKG.

Dekodowanie EKG

Elektrokardiografia jest jedną z najbardziej niezbędnych metod diagnostycznych. Pod względem uniwersalności, dostępności i przydatności zajmuje wiodącą pozycję wśród innych instrumentalnych metod egzaminacyjnych..

Czy muszę być w stanie odczytać EKG?

Pomimo pojawienia się drogich i złożonych testów kardiologicznych, EKG pozostaje najbardziej niezawodną metodą potwierdzania ostrego zawału serca, różnego rodzaju arytmii, niedokrwienia mięśnia sercowego. Każdy pracownik służby zdrowia musi mieć możliwość odszyfrowania EKG, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. I czy osoba daleka od medycyny może opanować podstawy dekodowania EKG? Czy rozumiesz, jak lekarz diagnostyki funkcjonalnej interpretuje wyniki EKG i czy kardiolog ustala diagnozę na podstawie EKG? Jeśli wiesz, co oznaczają podstawowe parametry EKG i masz algorytm do analizy EKG, możesz nauczyć się podstaw dekodowania EKG nawet osobie bez wykształcenia medycznego. Spróbujmy dowiedzieć się, jaka jest „linia życia” na filmie kardiografu.?

Istota metody zapisu EKG

Serce działa w pewnym trybie: skurcz przedsionków - skurcz komorowy. Kiedy komory serca kurczą się, komórki stają się podekscytowane. Potencjał czynnościowy powstaje między kardiomiocytami z powodu pojawienia się przeciwnych ładunków między wzbudzonymi komórkami niosącymi ładunek „-” a komórkami z ładunkiem „+”, które są nadal w spoczynku i nie miały czasu na kurczenie się. Takie zjawiska elektryczne, jak powstający potencjał czynnościowy, są rejestrowane przez elektrokardiograf. Jeśli wyobrażenie opisu metody rejestracji EKG jest bardzo uproszczone, jest to metoda rejestrowania pracy serca, a mianowicie pobudzenia komórek serca, częstotliwości i rytmu skurczów.

Co to jest elektrokardiograf?

Urządzenie, które rejestruje impulsy elektryczne pochodzące z serca, nazywa się elektrokardiografem. Składa się ona z:

 • elektrody,
 • wzmacniacz,
 • urządzenie rejestrujące.

Elektrokardiografy mogą być zasilane z sieci lub mogą być wyposażone w baterię (na przykład przenośne kardiografy). EKG jest rejestrowane na taśmie papierowej podobnej do papieru milimetrowego. Prędkość takiej taśmy wynosi zwykle 50 mm / s lub o połowę mniej. Aby lekarz nie pomylił się w obliczeniach, prędkość jest automatycznie wskazywana na samej taśmie podczas rejestrowania EKG.

Jak prawidłowo usunąć EKG?

Elektrokardiogram jest zwykle rejestrowany w 12 odprowadzeniach: w trzech standardowych (I, II, III), trzech wzmocnionych (aVR, aVL, aVF) z kończyn oraz w sześciu klatkach piersiowych (V1-6). Badanie przeprowadza się na pacjencie leżącym na wznak z nagim torsem i nogami wolnymi od ubrania. Elektrody na powierzchni ciała pacjenta są ułożone w określonej kolejności w prawo: Czerwony - prawa ręka, Żółty - lewa ręka, Zielony - lewa noga, Czarny - prawa noga.

Dla wygody zapamiętywania elektrod przez personel medyczny, istnieje komiczna fraza, której pierwsza litera każdego słowa wskazuje kolor pożądanej elektrody: Królik (czerwony) Żuje (żółty) Zielony (zielony) Czosnek (czarny). 6 elektrod klatki piersiowej nakłada się na niektóre obszary klatki piersiowej.

Kontakt elektrod ze skórą powinien być maksymalny, dlatego konieczne jest zwilżenie skóry wodą lub roztworem mydła, odtłuszczenie alkoholem, czasem przy gęstej roślinności u mężczyzn zaleca się golenie włosów na klatce piersiowej. Po przyłożeniu elektrod i podłączeniu przewodów rozpocznij rejestrację EKG. Różnica potencjałów jest rejestrowana za pomocą wzmacniacza, wchodzi do urządzenia rejestrującego, a następnie w formie wykresu EKG jest wyświetlana na taśmie. Po zarejestrowaniu kardiogramu następuje kolejna analiza.

Podstawy elektrokardiogramu

Dekodowanie EKG nie jest prostą nauką, którą być może opanował tylko lekarz diagnostyki funkcjonalnej. Wszyscy lekarze i starsi studenci szkół medycznych muszą umieć analizować kardiogramy i dobrze znać parametry EKG. Ale podstaw czytania mogą nauczyć się ludzie, którzy są dalecy od medycyny. EKG składa się z takich parametrów, jak:

 • zęby (p, q, r, s, t, u),
 • segmenty (st, pq),
 • interwały (rr, qt, qrs).

Rozważmy bardziej szczegółowo opis tych parametrów. Fala P charakteryzuje pokrycie wzbudzenia przedsionkowego, od początku fali P do następnej fali Q rozciąga odcinek pq, który charakteryzuje przewodzenie wzbudzenia z przedsionków do komór wzdłuż elementów układu przewodzącego. Fala Q charakteryzuje początek wzbudzenia przegrody międzykomorowej i ściany komory, a kompleks qrs opisuje ich skurcz.

Fala T pokazuje zjawiska elektryczne, które występują, gdy komory się rozluźniają. Należy zwrócić uwagę na segment pq w EKG. Segment pq charakteryzuje proces wzbudzenia, a następnie rozluźnienia mięśnia sercowego komory. Wartość fali U jest niejasna. Odstęp rr wskazuje czas między skurczami serca; odstęp rr służy do oceny częstości akcji serca.

Ważne wytyczne dotyczące EKG

Z wielu terminów i wskaźników EKG głowa się kręci, dlatego podczas dekodowania EKG lekarze stosują pewien schemat lub algorytm, który pozwala przeprowadzić pełną analizę serca, nie zapominając o niczym i nie tracąc go z oczu. Przed analizą algorytmu diagnostycznego należy zauważyć takie wskaźniki EKG, jak szerokość lub czas trwania zębów i odstępów (określane pionowo) oraz amplituda zębów i segmentów (określane poziomo).

Jeśli prędkość taśmy papierowej wynosi 25 mm na sekundę, to przy określaniu szerokości 1 małe pudełko (1 mm) = 0,04 s., 1 duże (5 małych) = 0,2 s. Wysokość 10 mm = 1 mV. Lekarz potrzebuje tych danych do obliczeń, ponieważ normalne EKG charakteryzuje się pewnymi, jasno ustalonymi liczbami dotyczącymi czasu trwania i amplitudy zębów, odstępów i segmentów, a patologiczne EKG charakteryzuje się odchyleniami od wartości normalnych. Możliwe jest przedstawienie ważnych standardów EKG dla dorosłych (prędkość 25 mm / s) w formie tabeli.

Ząb P.Mniej niż 0,12 s szerokości i mniej niż 3 mm amplitudy. Dodatni w ołowiu I i ujemny w aVR.
Kompleks QrsCzas trwania od 0,04 do 0,1 s.
Fala QDostępne w aVR, czasem w aVL lub v1. Czas trwania jest mniejszy lub równy 0,04 si mniejszy lub równy 3 mm amplitudy, w I prowadzę mniejszy lub równy 1,5 mm u osób starszych niż 30 lat. U osób w wieku poniżej 30 lat głębokość q może osiągnąć 5 mm w kilku odprowadzeniach
Ząb R.V1: od 0 do 15 mm w wieku 12-20 lat, od 0 do 8 mm w wieku 20-30 lat, od 0 do 6 mm w wieku powyżej 30 lat.
V2: od 0,2 do 12 mm w wieku powyżej 30 lat
V3: od 1 do 20 mm w wieku powyżej 30 lat
Segment ulNa konturze lub do 1 mm nad nim w odprowadzeniach z kończyn przemieszczenie nad konturem jest mniejsze niż 2 mm w odprowadzeniach klatki piersiowej
Ząb tNegatywny w aVR, pozytywny w I, II, v3-6
Pozycja osi elektrycznej sercaOd 0 do + 110 stopni u osób w wieku poniżej 40 lat, od -30 do + 90 u osób w wieku powyżej 40 lat
Interwał QtTętno na minutęmężczyźnikobiety
45–65
66–100
Więcej niż 100
Mniej niż 0,47
Mniej niż 0,41
Mniej niż 0,36
Mniej niż 0,48
Mniej niż 0,43
Mniej niż 0,37

Jeśli wskaźniki niektórych parametrów nie pasują do normy, lekarz diagnostyki funkcjonalnej napisze we wniosku o domniemanych naruszeniach w pracy serca.

Algorytm odczytu EKG

Ogólnie rzecz biorąc, algorytm odczytu wszystkich wskaźników EKG można przedstawić krok po kroku.

 1. 1 KROK OZNACZANIE RYTMU I JEGO CZĘSTOTLIWOŚCI.
  Zwykle rytm serca jest zatokowy, co oznacza, że ​​fala p na EKG zawsze poprzedza kompleks qrs. Tętno ocenia się na podstawie czasu interwału rr. Istnieje wzór, według którego określa się częstość akcji serca: częstość akcji serca = 60 / rr. Gdzie rr oznacza czas trwania interwału w sekundach.
 2. 2 KROK. OZNACZANIE OSI ELEKTRYCZNEJ SERCA.
  Pozycja EOS u osoby dorosłej wynosi zwykle od 0 do +90 stopni. Pionowe EOS (+ 70- + 90) występuje częściej u asteników, a poziome (0- + 30) u krępych pacjentów. Ale w przypadku niektórych chorób może wystąpić odchylenie EOS od normalnych wskaźników.
 3. 3 KROK. OCENA INTERWAŁÓW, SEGMENTÓW.
  Lekarz dokładnie bada czas trwania odstępów, segmentów, aby uzyskać dokładniejszy pomiar, może użyć linijki. Na podstawie obliczeń i skorelowania ich z normalnymi wskaźnikami lekarz wyciąga wnioski. Na przykład wzrost interwału pr jest dłuższy niż 0,2 s. może wskazywać na taką patologię jak blok AV, a wzrost o więcej niż 1 mm w dwóch lub więcej odprowadzeniach z kończyn (II, III, aVF) odcinka st wskazuje na ostry zespół wieńcowy.
 4. 4 KROK. OCENA I ANALIZA ZĘBÓW.
  Pojawienie się patologicznej fali q może wskazywać na rozwój zawału mięśnia sercowego. Analizując zestaw innych wskaźników, lekarz może odróżnić świeży atak serca od długotrwałego. Jeśli fala p jest spiczasta, o amplitudzie większej niż 3 mm, oznacza to problemy z prawym przedsionkiem, a jeśli p jest szeroki (więcej niż 2,5 mm) i dwugarbny w II, oznacza to ekspansję lewego przedsionka. Zmiany T nie są specyficzne. Odwrócenie T w połączeniu z depresją lub uniesieniem odcinka ST wskazuje na niedokrwienie.

EKG w spoczynku i nie tylko?

Aby wyjaśnić diagnozę, ukryte problemy z sercem, lekarz może przepisać funkcjonalny test wysiłkowy. Pod wpływem wysiłku fizycznego ciśnienie krwi, wzrost częstości akcji serca, funkcja serca nasilają się, a ukryte problemy z sercem mogą „wypłynąć na powierzchnię”: niedokrwienie, zaburzenia rytmu serca i inne zaburzenia, których nie można było uwidocznić na EKG w spoczynku. Najpopularniejsze testy funkcjonalne obciążenia obejmują:

 • ergometria rowerowa (lub, jak mówią pacjenci, rower. Rzeczywiście, pacjent pedałuje specjalnym „rowerem”, doświadczając określonego obciążenia, równolegle odbywa się zapis EKG);
 • test na bieżni (test wysiłkowy z chodzeniem).

Podstawy EKG nie zaszkodzą, aby wiedzieć, ale nadal lepiej powierzyć analizę kardiogramu specjaliście.

Dekodowanie kardiogramu u dzieci i dorosłych: zasady ogólne, czytanie wyników, przykład dekodowania

Witryna zawiera informacje referencyjne wyłącznie w celach informacyjnych. Diagnoza i leczenie chorób powinny być przeprowadzane pod nadzorem specjalisty. Wszystkie leki mają przeciwwskazania. Wymagana konsultacja specjalistyczna!

Definicja i istota metody

Elektrokardiogram to zapis pracy serca, który jest prezentowany w postaci zakrzywionej linii na papierze. Sama linia kardiogramu nie jest chaotyczna, ma pewne interwały, zęby i segmenty, które odpowiadają pewnym stadiom serca.

Aby zrozumieć istotę elektrokardiogramu, musisz wiedzieć, co dokładnie zapisuje aparat zwany elektrokardiografem. Aktywność elektryczna serca jest rejestrowana na EKG, który zmienia się cyklicznie, zgodnie z początkiem rozkurczu i skurczu. Elektryczna aktywność ludzkiego serca może wydawać się fikcyjna, ale to unikalne zjawisko biologiczne istnieje w rzeczywistości. W rzeczywistości w sercu znajdują się tak zwane komórki układu przewodzącego, które wytwarzają impulsy elektryczne, które są przekazywane do mięśni narządu. To właśnie te impulsy elektryczne powodują kurczenie się mięśnia sercowego i relaksację z określonym rytmem i częstotliwością.

Impuls elektryczny rozchodzi się przez komórki układu przewodzącego serca ściśle sekwencyjnie, powodując skurcz i rozluźnienie odpowiednich działów - komór i przedsionków. Elektrokardiogram dokładnie odzwierciedla całkowitą różnicę potencjałów elektrycznych w sercu.

Jak zrobić elektrokardiogram z kolejnymi
transkrypcja?

Elektrokardiogram można wykonać w dowolnej klinice lub szpitalu wielodyscyplinarnym. Możesz skontaktować się z prywatnym centrum medycznym, w którym jest specjalistyczny kardiolog lub terapeuta. Po zarejestrowaniu kardiogramu taśma z krzywymi jest badana przez lekarza. To on analizuje zapis, odszyfrowuje go i pisze końcowy wniosek, który odzwierciedla wszystkie widoczne patologie i nieprawidłowości funkcjonalne.

Elektrokardiogram jest rejestrowany za pomocą specjalnego urządzenia - elektrokardiografu, który może być wielokanałowy lub jednokanałowy. Szybkość zapisu EKG zależy od modyfikacji i nowoczesności urządzenia. Nowoczesne urządzenia można podłączyć do komputera, który w obecności specjalnego programu przeanalizuje nagranie i przedstawi gotowy wniosek bezpośrednio po zabiegu.

Każdy kardiograf ma specjalne elektrody, które nakładają się na siebie w ściśle określonej kolejności. Istnieją cztery spinacze do bielizny w kolorze czerwonym, żółtym, zielonym i czarnym, które są umieszczone na obu ramionach i obu nogach. Jeśli idziesz w kółko, spinacze do bielizny są nakładane zgodnie z zasadą „czerwono-żółto-zielono-czarną” z prawej strony. Sekwencja ta jest łatwa do zapamiętania dzięki przysłowiem studenckim: „Każda kobieta-zło-diabeł”. Oprócz tych elektrod istnieją również elektrody klatki piersiowej, które są instalowane w przestrzeniach międzyżebrowych.

W rezultacie elektrokardiogram składa się z dwunastu krzywych, z których sześć jest zarejestrowanych z elektrod piersiowych i nazywane są odprowadzeniami piersiowymi. Pozostałe sześć odprowadzeń jest rejestrowanych z elektrod przymocowanych do rąk i nóg, z których trzy są nazywane standardowymi, a kolejne trzy są wzmocnione. Przewody na piersi oznaczone są jako V1, V2, V3, V4, V5, V6, standardowe to po prostu cyfry rzymskie - I, II, III, a wzmocnione przewody na nogi to aVL, aVR, aVF. Konieczne są różne odprowadzenia kardiogramu, aby stworzyć najbardziej kompletny obraz czynności serca, ponieważ niektóre patologie są widoczne na odprowadzeniach klatki piersiowej, inne na standardzie, a jeszcze inne na ulepszonym.

Osoba leży na kanapie, lekarz naprawia elektrody i włącza urządzenie. Podczas zapisywania EKG osoba powinna być całkowicie spokojna. Nie można zapobiec pojawieniu się jakichkolwiek bodźców, które mogłyby zniekształcić prawdziwy obraz serca.

Jak zrobić elektrokardiogram z kolejnymi
transkrypcja - wideo

Zasada deszyfrowania EKG

Ponieważ elektrokardiogram odzwierciedla procesy skurczu i rozluźnienia mięśnia sercowego, można prześledzić przebieg tych procesów i zidentyfikować istniejące procesy patologiczne. Elementy elektrokardiogramu są ze sobą ściśle powiązane i odzwierciedlają czas trwania faz cyklu sercowego - skurcz i rozkurcz, czyli zmniejszenie i późniejsze rozluźnienie. Dekodowanie elektrokardiogramu opiera się na badaniu zębów, od położenia względem siebie, czasu trwania i innych parametrów. Do analizy badane są następujące elementy elektrokardiogramu:
1. Rogacz.
2. Interwały.
3. Segmenty.

Zęby nazywane są wszystkimi ostrymi i gładkimi wybrzuszeniami i wklęsłościami na linii EKG. Każdy ząb jest oznaczony literą alfabetu łacińskiego. Fala P odzwierciedla zmniejszenie przedsionków, zespół QRS - skurcz komór serca, fala T - rozluźnienie komór. Czasami po fali T na elektrokardiogramie pojawia się kolejna fala U, ale nie ma ona roli klinicznej i diagnostycznej.

Segment EKG jest segmentem zamkniętym między sąsiadującymi zębami. Duże znaczenie w diagnostyce patologii serca mają segmenty P-Q i S - T. Przerwa na elektrokardiogramie to kompleks obejmujący ząb i interwał. Duże znaczenie w diagnostyce mają przedziały P - Q i Q - T.

Często zdaniem lekarza widoczne są małe litery łacińskie, które również wskazują zęby, odstępy i segmenty. Małe litery są używane, jeśli ząb ma długość mniejszą niż 5 mm. Ponadto w kompleksie QRS może pojawić się kilka zębów R, które zwykle są oznaczone R ', R ”itp. Czasami fala R jest po prostu nieobecna. Wtedy cały kompleks jest oznaczony tylko dwiema literami - QS. Wszystko to ma ważną wartość diagnostyczną..

Plan deszyfrowania EKG - Ogólny schemat odczytu wyników

Podczas dekodowania elektrokardiogramu konieczne są następujące parametry, odzwierciedlające pracę serca:

 • pozycja osi elektrycznej serca;
 • określenie poprawności rytmu serca i przewodności impulsu elektrycznego (wykrywanie blokad, arytmii)
 • określenie regularności skurczów mięśnia sercowego;
 • określenie tętna;
 • identyfikacja źródła impulsu elektrycznego (określ rytm zatokowy lub nie);
 • analiza czasu trwania, głębokości i szerokości fali przedsionkowej P oraz przedziału P - Q;
 • analiza czasu trwania, głębokości, szerokości kompleksu zębów komór serca QRST;
 • analiza parametrów segmentu RS - fala T i T;
 • analiza parametrów interwału Q - T.

Na podstawie wszystkich zbadanych parametrów lekarz pisze ostateczny wniosek na elektrokardiogramie. Wniosek może wyglądać mniej więcej tak: „Rytm zatokowy z częstością akcji serca 65. Normalna pozycja osi elektrycznej serca. Nie wykryto patologii”. Albo tak: „Tachykardia zatokowa z częstością akcji serca 100. Pojedyncza dodatnia skurcz nadkomorowy. Niekompletna blokada bloku prawej gałęzi wiązki. Umiarkowane zmiany metaboliczne w mięśniu sercowym”.

Podsumowując, zgodnie z elektrokardiogramem lekarz musi odzwierciedlić następujące parametry:

 • rytm zatokowy lub nie;
 • regularność rytmu;
 • tętno (tętno);
 • pozycja osi elektrycznej serca.

Jeśli zostanie zidentyfikowany którykolwiek z 4 zespołów patologicznych, wskaż, które z nich to rytm, przewodzenie, przekrwienie komór lub przedsionków oraz uszkodzenie struktury mięśnia sercowego (atak serca, blizna, dystrofia).

Przykład dekodowania elektrokardiogramu

Sprawdzanie prawidłowości skurczów serca

Obliczanie tętna (HR)

Odbywa się to za pomocą prostej metody arytmetycznej: obliczana jest liczba dużych kwadratów na papierze milimetrowym, które są umieszczane między dwoma zębami R. Następnie tętno jest obliczane według wzoru, który jest określony przez prędkość taśmy w kardiografie:
1. Prędkość taśmy wynosi 50 mm / s - wtedy tętno wynosi 600 podzielone przez liczbę kwadratów.
2. Prędkość taśmy wynosi 25 mm / s - wtedy tętno wynosi 300 podzielone przez liczbę kwadratów.

Na przykład, jeśli 4,8 dużych kwadratów zmieści się między dwoma zębami R, wówczas tętno przy prędkości taśmy 50 mm / s wyniesie 600 / 4,8 = 125 uderzeń na minutę.

Jeśli tętno jest nieprawidłowe, określ maksymalne i minimalne tętno, przyjmując za podstawę również maksymalną i minimalną odległość między zębami R.

Identyfikacja źródła rytmu

Dekodowanie EKG - rytmy

Zwykle stymulatorem jest węzeł nerwowy zatoki. A taki normalny rytm nazywa się rytmem zatokowym - wszystkie inne opcje są patologiczne. Przy różnych patologiach dowolny inny węzeł komórek nerwowych układu przewodzenia serca może działać jako rozrusznik serca. W takim przypadku cykliczne impulsy elektryczne ulegają splątaniu, a częstość akcji serca jest zaburzona - dochodzi do arytmii.

Przy rytmie zatokowym na elektrokardiogramie w odprowadzeniu II fala P jest obecna przed każdym kompleksem QRS i zawsze jest dodatnia. Na jednym odprowadzeniu wszystkie fale P powinny mieć ten sam kształt, długość i szerokość.

W rytmie przedsionkowym fala P w odprowadzeniach II i III jest ujemna, ale występuje przed każdym kompleksem QRS.

Rytmy przedsionkowo-komorowe charakteryzują się brakiem fal P w kardiogramach lub pojawieniem się tego zęba po zespole QRS, a nie przed nim, co jest normalne. Przy tego rodzaju rytmie tętno jest niskie i waha się od 40 do 60 uderzeń na minutę.

Rytm komorowy charakteryzuje się wzrostem szerokości zespołu QRS, który staje się duży i dość przerażający. Fale P i kompleks QRS są całkowicie niezwiązane ze sobą. Oznacza to, że nie ma ściśle prawidłowej prawidłowej sekwencji - fala P, a po niej kompleks QRS. Rytm komorowy charakteryzuje się spadkiem częstości akcji serca - mniej niż 40 uderzeń na minutę.

Wykrywanie patologii przewodzenia impulsu elektrycznego wzdłuż struktur serca

Aby to zrobić, zmierz czas trwania zęba P, odstęp P - Q i zespół QRS. Czas trwania tych parametrów jest obliczany na podstawie taśmy milimetrowej, na której zapisywany jest kardiogram. Najpierw rozważa się, ile milimetrów zajmuje każdy ząb lub interwał, po czym uzyskaną wartość mnoży się przez 0,02 przy prędkości zapisu 50 mm / s lub przez 0,04 przy prędkości zapisu 25 mm / s.

Normalny czas trwania fali P wynosi do 0,1 sekundy, przedział P - Q - 0,12-0,2 sekundy, kompleks QRS - 0,06-0,1 sekundy.

Elektryczna oś serca

Jest oznaczony jako kąt alfa. Może mieć normalną pozycję, poziomą lub pionową. Co więcej, u szczupłej osoby oś serca jest bardziej pionowa w stosunku do średnich wartości, aw pełnych jest bardziej pozioma. Normalna pozycja osi elektrycznej serca wynosi 30–69 o, pionowa - 70–90 o, pozioma - 0–29 o. Kąt alfa, równy od 91 do ± 180 o, odzwierciedla ostre odchylenie osi elektrycznej serca w prawo. Kąt alfa od 0 do –90 o odzwierciedla ostre odchylenie osi elektrycznej serca w lewo.

Oś elektryczna serca może się różnić w różnych stanach patologicznych. Na przykład nadciśnienie prowadzi do odchylenia w prawo, naruszenie przewodzenia (blokada) może przesunąć je w prawo lub w lewo.

Fala przedsionkowa P.

Fala przedsionkowa P powinna wynosić:

 • dodatnie w I, II, aVF i odprowadzeniach piersiowych (2, 3, 4, 5, 6);
 • ujemny w aVR;
 • dwufazowy (część zęba leży w obszarze dodatnim, a część w obszarze ujemnym) w III, aVL, V1.

Normalny czas trwania P wynosi nie więcej niż 0,1 sekundy, a amplituda wynosi 1,5 - 2,5 mm.

Patologiczne formy fali P mogą wskazywać na następujące patologie:
1. Wysokie i ostre zęby w odprowadzeniach aVF II, III pojawiają się z przerostem prawego przedsionka („serca płucnego”);
2. Fala P z dwoma wierzchołkami o dużej szerokości w odprowadzeniach I, aVL, V5 i V6 wskazuje na przerost lewej komory serca (na przykład wadę zastawki mitralnej).

Interwał P - Q

Komorowy QRST - złożony

Komorowy kompleks QRST składa się z kompleksu QRS i segmentu S - T. Normalny czas trwania kompleksu QRST nie przekracza 0,1 sekundy, a jego wzrost jest wykrywany po zablokowaniu nóg Giss.

Kompleks QRS składa się z trzech zębów, odpowiednio Q, R i S. Fala Q jest widoczna na kardiogramie we wszystkich odprowadzeniach oprócz 1, 2 i 3 klatki piersiowej. Normalna fala Q ma amplitudę do 25% amplitudy fali R. Czas trwania fali Q wynosi 0,03 sekundy. Fala R jest rejestrowana w absolutnie wszystkich zadaniach. Fala S jest również widoczna we wszystkich odprowadzeniach, ale jej amplituda maleje od 1. klatki piersiowej do 4., a na 5. i 6. może być całkowicie nieobecna. Maksymalna amplituda tego zęba wynosi 20 mm.

Segment S - T jest bardzo ważny z diagnostycznego punktu widzenia. To na tym zębie można wykryć niedokrwienie mięśnia sercowego, to znaczy brak tlenu w mięśniu sercowym. Zazwyczaj ten segment przechodzi wzdłuż konturu, w 1, 2 i 3 odprowadzeniach klatki piersiowej, może wzrosnąć maksymalnie do 2 mm. Natomiast w 4, 5 i 6 odprowadzeniach klatki piersiowej odcinek S - T można przesunąć poniżej izoliny maksymalnie o pół milimetra. To odchylenie odcinka od konturu odzwierciedla obecność niedokrwienia mięśnia sercowego.

Fala T.

Interwał Q - T

Dekodowanie EKG - normalne wskaźniki

Dekodowanie elektrokardiogramu jest zwykle rejestrowane przez lekarza w areszcie. Typowy przykład normalnego kardiogramu serca jest następujący:
1. PQ - 0,12 s.
2. QRS - 0,06 s.
3. QT - 0,31 s.
4. RR - 0,62 - 0,66 - 0,6.
5. Tętno wynosi 70–75 uderzeń na minutę.
6. rytm zatokowy.
7. oś elektryczna serca jest normalna.

Zwykle rytm powinien być tylko zatoką, częstość akcji serca dorosłego - 60-90 uderzeń na minutę. Fala P zwykle nie przekracza 0,1 s, przedział P - Q wynosi 0,12-0,2 sekundy, kompleks QRS wynosi 0,06-0,1 sekundy, Q to T do 0,4 s.

Jeśli kardiogram jest patologiczny, oznacza to określone zespoły i nieprawidłowości (na przykład częściową blokadę lewej gałęzi wiązki, niedokrwienie mięśnia sercowego itp.). Ponadto lekarz może odzwierciedlić określone naruszenia i zmiany normalnych parametrów zębów, odstępów i segmentów (na przykład skrócenie fali P lub odstępu Q-T itp.).

Dekodowanie EKG u dzieci i kobiet w ciąży

U kobiet w ciąży możliwe jest niewielkie odchylenie osi elektrycznej serca w późnym okresie ciąży z powodu ucisku przez rosnącą macicę. Ponadto często rozwija się częstoskurcz zatokowy, to znaczy wzrost częstości akcji serca do 110 - 120 uderzeń na minutę, co jest stanem funkcjonalnym i przechodzi sam. Wzrost częstości akcji serca jest związany z dużą objętością krążącej krwi i zwiększonym obciążeniem. Ze względu na zwiększone obciążenie serca u kobiet w ciąży można wykryć przeciążenie różnych części narządu. Zjawiska te nie są patologiami - są związane z ciążą i przejdą niezależnie po porodzie..

Rozszyfrowanie elektrokardiogramu na zawał serca

Zawał mięśnia sercowego to gwałtowne zaprzestanie dopływu tlenu do komórek mięśniowych serca, co powoduje rozwój martwicy miejsca w tkance, która jest w stanie niedotlenienia. Przyczyna naruszenia zaopatrzenia w tlen może być inna - najczęściej jest to zablokowanie naczynia krwionośnego lub jego pęknięcie. Atak serca chwyta tylko część tkanki mięśniowej serca, a zasięg zmiany zależy od wielkości zatkanego lub rozdartego naczynia krwionośnego. Na elektrokardiogramie zawał mięśnia sercowego ma pewne oznaki, za pomocą których można go zdiagnozować..

W procesie rozwoju zawału mięśnia sercowego wyróżnia się cztery etapy, które mają różne objawy na EKG:

 • najostrzejszy;
 • Pikantny;
 • podostry;
 • blizniak.

Ostry etap zawału mięśnia sercowego może trwać 3 godziny - 3 dni od momentu niewydolności krążenia. Na tym etapie na elektrokardiogramie może brakować fali Q. Jeśli tak, to fala R ma niską amplitudę lub jest całkowicie nieobecna. W tym przypadku występuje charakterystyczny zawał transmisyjny odbijający falę QS. Drugim objawem ostrego zawału serca jest wzrost odcinka S - T o co najmniej 4 mm powyżej konturu, z utworzeniem jednej dużej fali T..

Czasami można znaleźć fazę niedokrwienia mięśnia sercowego poprzedzającą najostrzejszą, która charakteryzuje się wysokimi falami T..

Ostry etap zawału serca trwa od 2 do 3 tygodni. W tym okresie na EKG rejestrowana jest fala Q o szerokiej i wysokiej amplitudzie oraz ujemna fala T..

Etap podostry trwa do 3 miesięcy. Niezwykle duża ujemna fala T o ogromnej amplitudzie, która stopniowo się normalizuje, jest rejestrowana w EKG. Czasami wykrywany jest wzrost segmentu S - T, który miał się dopasować do tego okresu. Jest to niepokojący objaw, ponieważ może wskazywać na powstawanie tętniaka serca..

Etap zawału bliznowatego jest końcowy, ponieważ tkanka łączna powstaje w uszkodzonym miejscu, niezdolnym do skurczu. Ta blizna jest zapisywana na EKG w postaci fali Q, która pozostanie na całe życie. Często fala T jest wygładzana, ma niską amplitudę lub jest całkowicie ujemna.

Dekodowanie najczęstszego EKG

Podsumowując, lekarze piszą wynik dekodowania EKG, co często jest niezrozumiałe, ponieważ składa się z terminów, zespołów i po prostu opisujących procesy patofizjologiczne. Rozważ najczęstsze wyniki EKG, które są niezrozumiałe dla osoby bez wykształcenia medycznego..

Rytm ektopowy oznacza nie rytm zatokowy - który może być zarówno patologią, jak i normą. Rytm pozamaciczny jest normalny, gdy występuje wrodzona wada rozwojowa układu przewodzącego serca, ale osoba nie czyni żadnych dolegliwości i nie cierpi na inne patologie serca. W innych przypadkach rytm ektopowy wskazuje na obecność blokad..

Zmiana w procesie repolaryzacji w EKG odzwierciedla naruszenie procesu rozluźnienia mięśnia sercowego po skurczu.

Rytm zatokowy to normalny rytm serca zdrowego człowieka.

Zatok lub tachykardia sinusoidalna oznacza, że ​​dana osoba ma regularny i regularny rytm, ale zwiększone tętno przekracza 90 uderzeń na minutę. U młodych osób poniżej 30 roku życia jest to wariant normy.

Bradykardia zatokowa to niskie tętno mniejsze niż 60 uderzeń na minutę w stosunku do normalnego, regularnego rytmu.

Nieswoiste zmiany ST-T oznaczają niewielkie odchylenia od normy, ale ich przyczyna może być całkowicie niezwiązana z patologią serca. Wymagane jest pełne badanie. Takie niespecyficzne zmiany ST-T mogą rozwijać się przy braku równowagi jonów potasu, sodu, chloru, jonów magnezu lub różnych zaburzeniach hormonalnych, często w okresie menopauzy u kobiet.

Dwufazowa fala R w połączeniu z innymi objawami zawału serca wskazuje na uszkodzenie przedniej ściany mięśnia sercowego. Jeśli inne objawy zawału serca nie zostaną wykryte, wówczas dwufazowa fala R nie jest oznaką patologii.

Wydłużenie odstępu QT może wskazywać na niedotlenienie (brak tlenu), krzywicę lub nadmierne pobudzenie układu nerwowego u dziecka, co jest konsekwencją urazu porodowego.

Przerost mięśnia sercowego oznacza, że ​​ściana mięśniowa serca jest pogrubiona i działa z ogromnym obciążeniem. Może to prowadzić do powstania:

 • wady serca;
 • niewydolność serca;
 • zaburzenia rytmu serca.

Przerost mięśnia sercowego może być również konsekwencją zawałów serca.

Umiarkowane rozproszone zmiany w mięśniu sercowym oznaczają upośledzenie odżywiania tkanek, rozwinęła się dystrofia mięśnia sercowego. Jest to stan do odzyskania: musisz udać się do lekarza i przejść odpowiedni cykl leczenia, w tym normalizację żywienia.

Odchylenie osi elektrycznej serca (EOS) w lewo lub w prawo jest możliwe przy przeroście odpowiednio lewej lub prawej komory. EOS po lewej stronie może różnić się wśród osób otyłych, a prawo do odchudzania się, ale w tym przypadku jest to wariant normy.

Lewy typ EKG - lewe odchylenie EOS.

NBPNPG - skrót od „niepełnej blokady prawej nogi wiązki Jego”. Ten stan może występować u noworodków i jest wariantem normy. W rzadkich przypadkach NBPNPG może powodować arytmię, ale generalnie nie prowadzi do rozwoju negatywnych konsekwencji. Blokada nogi pakietu Giss jest dość powszechna u ludzi, ale jeśli nie ma skarg na serce, nie jest to całkowicie niebezpieczne.

BPVLNPG to skrót oznaczający „blokadę przedniej gałęzi lewej nogi wiązki Hisa”. Odzwierciedla naruszenie impulsu elektrycznego w sercu i prowadzi do rozwoju arytmii.

Niewielki wzrost fali R w V1-V3 może być oznaką zawału serca przegrody międzykomorowej. Aby ustalić, czy tak jest, potrzebny jest jeszcze jeden test EKG..

Zespół CLC (zespół Kleina-Levy-Critesco) jest wrodzoną cechą układu przewodzenia serca. Może powodować rozwój arytmii. Zespół ten nie wymaga leczenia, ale należy go regularnie badać przez kardiologa.

Niskie napięcie EKG jest często rejestrowane w przypadku zapalenia osierdzia (dużej ilości tkanki łącznej w sercu, która zastępuje mięsień). Ponadto objaw ten może być odzwierciedleniem wyczerpania lub obrzęku śluzowatego..

Zmiany metaboliczne są odzwierciedleniem niedożywienia mięśnia sercowego. Konieczne jest zbadanie przez kardiologa i poddanie się leczeniu.

Extrasystole - jest naruszeniem rytmu skurczów serca, czyli arytmii. Konieczne jest poważne leczenie i nadzór kardiologa. Dodatkowy skurcz może być komorowy, przedsionkowy, ale istota się nie zmienia.

Naruszenie rytmu i przewodnictwo to objawy, które łącznie wskazują na arytmię. Konieczne jest obserwowanie kardiologa i odpowiedniej terapii. Możliwa instalacja rozrusznika serca.

Spowolnienie przewodnictwa oznacza, że ​​impuls nerwowy przechodzi przez tkanki serca wolniej niż zwykle. Sam w sobie ten stan nie wymaga specjalnego leczenia - może to być wrodzona cecha układu przewodzenia serca. Zaleca się regularne monitorowanie przez kardiologa..

Blokada 2 i 3 stopni odzwierciedla poważne naruszenie przewodnictwa serca, które objawia się arytmią. W takim przypadku konieczne jest leczenie..

Przesunięcie serca do przodu za pomocą prawej komory może być pośrednim objawem rozwoju przerostu. W takim przypadku konieczne jest ustalenie przyczyny i poddanie się leczeniu lub dostosowanie diety i stylu życia.

Cena elektrokardiogramu z dekodowaniem

Koszt elektrokardiogramu z dekodowaniem różni się znacznie, w zależności od konkretnej instytucji medycznej. Tak więc w stanowych szpitalach i klinikach minimalna cena za procedurę usuwania EKG i dekodowania przez lekarza wynosi 300 rubli. W takim przypadku otrzymasz taśmy z zarejestrowanymi krzywymi i opinią lekarza na ich temat, co zrobi sam lub za pomocą programu komputerowego.

Jeśli chcesz uzyskać dokładne i szczegółowe wnioski na temat elektrokardiogramu, wyjaśnienia lekarza dotyczące wszystkich parametrów i zmian, lepiej skontaktować się z prywatną kliniką, która świadczy takie usługi. Tutaj lekarz może nie tylko napisać wniosek, odszyfrować kardiogram, ale także spokojnie z tobą porozmawiać, nie spiesząc się, aby wyjaśnić wszystkie interesujące punkty. Jednak koszt takiego kardiogramu z transkrypcją w prywatnym centrum medycznym wynosi od 800 rubli do 3600 rubli. Nie warto brać pod uwagę, że biedni specjaliści pracują w zwykłej klinice lub szpitalu - po prostu lekarz w instytucji publicznej zwykle ma dużo pracy, więc po prostu nie ma czasu na szczegółowe rozmowy z każdym pacjentem.

Wybierając placówkę medyczną do wykonania kardiogramu z transkrypcją, przede wszystkim zwróć uwagę na kwalifikacje lekarza. Lepiej, aby był to specjalista - kardiolog lub terapeuta z dużym doświadczeniem. Jeśli dziecko potrzebuje kardiogramu, lepiej skontaktować się z pediatrą, ponieważ „dorośli” lekarze nie zawsze biorą pod uwagę specyfikę i cechy fizjologiczne niemowląt.

Autor: Pashkov M.K. Koordynator projektu treści.

Ważne Jest, Aby Zdawać Sobie Sprawę Z Naczyń