Badanie krwi INR

Istnieje wystarczająco duża liczba wskaźników charakteryzujących jakość funkcjonowania układu hemostatycznego i nie zawsze konieczne jest określenie wszystkich z nich w celu ustalenia diagnozy. Ale w celu kontroli leczenia przeciwzakrzepowego odrzucenie niektórych może spowodować zakrzepicę lub krwawienie zagrażające życiu. Takie badania obejmują badanie krwi na INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany).

Dlaczego definicja INR jest tak ważna??

Ciało ludzkie ma zdolność do samoobrony, a także do samoleczenia. Jednym z urządzeń zapewniających te możliwości jest system hemostazy, który obsługuje lepkość krwi niezbędną do wykonywania przypisanych funkcji..

Oznacza to, że kontroluje proces krzepnięcia, a mianowicie, gdy pojawia się krwawienie, rozpoczyna się łańcuch reakcji chemicznych mających na celu tworzenie zakrzepów krwi. Te ostatnie blokują ujście krwi - „zamykają otwory” w naczyniach, w wyniku czego krwawienie ustaje.

Wcześniej tylko czas protrombinowy (PTV) był sprawdzany pod kątem krzepnięcia. Ten wskaźnik wskazuje wartość okresu czasu, w którym fibryna (białko o wysokiej masie cząsteczkowej) tworzy się, tworząc skrzep krwi, który zatrzymuje krwawienie. Analizę przeprowadzono również na IPT (indeks protrombiny), jednej z pochodnych PTV.

Jednocześnie różne tromboplastyny ​​(od kilku producentów), odczynniki, które specyficznie uruchamiają proces krzepnięcia, zostały wykorzystane w różnych laboratoriach do przeprowadzenia tego badania krwi. Prowadziło to często do uzyskiwania różnych wartości, co niepokoiło zarówno lekarzy, jak i samych pacjentów.

Aby uniknąć takich niespójności, pokazując różne wyniki w kilku laboratoriach i nie przywiązując się do norm przyjętych w każdym konkretnym, wprowadzono wskaźnik INR. Nie można tego jednoznacznie nazwać analizą, ponieważ w gruncie rzeczy jest to zwykłe obliczenie matematyczne z wykorzystaniem znormalizowanego wzoru.

Opisany parametr jest obliczany według specjalnie opracowanego wzoru, w tym PTV badanego i odpowiadającego mu współczynnika MIC, oznaczającego międzynarodowy wskaźnik wrażliwości na tromboplastynę. Zgodnie z zaleceniami WHO producent powinien określić MIC dla każdej serii odczynników, dokonując porównania z ogólnie uznanym indeksem odniesienia.

Zastosowanie INR daje możliwość porównania wyników badań wykonanych w różnych laboratoriach i w różnych momentach bez obawy o stan i życie pacjentów. Jest to standardowy współczynnik stosowany przez lekarzy we wszystkich krajach..

Dlatego jest to wynik obliczenia INR, który jest niezbędny przy wyborze i przepisywaniu dawki leków przeciwzakrzepowych, transfuzji osocza i jego składników, a także innych środków. Ponadto takie badanie jest konieczne w celu ustalenia taktyki dalszego leczenia pacjentów z chorobami układu hemostatycznego.

Wskazania do

Najczęściej zaleca się oddawanie krwi INR wraz z innymi wskaźnikami wymaganymi do oceny różnych części układu homeostazy. Ta procedura jest wskazana do diagnozowania patologii spowodowanych zwiększoną zakrzepicą lub odwrotnie, tendencją do ciężkiego krwawienia. Ale najczęściej musi być przepisywany pacjentom, którzy stale przyjmują leki przeciwzakrzepowe, aby kontrolować dawkę leku.

Innym prawie takim samym powszechnym wskazaniem jest ciężka choroba wątroby - zapalenie wątroby i marskość wątroby. Biorąc pod uwagę, że wątroba jest ciałem odpowiedzialnym za wydzielanie wielu enzymów, które mogą wpływać na układ homeostazy, wówczas zaburzenia jego funkcji z pewnością wpłyną na krzepnięcie.

Pacjenci poddawani terapii pośrednimi antyigoagulantami (najczęściej przyjmujący warfarynę lub leki na jej bazie), regularnie przeprowadzana jest analiza INR, czasem nawet co 7-10 dni. Częstotliwość ta może być wymagana przy dostosowywaniu dawki ze względu na wszelkie zmiany stanu zdrowia pacjentów z czynnikami prowadzącymi do zakrzepicy. Na przykład zakrzepica żył głębokich, zespół antyfosfolipidowy lub obecność sztucznych zastawek.

Na podstawie tego wskaźnika lekarz może dokonać korekty antykoagulantów, a także ocenić stan pacjenta. Prawie wszystkie zalecenia dotyczące doboru dawki leków przeciwzakrzepowych są określone na podstawie wyników INR i są ogólnie akceptowane w różnych krajach..

Przygotowanie i dostawa analizy

Proces przygotowawczy do przeprowadzenia analizy INR nie jest czasochłonny ani długotrwały, ale aby uzyskać wiarygodny wynik, należy wziąć pod uwagę kilka punktów. Po pierwsze, nie należy oddawać krwi po intensywnym wysiłku fizycznym, fizjoterapii, masażu, wlewie dożylnym lub wstrzyknięciu domięśniowym, ponieważ może to mieć wpływ na szybkość.

Po drugie, jeśli pacjent przyjmuje antykoagulanty, całą dzienną dawkę należy spożyć nie później niż 16.00-17.00 godzin w przeddzień badania. Nie należy zapominać, że krew jest podawana na pusty żołądek na pusty żołądek, tak jak w przypadku analizy ogólnej lub biochemicznej, więc co najmniej 8 godzin powinno upłynąć po posiłku. Jednocześnie chodzenie głodne przez ponad 14 godzin jest niewłaściwe - może również prowadzić do zmiany składu krwi.

Aby przeprowadzić analizę, biomateriał jest pobierany z żyły łokciowej, tak jak w większości badań związanych z krwią. Następnie uzyskaną ciecz miesza się z konserwantem in vitro (zwykle cytrynianem), surowicę oddziela się od masy komórkowej i do samej diagnozy stosuje się czyste osocze.

Następnie w laboratorium do surowicy dodaje się wapń, który neutralizuje środek konserwujący i tromboplastynę. Następnie określ czas spędzony na koagulacji czystej surowicy. To jest PTV. Po zakończeniu wszystkich testów analitycznych wykonuje się matematyczne obliczenia INR. Niektóre laboratoria diagnostyczne stosują bardziej nowoczesne metody badania jakości krzepnięcia, na przykład Szybkie.

Podczas jego wykonywania rozcieńczanie biomateriału w surowicy pacjenta przeprowadza się kilka razy, a cała procedura trwa nie dłużej niż jeden dzień. Jeśli wynik analizy jest wymagany bardzo szybko, to za pewną opłatą w niektórych laboratoriach robią to i odszyfrowują w ciągu 1-2 godzin.

W przypadku leczenia przeciwzakrzepowego za pomocą leków przeciwzakrzepowych o działaniu pośrednim pacjent powinien przejść test INR co najmniej raz na 15-20 dni. A po wybraniu odpowiedniej dawki i normalizacji stanu pacjenta analiza będzie przepisywana rzadziej, około co 6-8 tygodni.

Co pokazuje INR?

Ten parametr jest mierzony w jednostkach i pokazuje wartość odwrotnie proporcjonalną do okresu krzepnięcia surowicy. Oznacza to, że im wyższy wskaźnik, tym mniej czynników protrombiny i krzepnięcia. I odwrotnie, INR zmniejsza się wraz ze wzrostem protrombiny.

Norma INR we krwi u kobiet i mężczyzn jest taka sama i powinna zawierać się w przedziale 0,85–1,15 JEDNOSTEK, pod warunkiem że są zdrowe. W przypadku pacjentów przyjmujących pośrednie antykoagulanty wartości normalne są różne i wynoszą 2-3 jednostki. Leki pomagają spowolnić krzepnięcie krwi, czyniąc ją bardziej płynną, co zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi.

Przyczyny zmiany wskaźnika mogą być:

 • brak protrombiny lub fibrynogenu;
 • przyjmowanie niektórych leków;
 • niedobór witaminy K;
 • choroba wątroby
 • koagulopatie konsumpcyjne - patologie, w których występuje aktywna zakrzepica, powodująca naruszenie ogólnej krzepliwości.

Jeśli poziom INR spadnie poniżej 0,5 jednostki, istnieje duże prawdopodobieństwo ryzyka powstania zakrzepów krwi. Ten stan zwykle obserwuje się we wczesnych stadiach zakrzepicy, kiedy nagromadziła się duża liczba nieodebranych czynników krzepnięcia. Ponadto wskaźnik często zmniejsza się w trzecim trymestrze ciąży, więc normę u kobiet w pozycji można nieznacznie zmienić.

Interpretacja wyników

Odszyfrowanie analizy wskaże obecność lub brak zmian ze względu na jakość krzepliwości krwi, co oznacza, że ​​stanie się ona kolejnym krokiem dla kolejnych zaleceń.

Wysokie stawki

Jeśli w trakcie odszyfrowywania wyników dorosłego zdrowego człowieka okaże się, że INR jest zwiększony, a jednocześnie nie przyjmuje żadnych leków, które mogą wpływać na krzepnięcie, najprawdopodobniej jest to patologia. Mogłoby być:

 • upośledzone wchłanianie lipidów przez jelita;
 • wrodzone anomalie układu hemostatycznego (choroba von Willebrant, hemofilia A i B);
 • zakłócenia w mechanizmie transportu żółci do dwunastnicy;
 • różne patologie wątroby (zapalenie wątroby, marskość wątroby);
 • choroba krwotoczna noworodków spowodowana niewystarczającą produkcją witaminy K przez wątrobę.

Czasami występuje również wzrost INR w badaniu krwi podczas przyjmowania leków z niektórych grup, takich jak antybiotyki (Blemaren, Diklofenak), sterydy anaboliczne i hormony tarczycy pochodzenia syntetycznego. Jeśli opisany parametr osiągnie wartość 6 SZTUK i więcej, oznacza to, że leczenie należy rozpocząć jak najszybciej.

W przeciwnym razie każde, nawet niewielkie obrażenia będą wystarczające, aby rozwinąć poważne krwawienie, które będzie bardzo trudne do zatrzymania. Takie wskaźniki są niebezpieczne dla pacjentów cierpiących na wrzody trawienne i choroby zapalne przewodu żołądkowo-jelitowego, choroby naczyniowe mózgu, nadciśnienie i patologie nerek. Muszą wiedzieć, że im wyższy INR, tym większe ryzyko krwawienia.

Niskie wartości

Jeśli odszyfrowana analiza wykazała spadek parametru, przyczyny tego mogą być następujące:

 • skłonność do zakrzepicy, krzepnięcia krwi;
 • surowica była w lodówce przez długi czas;
 • biomateriał został pobrany z żyły centralnej za pomocą cewnika;
 • wysokie lub niskie wartości hematokrytu (jego norma to 0,4-0,5 SZTUKI);
 • zwiększone stężenie antytrombiny III w próbce krwi;
 • przyjmowanie leków przeciwdrgawkowych, moczopędnych, glikokortykoidowych lub środków antykoncepcyjnych.

Zmniejszony INR jest wyraźnym wskazaniem do przepisywania powtarzających się i dodatkowych metod diagnostycznych. Należy zauważyć, że w takich przypadkach często wymagana jest konsultacja lub konsultacja z wysoko wykwalifikowanym specjalistą.

Taka zmiana prawdopodobnie wymaga terapii i jest niebezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Dlatego regularne monitorowanie wskaźników krzepnięcia jest ważnym badaniem, którego nie należy lekceważyć..

Ogólne zalecenia. Wskaźniki charakteryzujące jakość funkcjonowania układu hemostazy pozwalają lekarzowi ocenić ryzyko zagrażającego życiu krwawienia lub rozwoju zakrzepów krwi. Dlatego, jeśli na jakimkolwiek etapie badania lub przed operacją, którykolwiek z nich jest przepisany, takiej diagnozy nie należy lekceważyć. Są to szybkie i nieskomplikowane testy, które są również stosunkowo niedrogie, ale nawet jeśli są drogie, leczenie choroby będzie znacznie droższe.

Co to jest INR: norma, metody kontroli

Skrót INR niewiele mówi o osobie, która nie jest lekarzem. Aby zrozumieć, co oznaczają te tajemnicze litery, w tym artykule przedstawimy niektóre funkcje systemu krzepnięcia krwi. Dowiesz się również: dlaczego przypisano analizę testu INR, jakie są jego normalne wskaźniki, komu jest pokazywany, jak często należy go przeprowadzać i gdzie można go wykonać. Więc jaka jest norma INR i jakie metody kontroli są zwykle stosowane?

Układ krzepnięcia krwi

Prawidłową gęstość krwi zapewnia skoordynowane funkcjonowanie dwóch układów: krzepnięcia i antykoagulacji. Jego stan ciekły jest regulowany przez mechanizmy przeciwkrzepliwe, a trombogeneza jest regulowana przez krzepnięcie. W przypadku braku równowagi między nimi osoba ma zwiększoną skłonność do krwawienia lub tworzenia się skrzepów krwi (skrzepy krwi).

Jednym z najbardziej istotnych wskaźników koagulogramu, odzwierciedlających stan układu krzepnięcia, jest złożone białko - protrombina. Jest również nazywany czynnikiem krzepnięcia II. Powstaje przy udziale witaminy K w wątrobie. Na podstawie wskaźników tego białka, które jest prekursorem trombiny, lekarz może ocenić stan układu krzepnięcia i skłonność pacjenta do krwawienia lub zakrzepicy.

Określenie poziomu protrombiny we krwi można przeprowadzić za pomocą następujących metod:

 • PTV (czas protrombinowy);
 • poziom protrombiny według Quick;
 • PTI (lub wskaźnik protrombiny);
 • INR.

W codziennej praktyce klinicznej lekarze najczęściej przepisują testy PTI lub INR, ponieważ najdokładniej odzwierciedlają stan układu krzepnięcia.

Co to jest INR i do czego jest przypisany?

INR (lub międzynarodowy znormalizowany stosunek) jest ważnym testem laboratoryjnym, który odzwierciedla stosunek czasu protrombiny pacjenta do czasu protrombiny u zdrowej osoby. Taka standaryzacja wskaźników protrombiny pozwoliła lekarzom wprowadzić różne metody badania stanu układu krzepnięcia krwi do jednego, zrozumiałego i ogólnie akceptowanego wskaźnika. Ta analiza laboratoryjna daje spójne wyniki, które są takie same podczas wykonywania testu w różnych laboratoriach. Test INR został zatwierdzony przez różne organizacje międzynarodowe i ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia.

Wprowadzenie standardu INR pozwoliło na skuteczne monitorowanie jakości i bezpieczeństwa terapii pacjentów, którym przepisano leki rozrzedzające krew (na przykład Warfarynę, Sinkumar, Finilin). Leki przeciwzakrzepowe są przepisywane z tendencją do zwiększonego tworzenia zakrzepu obserwowanego w wielu patologiach: powikłaniach zakrzepowo-zatorowych w niewydolności wieńcowej, zawale mięśnia sercowego, wadach serca, zatorowości płucnej, zakrzepicy, zakrzepowym zapaleniu żył itp..

Wzrost INR wskazuje na predyspozycje do krwawienia, a lekarz decyduje o zmniejszeniu dawki antykoagulantów. Wraz ze spadkiem wartości tego testu pacjent zwiększa ryzyko zakrzepów krwi. Takie wskaźniki wskazują na niską skuteczność leków rozrzedzających krew, a lekarz decyduje się na zwiększenie dawki.

Standardy testu INR i interpretacja analizy

U zdrowej osoby normalne wartości testu INR mieszczą się w zakresie od 0,7 do 1,3 (zwykle 0,85-1,25), tj. Bliżej 1. Podczas przyjmowania warfaryny i innych leków przeciwzakrzepowych normalne wartości INR powinny wynosić od 2,0 do 3,0. Ta wartość zapewnia niezawodne zapobieganie zakrzepicy.

Zmiana parametrów INR u osób, które nie przyjmują rozcieńczalników krwi, wskazuje na zaburzenia patologiczne w organizmie.

Wzrost wartości INR powyżej 1 wskazuje na możliwą obecność takich patologii:

 • wrodzone patologie układu krzepnięcia;
 • brak witaminy K w organizmie;
 • patologia wątroby;
 • niewłaściwe wchłanianie tłuszczów w jelitach;
 • skutki uboczne leków przeciw dnie moczanowej, niektórych antybiotyków, sterydów i anabolików.

Przede wszystkim taka hipokoagulacja jest niebezpieczna dla rozwoju krwawienia zewnętrznego lub wewnętrznego. Krytycznymi wskaźnikami są INR powyżej 6,0. Takie skoki są szczególnie niebezpieczne dla nadciśnienia, zmian zapalnych i wrzodziejących w przewodzie pokarmowym, patologii układu naczyniowego i moczowego. W takich przypadkach pacjentowi pilna hospitalizacja i leczenie..

Spadek wskaźników INR poniżej 1 wskazuje na możliwą obecność takich patologii lub błędów:

 • wzrost lub spadek hematokrytu;
 • wzrost poziomu antytrombiny III;
 • skutki uboczne glukokortykoidów, środków antykoncepcyjnych, moczopędnych lub przeciwdrgawkowych;
 • pobieranie próbek krwi do analizy przeprowadzono z cewnika umieszczonego w żyle centralnej;
 • podczas analizy osocze krwi było w temperaturze +4 ° C przez czas dłuższy niż wskazany w standardach.

Zmiana wskaźników INR u osób przyjmujących warfarynę lub inne leki przeciwzakrzepowe wskazuje na potrzebę dostosowania dawki tych leków.

Hipokoagulacja (zmniejszenie krzepnięcia i zwiększenie INR) może prowadzić do rozwoju krwawienia, w takich przypadkach dawka leków jest zmniejszona. Krwawienie zewnętrzne w takich przypadkach może być wywołane nawet minimalnymi urazami mechanicznymi, a wewnętrzne (jama, macica, żołądek itp.) - dowolnymi chorobami i procesami fizjologicznymi (na przykład menstruacją).

W przypadku hiperkoagulacji pacjenci mają zwiększone ryzyko zakrzepicy i zwiększone ryzyko ciężkich powikłań (zatorowości płucnej i zakrzepicy). W takich przypadkach zwiększa się dawka antykoagulantów.

Wskazania do powołania INR

Wyznaczenie badania krwi dla INR przeprowadza się zgodnie z pewnymi wskazaniami. Norma tego testu różni się w zależności od choroby podstawowej pacjenta..

 1. Badanie przedoperacyjne pacjentów. Norma - bliżej 1 (od 0,7 do 1,3, zwykle 0,85-1,25).
 2. Przyjmowanie leków rozrzedzających krew (takich jak warfaryna). Norma - 2,0-3,0.
 3. Leczenie zatorowości płucnej. Norma - 2,0-3,0.
 4. Stan po wymianie zastawki aortalnej implantem mechanicznym. Norma - 2,0-3,0.
 5. Stan po wymianie zastawki mitralnej implantem mechanicznym. Norma - 2,5-3,5.
 6. Profilaktyczne leczenie zatorowości płucnej z wadami serca. Norma - 2,0-3,0.
 7. Profilaktyczne leczenie zakrzepicy żył głębokich po operacji. Norma - 2,0-3,0.

Analiza INR u pacjentów przyjmujących leki rozrzedzające krew jest przeprowadzana w regularnych odstępach czasu, które są ustalane indywidualnie przez lekarza. Na początku choroby, gdy pacjent jest w szpitalu, takie testy są wykonywane codziennie. Ponadto zaleca się pacjentowi monitorowanie INR raz w tygodniu, a jeśli wskaźniki testu są stabilne, to częstotliwość analiz można zmniejszyć do 1 raz w ciągu 2-3 tygodni.

Powodem wyznaczenia nadzwyczajnego testu mogą być takie zmiany w życiu pacjenta lub objawy hipokoagulacji:

 • długotrwałe przeziębienia lub inne choroby;
 • zmiana schematu jednoczesnego leczenia;
 • zmiany stylu życia lub diety;
 • gwałtowna zmiana klimatu;
 • niemotywowane krwawienia z nosa;
 • krwawiące dziąsła;
 • bezprzyczynowy wygląd krwiaków;
 • krew w moczu:
 • długa i ciężka miesiączka u kobiet;
 • smugi krwi w plwocinie lub wymiocinach;
 • krew w kale (lub smoliste odchody);
 • przedłużone krwawienie z skaleczeniami;
 • niewyjaśnione uszczelnienia, ból i obrzęk stawów podczas przyjmowania leku w celu rozrzedzenia krwi.

Gdzie mogę oddać krew w celu ustalenia INR?

Test INR można wykonać na następujące sposoby:

 • Uzyskaj skierowanie od lokalnego lekarza do analizy w laboratorium kliniki lub w prywatnym laboratorium;
 • przeprowadzić test w biurze terapeuty, jeśli ma on niezbędny sprzęt;
 • zakup przenośnego urządzenia do określania poziomu INR w domu.

Najwygodniej jest wykonać test INR w domu, ponieważ pacjent nie musi często odwiedzać kliniki, oddawać krwi żylnej (jest ona najczęściej wykorzystywana w laboratoriach do przeprowadzania tej analizy) i spędzać czas w kolejce. Do takiego testu potrzebna jest świeża krew z palca. Bezbolesne nakłucie skóry wykonuje się za pomocą specjalnego urządzenia automatycznego (wertykulatora). W urządzeniu pomiarowym wyposażonym w wyświetlacz wstawiane są paski testowe, na które nakładana jest próbka krwi. Po krótkim czasie na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik INR. Korzystanie z takiego urządzenia przenośnego jest łatwe, proste i bardzo wygodne..

Analiza INR zgodnie z zaleceniami WHO powinna być zalecana dla wszystkich metod leczenia, które wymagają stałego monitorowania krzepnięcia krwi. Najdokładniej pokazuje stan układu krzepnięcia ludzkiej krwi. Ten test został zatwierdzony przez wszystkich wiodących ekspertów w zakresie monitorowania leczenia przeciwzakrzepowego i terapii przeciwzakrzepowej..

Badanie krwi INR: wskazania i transkrypt

Badanie krwi na INR to badanie laboratoryjne, które umożliwia określenie szybkości tworzenia się skrzepów. Ta procedura jest zwykle przepisywana osobom przyjmującym antykoagulanty (leki zapobiegające zakrzepom krwi). Podczas leczenia tymi lekami lekarz prowadzący powinien stale monitorować wskaźnik międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR).

Jakie są badania krwi na INR i IPT?

Pacjentom przyjmującym leki przeciwzakrzepowe systematycznie przepisuje się badania krwi na INR i IPT (wskaźnik protrombiny). Zwykle wskaźnik protrombiny waha się od 70 do 100 jednostek. Podczas stosowania warfaryny (leku zmniejszającego szybkość krzepnięcia krwi) wskaźnik IPT spada do 24-42 jednostek. Jeśli wskaźnik ten przekroczy 42,6 jednostek, prawdopodobieństwo wystąpienia udaru jest większe. Jeśli IPI jest mniejszy niż 24 jednostki, wówczas osoba ma wysokie ryzyko krwawienia.

Dekodowanie testu krwi dla INR pozwala specjalistom monitorować skuteczność leczenia chorób związanych z powstawaniem zakrzepów krwi w żyłach (niewydolność wieńcowa, zatorowość płucna, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepica, powikłania zakrzepowo-zatorowe w zawale mięśnia sercowego itp.).

Wyniki analiz IPT przeprowadzonych w różnych laboratoriach diagnostycznych różnią się znacznie, co znacznie wpływa na ocenę stanu pacjenta. Jeśli mówimy o analizach INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany), dają one stabilne wyniki, ponieważ nie zależą od warunków laboratoryjnych. Dlatego większość lekarzy wybiera badania krwi dla INR. Test INR jest zalecany przez komitet ekspertów WHO, a także przez wiele międzynarodowych organizacji zaangażowanych w badanie hemostazy i zakrzepicy..

Jak przebiega analiza

Gdy dana osoba dopiero zaczyna przyjmować taki lub inny antykoagulant, często musi wykonać badanie krwi na INR, którego norma z reguły się zmienia. Po dostosowaniu dawki leku analiza jest przepisywana rzadziej. Początkowo pacjent przychodzi na oddawanie krwi co drugi dzień, ale z czasem ta procedura jest przeprowadzana tylko dwa do czterech razy w miesiącu.

Analiza powinna poddać się na czczo. Po tym, jak asystent laboratoryjny pobrał krew z żyły, dodaje do niej tromboplastynę tkankową.

Aby obliczyć wartość INR, asystent laboratoryjny musi najpierw obliczyć czas protrombiny (okres, w którym zakrzep tworzy się we krwi pod wpływem odczynnika). Współczynnik znormalizowany oblicza się w następujący sposób:

 • Czas protrombinowy dzieli się przez to, co uważa się za normalne..
 • Następnie wynik mnoży się przez wskaźnik wrażliwości tromboplastyny ​​wskazany na opakowaniu odczynnika stosowanym w laboratorium.

Norma INR waha się od 0,8 do 1,15 jednostek. Jeśli wskaźnik INR przekracza normę, oznacza to wysoki poziom krzepnięcia krwi.

Wskazania i interpretacja

Najczęstsze wskazania do analizy INR to:

 • Badanie przed operacją. W tym przypadku norma INR mieści się w zakresie 0,85–1,25 jednostek.
 • Leczenie zatorowości płucnej. Normalna wartość INR w tym przypadku wynosi od 2 do 3 jednostek.
 • Leczenie przewlekłego migotania przedsionków warfaryną. Stawka INR waha się od 2 do 3 jednostek.
 • Zastawkowa choroba serca. Normalny wskaźnik INR dla tych patologii wynosi 2-3 jednostki.
 • Terapia zakrzepicy żylnej. Normalna wartość INR dla zakrzepicy żylnej wynosi 2-3 jednostki.
 • Choroba naczyniowa. W przypadku tych chorób wskaźnik INR wynosi od 3 do 4,5 jednostek.

Zwiększone wartości

Według ekspertów medycznych przekroczenie powyższych wskaźników jest wyjątkowo niepożądane, a nawet niebezpieczne. Wzrost INR podczas stosowania warfaryny (lub jej analogów) wskazuje na zmniejszenie krzepliwości, co może prowadzić zarówno do krwawień zewnętrznych, jak i wewnętrznych (macicy, jamy, żołądka).

W przypadku wzrostu międzynarodowego znormalizowanego podejścia lekarze z reguły uciekają się do zmniejszenia dawki pośrednich antykoagulantów. Wraz ze spadkiem INR specjaliści medyczni zwiększają dawkę tych leków z powodu nieskutecznej terapii.

Wartość INR przekraczająca 1,25 jednostki u osób nieprzyjmujących antykoagulantów może prowadzić do wystąpienia patologii, takich jak:

 • zawał mięśnia sercowego;
 • choroba wątroby
 • stan przed zawałem;
 • policytemia;
 • nowotwory złośliwe;
 • złe wchłanianie lipidów w jelitach;
 • choroba krwotoczna u niemowląt;
 • problemy z przejściem żółci do dwunastnicy z wątroby.

Jeśli pacjent ma międzynarodowy znormalizowany współczynnik większy niż 6 jednostek, wówczas potrzebuje pilnej hospitalizacji ze względu na duże ryzyko krwawienia o różnej lokalizacji. Ten stan jest uważany za wyjątkowo niebezpieczny, jeśli dana osoba ma takie dolegliwości, jak nadciśnienie tętnicze, patologie nerek, wrzodziejące lub zapalne choroby jelit i żołądka.

Niższe wartości

Niski poziom INR z reguły wskazuje na następujące warunki i patologie:

 • zwiększone krzepnięcie krwi podczas ciąży lub po porodzie;
 • nabyte lub wrodzone niedobory protrombiny;
 • niedobór witaminy K w organizmie;
 • otrzymanie dużej ilości tromboplastyny ​​tkankowej we krwi z martwicą lub urazem.

Badanie krwi INR - co to jest. Norma i interpretacja badania krwi INR u dorosłych i dzieci

Każda osoba, która w pewnych okolicznościach jest zmuszona do przyjmowania leków rozrzedzających krew, jest zobowiązana do kontrolowania jej zdolności krzepnięcia. Pomaga to nie tylko ocenić skuteczność leczenia, ale także prawidłowo ustawić wymaganą dawkę. W tym celu szacuje się wskaźnik INR we krwi na podstawie regularnych testów.

Krew INR

Pacjent nie musi wiedzieć, jaki jest INR w badaniu krwi; lekarz prowadzący jest odpowiedzialny za dekodowanie, ale powinieneś mieć ogólne pojęcie o tym wskaźniku. Ten skrót ma następujące znaczenie - znormalizowane podejście międzynarodowe. INR krwi nie jest rzeczywistą wartością uzyskaną podczas badania, składa się z kilku etapów. Wskaźnik można obliczyć tylko matematycznie. Do obliczeń wykorzystywane są następujące dane:

 1. Wartość czasu protrombiny. Wskaźnik pojawia się podczas przeprowadzania koagulogramu (pełna analiza krzepnięcia krwi). W tym celu przeprowadzają pobieranie krwi.
 2. Średnia wartość normalna czasu protrombiny z reguły wynosi 11-16 sekund.
 3. MIC lub wskaźnik wrażliwości na tromboplastynę. Jest to odczynnik stosowany w laboratorium; jest wytwarzany przez różne firmy. Paszport składowy zawsze wskazuje na czystość, czułość MIC.
 4. Ponadto wartość znormalizowanej edukacji międzynarodowej uzyskuje się poprzez podniesienie stosunku czasu badanej protrombiny do średniej normalnej wielkości do stopnia, który jest równy wartości MICI użytej do analizy.

Badanie krwi INR

Powyższe obliczenia mogą wydawać się skomplikowane i zbędne, jeśli weźmie się pod uwagę faktyczny wskaźnik krzepnięcia krwi. Jednak badanie krwi na INR ma ważne cechy:

 1. Wartość ta jest bardzo ważna dla oceny skuteczności i poprawności terapii antykoagulantami typu pośredniego, na przykład Sincumar, Warfaryna, Warfarex. Osobliwością ich oddziaływania jest to, że wpływają tylko na niektóre czynniki krzepnięcia. Żadna inna metoda nie da tak dokładnej odpowiedzi dotyczącej stanu tego łącza w układzie krzepnięcia krwi..
 2. Badanie INR będzie zależeć od czułości tromboplastyny ​​stosowanej w laboratorium..
 3. Okazuje się, że analizuje pracę znormalizowanych dawek pośrednich koagulantów, biorąc pod uwagę specyficzny rodzaj choroby zakrzepowej.

Wszystko to pomaga specjalistom uzyskać prawdziwą wartość krzepnięcia krwi. Ta metoda obliczania eliminuje błędy, hemostazę, wpływy zewnętrzne, które wpływają na końcowy wynik. Ktokolwiek i gdziekolwiek przeprowadzi tę analizę, wskaźnik będzie równie poprawnie uważany w każdym szpitalu na świecie i będzie miał dokładność. Pomoże to poprawnie określić wymaganą dawkę antykoagulantów, leczenie kontrolne.

Taki test jest przeprowadzany tylko dla osób, które stale przyjmują antykoagulanty o działaniu pośrednim. Wykonują to z reguły raz na 2-3 tygodnie, ale w razie potrzeby badanie można przeprowadzać częściej. Na to ma wpływ czas trwania leczenia, konkretny rodzaj patologii, stan pacjenta. Jeśli znormalizowany stosunek wykazuje stabilne wyniki, badanie można wykonać raz w miesiącu. Aby wykonać test, konieczne jest pobranie krwi z żyły obwodowej, tylko na pusty żołądek.

Badanie krwi INR - normalne

Podczas przeprowadzania tego badania kierują się one jedną ogólną regułą w ocenie: im wyższy wskaźnik, tym bardziej płynna staje się plazma. Norma krwi INR zawsze mieści się w zakresie 1. Odchylenie wskazuje na pewną patologię, błędne dawkowanie leków. Brak normy INR może wskazywać:

 1. Zwiększona, biorąc pod uwagę określoną patologię. Wskazuje to na przedawkowanie leków (pośrednie antykoagulanty), co może prowadzić do powikłań (krwawienia). Lekarz powinien zmniejszyć dawkę.
 2. Jeśli niska, terapia nie przynosi pożądanego efektu, nie dochodzi do upłynnienia krwi, co może prowadzić do rozwoju zakrzepicy naczyniowej. W takim przypadku dawkę należy zwiększyć..

INR - norma u kobiet

U osoby dorosłej i zdrowej test zawsze będzie wynosił między 0,7 a 1,3. Norma INR u kobiet nie różni się od mężczyzn i również będzie się zmieniać w regionie jedności. Jedyną różnicą między różnymi płciami jest to, że kontrola krzepnięcia musi być bardzo ostrożnie przeprowadzana podczas ciąży. W tym okresie ciało dziewczyny ulega ogromnym zmianom. Badanie osocza powinno być 3 razy (1 w każdym trymestrze).

U kobiet w ciąży wskaźnik ten nieznacznie wzrasta, co nie jest uważane za odchylenie od wartości normalnej. Przy nadmiernym wzroście wartości INR istnieje ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia we wczesnych stadiach. Aby potwierdzić i wyeliminować błędy, dziewczyna przechodzi kolejny test, po którym zaleca się leczenie, stałe monitorowanie krzepnięcia przed i po porodzie.

Badanie krwi INR - transkrypt

Przy różnych patologiach, przyjmowaniu leków, dane z tego badania są różne. Prawidłowe dekodowanie testu krwi dla INR może wykonać lekarz prowadzący, który bierze pod uwagę wszystkie zmienne. Istnieje wiele wskazań do badania. Z reguły test jest zalecany z następujących powodów, które są wskazane w deszyfrowaniu:

 1. Terapia przewlekłego migotania przedsionków. W przypadku leczenia warfaryną norma będzie w zakresie 2-3.
 2. Leczenie zatorowości płucnej. Wartość będzie mieścić się w zakresie 2-3 jednostek.
 3. Badania przed operacją. Normalny wskaźnik będzie w zakresie 0,8-1,2.
 4. Zastawkowa choroba serca. Przy tej patologii wartość wyniesie 2-3.
 5. Choroba naczyniowa. Wynik będzie wynosił od 3 do 4,5.
 6. Leczenie zakrzepicy żylnej wskaźnik 2-3 będzie uważany za normalny.

Zwiększony INR - co to znaczy

Według lekarzy odchylenie od limitów powyższych wskaźników jest niebezpieczne i niezwykle niepożądane. Nadmierne upłynnienie z powodu zastosowania warfaryny i analogów tego leku doprowadzi do zmniejszenia krzepliwości, krwawień wewnętrznych i zewnętrznych. Poziom INR we krwi powinien znajdować się w obszarze 1, co będzie wskazywać na poprawność terapii. Jeśli wystąpi odchylenie, lekarz z reguły zmniejsza dawkę leków. Zwiększenie INR u osób, które nie przyjmują pośrednich antykoagulantów, wskazuje na możliwy rozwój następujących patologii:

 • choroba wątroby
 • zawał mięśnia sercowego;
 • nowotwory złośliwe;
 • policytemia;
 • choroba krwotoczna u niemowląt;
 • stan przed zawałem;
 • problemy z przenikaniem żółci z wątroby do dwunastnicy.

Kiedy dana osoba ma międzynarodowy znormalizowany współczynnik większy niż 6 jednostek, potrzebuje pilnej hospitalizacji, ponieważ istnieje ogromne ryzyko krwawienia z inną lokalizacją. Jest to niezwykle niebezpieczny stan, szczególnie jeśli występują współistniejące patologie, na przykład: choroba nerek, nadciśnienie tętnicze, zapalenie / wrzód trawienny żołądka / jelit.

Po wykonaniu badania krwi INR

Co to jest badanie krwi INR?

Funkcja krwi - utrzymanie homeostazy

Krew jest najważniejszym płynem biologicznym w ciele. Krew kontroluje homeostazę (tzw. Stałość wewnętrznego środowiska organizmu), jest środkiem transportowym, chroni ciało przed obcymi substancjami. Jego normalna gęstość jest obsługiwana przez system działający w dwóch kierunkach:

 • efekt koagulacji - sprzyja pogrubieniu i zakrzepicy;
 • działanie przeciwzakrzepowe - utrzymuje krew w stanie płynnym i płynnym..

Kiedy równowaga tych dwóch mechanizmów jest zakłócona, osoba staje się bardziej podatna na zakrzepy krwi lub krwawienie.

Charakterystyka zewnętrznej ścieżki krzepnięcia - INR

Gęstość krwi jest regulowana przez białkową protrombinę, która jest prekursorem czynnika krzepnięcia trombiny. Jest syntetyzowany w wątrobie z udziałem witaminy K. Aby określić poziom protrombiny, współcześni lekarze stosują kilka metod badawczych:

 1. PTV i PTI.
 2. Szybki poziom protrombiny.
 3. INR.

Międzynarodowy wskaźnik znormalizowany INR (standaryzowany) jest znormalizowanym wskaźnikiem stosowanym do wyrażania wyników badania czasu protrombiny i wskaźnika krzepnięcia krwi.

Do 1983 r. Tylko czas protrombinowy (zwany dalej PTV) był używany do określenia szybkości krzepnięcia - jest to okres, w którym zakrzep tworzy się z włókien fibryny, blokując mechaniczne uszkodzenie naczyń krwionośnych i zapobiegając krwawieniu. Do obliczenia laboratoriów PTV zastosowano różne rodzaje odczynników różnych producentów, dlatego wyniki analiz w różnych instytucjach były różne. Aby zrównoważyć takie wiązanie z normami danego laboratorium, WHO postanowiło wprowadzić wskaźnik INR.

Norm INR

Wskaźniki normy zależą od wielu czynników

Norma INR dla zdrowych pacjentów i osób przyjmujących leki rozrzedzające krew o działaniu bezpośrednim wynosi 0,8-1,2. Ten wskaźnik jest standardowy i odpowiedni dla większości krajów na świecie. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach normy INR mogą różnić się od ogólnie przyjętych:

 • Norma INR dla kobiet w ciąży wynosi 0,8-1,25.
 • Norma INR dla osób przyjmujących leki rozrzedzające krew z efektem pośrednim wynosi 2,0-3,0.
 • Norma INR dla osób ze sztucznymi zastawkami lub APS wynosi 2,5-3,5.

Wskazania do celów analizy INR

Marskość wątroby - wskazanie do analizy

Często określenie INR jest konieczne w kompleksowych badaniach (kompleks ten obejmuje AKTV, PTV i PTI - wskaźnik protrombiny, analizę pod kątem fibrynogenu i D-dimeru) dla szybkości i jakości krzepnięcia krwi. Oznaczenie INR jest obowiązkową częścią diagnozy wrodzonych lub nabytych postaci niedoboru krzepnięcia. Istnieją inne wskazania medyczne do badania INR:

 • częste i niekontrolowane krwawienie;
 • Zatorowość płucna (zablokowanie tętnicy płucnej);
 • zawał mięśnia sercowego;
 • zakrzepica żył głębokich lub różnych narządów;
 • przedłużona i ciężka marskość wątroby, zapalenie wątroby i tak dalej);
 • Zespół DIC (na pierwszych etapach jako metoda diagnostyczna, a następnie kontrola leczenia).

Jest absolutnie konieczne, aby osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe i koagulanty (zwłaszcza leki na bazie warfin) kontrolowały wskaźnik INR. W zależności od wskaźnika dawka leków przyjmowanych przez pacjenta jest różna i ocena jego stanu.

Przygotowanie do analizy i metodologii

Nie zaleca się niezależnego przerywania przyjmowania leków

Aby wyniki analizy były wiarygodne, powinieneś się na to przygotować. Pacjent potrzebuje:

 1. Kilka dni przed analizą odmów ciężkiego wysiłku fizycznego, fizjoterapii, masażu, zastrzyków dożylnych lub konwencjonalnych.
 2. Jeśli dana osoba jest leczona antykoagulantami, o godzinie 17:00 (w przybliżeniu) wieczorem w przeddzień analizy, powinna przyjąć całą dzienną dawkę leku.
 3. Ostatni raz jeść co najmniej 8 godzin przed testem. Rano przed testem możesz pić zwykłą niegazowaną wodę.

Biomateriałem do analizy jest krew żylna, którą należy pobierać tylko z żyły obwodowej. Po pobraniu krwi w warunkach laboratoryjnych próbkę miesza się ze środkiem konserwującym, który nie pozwala na krzepnięcie krwi z powodu wiązania jonów wapnia. Następnie osocze krwi jest oddzielane od wytrącania w celu uzyskania czystej surowicy krwi.

Kolejnym krokiem jest neutralizacja konserwantu surowicy za pomocą potasu i dodanie tromboplastyny, która będzie stymulować krzepnięcie osocza. Asystent laboratoryjny oblicza czas potrzebny do koagulacji. Powstały wskaźnik będzie nazywany czasem protrombinowym..

Po określeniu czasu protrombiny oblicza się INR zgodnie ze standardowym wzorem. Zazwyczaj analiza nie zajmuje dużo czasu, w większości laboratoriów wyniki można uzyskać po 1 dniu.

Zwiększony INR

Wzrost INR występuje w chorobie von Willebranda

Wzrost wskaźnika INR (pod warunkiem, że dana osoba nie przyjmuje koagulantów lub leków rozrzedzających krew) może wskazywać na obecność niektórych zaburzeń w organizmie:

 • patologia wątroby;
 • choroba von Willebranda, hemofilia typu A / B i inne zaburzenia mechanizmu krzepnięcia;
 • naruszenie złego wchłaniania tłuszczu;
 • powikłania po rozległej transfuzji krwi;
 • naruszenie refluksu żółciowego do dwunastnicy;
 • choroba krwotoczna u noworodków;
 • brak witaminy K we krwi.

Wzrost INR często występuje przy długotrwałym lub intensywnym stosowaniu antybiotyków (zwłaszcza diklofenaku i blemarenów), syntetycznych hormonów tarczycy, sterydów anabolicznych, leków steroidowych i przeciw dnawych.

Wysoki poziom INR (gdzie 6 ma znaczenie krytyczne) jest niebezpiecznym stanem. Takie naruszenie może wskazywać na rozwój krwawienia o różnej intensywności i lokalizacji. Przy takich diagnozach, jak wrzodziejąco-erozyjne zmiany przewodu pokarmowego, choroby zapalne żołądka i jelit, nadciśnienie tętnicze, patologia naczyń mózgowych, choroby nerek, zwiększenie INR jest wysoce niepożądane.

Jak obniżyć?

Głównym sposobem na obniżenie INR jest przyjmowanie koagulantów, ale takie leki należy przyjmować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Dlatego przy zwiększonym poziomie INR pacjenci są zawsze hospitalizowani.

Obniżony INR

Nieprawidłowości hematokrytu - przyczyna zmiany poziomu INR

Przyczyny spadku INR lub hipokoagulacji mogą być:

 • zmniejszenie lub wzrost hematokrytu (objętość czerwonych krwinek we krwi);
 • zwiększone stężenie antytrombiny 3 we krwi (inhibitor wielu czynników krzepnięcia);
 • naruszenie metod analizy (pobieranie krwi z żyły centralnej zamiast obwodowej) lub niewłaściwe przechowywanie materiału biologicznego (przedłużone narażenie na osocze krwi w temperaturze + 4 ° C);
 • leczenie lekami przeciwdrgawkowymi, diuretykami, środkami antykoncepcyjnymi, kortykosteroidami.

Jeśli obniżony INR jest ustalony u osoby przyjmującej pośrednie leki przeciwzakrzepowe, konieczne jest dostosowanie dawki.

W przypadku hipokoagulacji poziom zakrzepicy znacznie wzrasta, co jest obarczone rozwojem zakrzepicy różnych naczyń i narządów.

Jak zwiększyć?

Antykoagulanty stosuje się w celu zwiększenia poziomu INR i dodatkowego rozrzedzenia krwi. Aby je wyznaczyć i ustalić odpowiednią dawkę, należy skonsultować się z lekarzem.

Koagulogram

Informacje ogólne

Każdy wykwalifikowany lekarz wie, że najlepiej rozpocząć leczenie każdego pacjenta z wywiadem medycznym, który jest niczym więcej niż zbiorem informacji o stanie zdrowia człowieka.

Z reguły każde badanie lekarskie rozpoczyna się od przesłuchania samego pacjenta na temat chorób lub interwencji chirurgicznych, które wcześniej cierpiał, na temat reakcji alergicznych lub dziedzicznej predyspozycji do tej lub innej dolegliwości i tak dalej..

Następnie lekarz przepisze serię testów laboratoryjnych lub po prostu testów, które pomogą uzupełnić wywiad o informacje na temat rozwoju choroby, a także informacje niezbędne do wyboru metody leczenia lub dalszej diagnozy.

Badania koagulologiczne (skrócone koagulogramy) zajmują ważne miejsce wśród laboratoryjnych badań krwi, które należy przeprowadzić w ramach przygotowań do interwencji chirurgicznej, na przykład przy planowanym cięciu cesarskim lub podczas ciąży.

Koagulogram - co to jest?

Wielu pacjentów zaczyna się martwić na próżno, gdy słyszy od lekarza prowadzącego tak niezwykłe na pierwszy rzut oka słowa, jak koagulogram lub hemostazogram. Jakim rodzajem analizy jest ten koagulogram i dlaczego jest przekazywany?

Przede wszystkim warto zauważyć, że jest to dość powszechna metoda we współczesnej medycynie do badania działania układu hemostazy w ludzkim ciele, który jest odpowiedzialny za tak ważne funkcje życiowe, jak: zatrzymanie krwawienia w przypadku uszkodzenia skrzepów krwi lub naczyń krwionośnych, a także utrzymanie normalnego stanu ciekłego krwi.

Stąd odpowiedź na pytanie, czym jest hemostazogram - badanie, które określa, jak dobrze funkcjonuje układ hemostazy w ciele. Badanie krwi dla koagulogramu pomaga badać tak ważną funkcję krwi, jak zdolność koagulacji, tj. tworzenie się skrzepów krwi.

Po otrzymaniu wyników koagulologii lekarz prowadzący może z góry przewidzieć wynik operacji lub porodu. Informacje o krzepnięciu krwi są niezbędne w sytuacjach awaryjnych, na przykład, gdy osoba doznała obrażeń, liczenie trwa kilka sekund i trzeba jak najszybciej przerwać krwawienie.

Dlatego nie warto martwić się zbytnio o to, ile kosztuje to badanie. W końcu ceny hemostazogramu nie można porównać z przekonaniem, że pacjent będzie żył i miał się dobrze.

Wskazaniami do wyznaczenia takiej analizy jako hemostazogramu są obecność u pacjenta następujących chorób:

 • zakrzepica jelit;
 • uderzenie;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • zakrzepica naczyniowa i żylaki kończyn dolnych;
 • przewlekła marskość wątroby;
 • stan przedrzucawkowy;
 • procesy zapalne w ostrym stadium;
 • patologie krwotoczne, na przykład trombocytopenia, hemofilia lub choroba von Willebranda.

Ponadto należy zalecić taką analizę, aby określić szybkość krzepnięcia krwi podczas przygotowywania do planowych operacji, na przykład cięcia cesarskiego, a także podczas ciąży w celu oceny stanu hemostazy i przed niezależnym porodem. Na karcie wymiany każdej rodzącej kobiety po prostu wymagane jest badanie krwi, takie jak koagulogram.

Ludzki układ hemostazy

Po ustaleniu, że jest to test hemostazy, warto zbadać bardziej szczegółowo taką koncepcję, jak krzepnięcie krwi. Być może warto zacząć od definicji. Tak więc układ hemostazy w ludzkim ciele jest najważniejszym układem biologicznym, którego główne funkcje można uznać za zachowanie głównych parametrów krwi, a także zatrzymanie krwawienia.

Ciało ludzkie nie na próżno nazywa się całym wszechświatem i porównuje ze złożonym mechanizmem. A układ hemostatyczny może być uderzającym przykładem tego, jak genialnie zaprojektowani są ludzie. Krew jest unikalnym płynem biologicznym, który może dosłownie czynić cuda w naszym ciele..

Nie tylko krąży w naczyniach, ale także niepostrzeżenie dla osoby przywracającej żyły i tętnice przez całe życie ze względu na jego zdolność do tworzenia zakrzepów krwi lub gęstych zakrzepów, tj. rolka.

Istnieją trzy główne elementy ludzkiego układu hemostazy:

 • Komórki naczyniowe śródbłonka (wewnętrzna warstwa składająca się z płaskich komórek wyściełających naczynia limfatyczne i krwionośne, a także wnękę serca), które w przypadku pęknięcia ścian naczyń krwionośnych lub innych uszkodzeń są zdolne do wydzielania takich biologicznie aktywnych składników, jak prostacyklina, trombomodulina i tlenek azotu. Z kolei wywołują powstawanie zakrzepów krwi.
 • Płytki krwi lub płytki krwi z możliwością „sklejania się” ze sobą w celu utworzenia w przyszłości podstawowej zatyczki hemostatycznej.
 • Czynniki osocza (łącznie 15 czynników osocza, większość to enzymy), które tworzą skrzep fibryny w wyniku reakcji chemicznych, które ostatecznie powinny zatrzymać krwawienie.

Podsumowując wszystkie powyższe, możemy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co pokazuje badanie krwi na hemostazę podczas ciąży, w ramach przygotowań do planowanej operacji lub podczas diagnozy. Ta analiza daje wyobrażenie o tym, jak dobrze lub słabo krzepnie krew pacjenta. Innymi słowy, jak szybko lekarze mogą zatrzymać krwawienie, gdy się pojawi.

Dekodowanie koagulogramu krwi

Badanie krwi dla koagulogramu zawiera wiele różnych wskaźników, które należy poprawnie odczytać, tj. rozumieć i analizować, innymi słowy, rozszyfrować. Niestety, nie każdy lekarz ma umiejętności rozszyfrowywania wskaźników hemostazogramu. I tylko wysoko wykwalifikowany specjalista może poprawnie zinterpretować niektóre parametry tej analizy..

Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych krwi pacjenta i uzyskaniu wyników lekarz prowadzący porównuje dekodowanie koagulogramu z normą ustaloną dla dorosłych pacjentów, a także dzieci. Ważne jest, aby pamiętać, że wskaźnik krzepnięcia u dziecka, mężczyzny lub kobiety w ciąży jest bardzo różny. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki funkcjonowania organizmu heterogenicznych osób w różnych kategoriach wiekowych..

Wskaźniki koagulogramu

Rozważ parametry testu krzepnięcia krwi, a mianowicie normalne wartości hemostazogramu. Następnie zajmiemy się każdym z nich bardziej szczegółowo, a także porozmawiamy o rozszerzonym lub rozszerzonym koagulogramie.

Należy zauważyć, że poniższa tabela pokazuje kilka opcji dla normalnych wskaźników parametrów hemostazogramu, takich jak czas krwawienia i czas krzepnięcia krwi. Wynika to z odmiennej interpretacji normy dla tych parametrów przez specjalistów zaangażowanych w ich badania.

 • od 8 do 12 minut;
 • od 5 do 10 minut.
 • nie więcej niż 4 minuty;
 • od 2 do 4 minut;
 • nie więcej niż 8 minut.
Nazwa wskaźnika (nazwa skrócona)Standardowa wartość wskaźnika
Czas krzepnięcia krwi:

 • norma dla Mszy i Margot;
 • Norma Lee White.
Czas krwawienia:

 • Norma Shitikova;
 • Norma książęca;
 • Norma bluszczu.
Międzynarodowa Normalizowana Postawa (INR lub INR)0,82–1,18
Czas trombiny (telewizja)14–21 sekund
Indeks protrombiny (PTI)73-122%
Aktywowany czas rekalcyfikacji (ATS)81-127 sekund
D-dimer250,10–500,55 ng / ml *
Czas protrombiny Quincka (PV)11-15 sekund
Antytrombina III (AT III)75,8-125,6%
Czas częściowej tromboplastyny ​​aktywowanej (APTT)22,5–35,5 sekundy
Fibrynogen2,7-4,013 gramów
Rozpuszczalne kompleksy fibrynowo-monomeryczne (RFMC)0,355-0,479 IU *

* Jednostka międzynarodowa (IU) lub jednostka działania (IU), tj. miara dawki substancji na podstawie jej aktywności biologicznej.

* Nanogram na mililitr. Źródło: Wikipedia

Czas krzepnięcia krwi

To laboratoryjne badanie krwi pacjenta daje lekarzowi wyobrażenie o czasie potrzebnym na utworzenie skrzepu. W analizie nie ma skrótu dla tego parametru. Podczas badania materiał biologiczny (krew) pobrany od pacjenta z żyły umieszcza się w sterylnej i suchej probówce, a następnie odnotowuje się czas i czekają, aż utworzy się widoczny skrzep krwi.

Kiedy czas krzepnięcia krwi jest normalny, lekarz może stwierdzić, że układ hemostazy działa poprawnie, a także wykluczyć niektóre stany patologiczne, na przykład hemofilię lub DIC, w których skrzep krwi w ogóle nie powstaje. W przypadku odchylenia od normalnego czasu krzepnięcia krwi (wzrost lub spadek wskaźników) konieczne jest bardziej szczegółowe zrozumienie przyczyn.

Na przykład, wzrost czasu krwawienia można zaobserwować w hemofilii, toczniu rumieniowatym układowym lub w reumatoidalnym zapaleniu stawów, a także w zapaleniu otrzewnej, w przewlekłych patologiach wątroby, w zapaleniu płuc i w obecności nowotworu złośliwego. Skrócony czas krwawienia może sygnalizować rozwój wstrząsu anafilaktycznego lub krwotocznego, a także obrzęk śluzowaty.

Ponadto wszystkie wskaźniki koagulogramu, w tym ten, mogą odbiegać od normy podczas ciąży. Z reguły kobiety najpierw dowiadują się o nazwie testu krzepnięcia krwi w czasie ciąży, kiedy są zobowiązane do przepisania wielu badań laboratoryjnych w celu monitorowania i szybkiego wpływania na stan zdrowia matki i nienarodzonego dziecka.

Zmiany zachodzące szybko w ciele kobiety w ciąży nie przechodzą bez śladu właściwości, a także cech krwi. Warto zauważyć, że od pierwszego trymestru stopniowo zmniejsza się czas krzepnięcia, aw trzecim trymestrze wskaźnik ten może znacznie różnić się od normy. Nie obawiaj się jednak, ponieważ jest to tylko jeden z mechanizmów ochronnych, które pomagają przygotować ciało kobiety do porodu i zmniejszyć możliwą utratę krwi.

Czas krwawienia

Zgodnie z zasadami czas krwawienia nie powinien być krótszy ani dłuższy niż kilka minut od momentu nakłucia, tak zwanej pierwotnej hemostazy. Aby zakończyć proces, tj. tworzenie się skrzepów krwi powinno trwać średnio maksymalnie 10 minut. Czas krzepnięcia krwi jest bardzo ważnym wskaźnikiem, który odgrywa dużą rolę w przygotowaniu pacjenta do operacji, na przykład podczas wykonywania cięcia cesarskiego.

Wskaźnik krzepnięcia krwi u kobiet nie różni się od standardów ustalonych dla dorosłych. Szybkość krzepnięcia u dzieci zależy od wieku dziecka. Średnio czas krwawienia nie powinien przekraczać 2-4 minut, a zakrzep powinien powstać w ciągu 2-5 minut.

Czas krwawienia można wydłużyć poprzez:

 • hemofilia;
 • trombocytopenia, tj. z brakiem płytek krwi we krwi;
 • gorączka krwotoczna, na przykład w przypadku eboli lub Krymu-Kongo;
 • uszkodzenie wątroby przez alkohol (zatrucie);
 • trombocytopatia;
 • przedawkowanie narkotyków.

Jak wykonać test krzepnięcia krwi?

Aby lekarz otrzymał niezakłócone informacje po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, należy właściwie podejść do dostarczenia jakichkolwiek badań, w tym krzepnięcia krwi. Materiał biologiczny jest przekazywany rano, zawsze na czczo. Należy pamiętać, że od ostatniego posiłku powinno upłynąć co najmniej 8, a najlepiej 12 godzin.

Ponadto warto powstrzymać się od spożywania napojów alkoholowych i leków w przeddzień badania, ponieważ może to wpłynąć na wynik analizy. Jeśli pacjent jest zmuszony do przyjmowania jakichkolwiek leków, nie może zapomnieć o poinformowaniu o tym lekarza..

Czas protrombinowy

Co to jest czas protrombinowy? Jest to jeden z głównych wskaźników laboratoryjnych koagulogramu wykorzystywanych przez lekarzy do oceny układu hemostatycznego ludzkiego ciała jako całości, a także do określenia skuteczności leków zapobiegających krzepnięciu krwi.

PV odzwierciedla pierwszą i drugą fazę krzepnięcia plazmy. Innymi słowy, czas tworzenia skrzepu trombiny we krwi z dodatkiem tromboplastyny ​​i wapnia. W przypadku tego parametru czasami przyjmuje się skrócone oznaczenie PV. Takie parametry testu krzepnięcia krwi, jak międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) i wskaźnik protrombiny (IPT) pochodzą z czasu protrombinowego, którego norma różni się w zależności od wieku i płci pacjenta.

Na przykład wskaźnik czasu trombiny u kobiet i mężczyzn wynosi 11-15 sekund. W przypadku dzieci standardy ustalane są w zależności od ich wieku. Na przykład dla noworodków - 13-17 sekund lub 14-19 sekund dla wcześniaków. Dla starszego dziecka (od 10 lat) norma wynosi 12-16 sekund, a dla najmłodszych - 13-16 sekund.

Czas trombiny powyżej normy - co to znaczy? Odchylenie od wskaźników normatywnych ustalonych dla tego parametru koagulogramu może oznaczać:

 • brak witaminy K w organizmie;
 • niskie stężenie lub brak czynników krzepnięcia 1,2,5,7, a także 10;
 • zaburzenie normalnego funkcjonowania wątroby, niewydolność wątroby lub inne choroby tego narządu;
 • obecność DIC.

Wydłużył się czas protrombinowy, co to znaczy? Z reguły nadmiar PV jest związany z przyjmowaniem przez pacjenta leków należących do grupy antykoagulantów, tj. leki przeciwzakrzepowe, takie jak heparyna, kumadinilina lub warfaryna.

Międzynarodowa postawa znormalizowana

Co to jest współczynnik protrombiny (w skrócie PTI) lub INR w badaniu krwi? Powinieneś zacząć od małego tła. Parametr taki jak INR w hemostazogramie pojawił się w 1983 r., Kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (zwana dalej WHO) postanowiła usprawnić pracę laboratoriów badawczych i przenieść wszystkie wskaźniki analizy krzepnięcia krwi do jednego modelu zrozumiałego przez lekarzy na całym świecie..

Wcześniej każde laboratorium mogło używać różnych odczynników tromboplastyny, co mogło zniekształcać ostateczne wyniki badań. Ten parametr koagulogramu jest skracany jako INR lub INR. W medycynie domowej zamiast INR nadal można znaleźć wskaźnik, taki jak wskaźnik protrombiny, który pokazuje, jak dobrze krzepnie krew pacjenta.

Jednak ze względu na różne metody określania tego parametru uważa się go za niestabilny i dlatego zwyczajowo stosuje się INR za granicą. W badaniu krwi na PTI i INR normę ustala się na:

 • IPT - 70–100, a dla pacjentów przyjmujących warfarynę - 24,0–42,6;
 • INR - 0,82–1,18.

Czym jest INR w badaniu krwi? Jest to wskaźnik, który jest niczym innym jak stosunkiem analizy PV pacjenta i PV próbki kontrolnej. Norma INR w analizie ludzkiej krwi według międzynarodowych standardów może wynosić od 0,82 do 1,18.

Jeśli pacjent odbiega od powyższych wartości, można zdiagnozować następujące choroby:

 • z podwyższonymi wskaźnikami PV i INR: przewlekłe zapalenie wątroby, niedobór witaminy K, marskość wątroby, amyloidoza, DIC, niski poziom fibrynogenu, zespół nerczycowy, dysbioza jelit, niedobór czynnika krzepnięcia (2,5, 7 i 10);
 • ze zmniejszonymi wartościami PV i INR: naczyniowa choroba zakrzepowo-zatorowa, zwiększona aktywność czynnika 7, zakrzepica lub aktywacja fibrynolizy.

Ponadto wzrost INR i PV może wskazywać na obecność leków przeciwzakrzepowych we krwi pacjenta. Dlatego norma INR podczas przyjmowania warfaryny różni się od ustalonych standardów. W przypadku pacjentów przyjmujących ten lek i leki podobne do niego w działaniu stosuje się następujący zakres normalnych wartości INR - 2,0–3,0.

Norma INR we krwi u kobiet zwykle nie odbiega od ogólnych wartości. Ale podczas ciąży dziecko ciało zmienia się tak bardzo, że norma INR podczas ciąży może nie pokrywać się z powyższymi liczbami.

Aktywowany częściowy czas trombiny

Badanie krwi APTT - co to jest? Jest to kolejny wskaźnik analizy, który dostarcza informacji na temat wydajności czynników plazmy zaprojektowanych w celu szybkiego zatrzymania krwawienia. Ten parametr jest w skrócie APTTV..

Badanie krwi APTT - co to jest? Często istnieje taka nazwa parametru, jak czas częściowej tromboplastyny ​​aktywowanej. APTT, jak również APTT, dostarczają informacji o szybkości tworzenia skrzepu fibrynowego i najlepiej charakteryzują wewnętrzny proces hemostazy. Uważa się, że wskaźnik APTT jest najdokładniejszy, ale jednocześnie najbardziej czuły, jak mogą się różnić w zależności od odczynników stosowanych w testach laboratoryjnych.

Ogólna norma APTT w ludzkiej krwi wynosi 22,5–35,5 sekundy. Norma APTT u kobiet odpowiada również powyższym wartościom. Jednak, podobnie jak w przypadku innych parametrów koagulogramu, norma APTT podczas ciąży nie zawsze jest zgodna z ogólnymi zasadami. Rozważ przyczyny odchylenia tego wskaźnika od normy.

Zasadniczo, jeśli APTT jest podwyższony, oznacza to, że układ hemostatyczny jest niestabilny lub pacjent przyjmuje heparynę i jej analogi, na przykład Fraxiparin, Kleksan, a także Zibor.

Jeśli powyższe przyczyny są wykluczone, a APTT jest wyższy niż normalnie, oznacza to, że pacjent może doświadczyć takich chorób, jak:

 • fibrynoliza;
 • nabyta lub prawdopodobnie wrodzona niewydolność czynników krzepnięcia krwi (8, 9, 11, 10, 12, 2 i 5);
 • Zespół DIC (2 lub 3 etapy);
 • patologie autoimmunologiczne (często czerwony toczeń rumieniowaty układowy);
 • choroba wątroby.

Co oznacza obniżenie APTT? Jeśli wartość wskaźnika jest poniżej normy, oznacza to, że zdolność krzepnięcia krwi jest zmniejszona. Głównymi przyczynami tego stanu mogą być:

 • Stopień DIC 1;
 • zwiększona krzepliwość;
 • błąd w produkcji testów laboratoryjnych, na przykład niewłaściwe pobieranie krwi.

Rozpuszczalne fibrynowe kompleksy monomeryczne

Skrót w koagulogramie oznaczono jako RFMK. Analiza RFMC, co to jest? Warto zacząć od definicji kompleksów fibryna-monomer - są to produkty rozpadu skrzepu krwi podczas fibrynolizy. Według naukowców wskaźnik ten jest raczej trudny do wiarygodnego ustalenia, ponieważ rozpuszczalne kompleksy fibryna-monomer są bardzo szybko eliminowane z krwi.

Taki parametr, jak RFMC, odgrywa dużą rolę w diagnozie zespołu DIC (pełna nazwa to rozpowszechniony wewnątrznaczyniowy zespół krzepnięcia). Norma RFMC we krwi ludzkiej wynosi 0,355-0,479 jm. Jednak w czasie ciąży normy RFMC mogą znacznie różnić się od wyżej wskazanego poziomu. Ponieważ ciało kobiety aktywnie przygotowuje się na nadchodzące porody, podstawowe parametry krwi, w tym jej zdolność do krzepnięcia, zmieniają się wraz z nią.

Jest to rodzaj mechanizmu obronnego, który pomaga zminimalizować ryzyko krwawienia. Odchylenia poziomu RFMC podczas ciąży do 5,1 ml uważa się za normalne. na 100 ml. krew. Jeśli RFMC zostanie zwiększone, co oznaczają takie wyniki analizy??

Gdy koagulogram pacjenta z RFMC jest zwiększony, przyczyny mogą być następujące:

 • zaszokować;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa kończyn lub tętnicy płucnej;
 • posocznica;
 • stan przedrzucawkowy lub stan przedrzucawkowy podczas ciąży;
 • patologia tkanki łącznej;
 • przewlekła lub ostra niewydolność nerek.

Wzrost tego wskaźnika często występuje u pacjentów, którzy niedawno przeszli interwencje chirurgiczne. Dlatego w okresie pooperacyjnym analiza w RFMC może odbiegać od normy.

Aktywowany czas rekalcyfikacji

W analizie skrócono ABP i wskazuje on czas potrzebny do utworzenia fibryny w osoczu krwi nasyconym płytkami krwi i wapniem. Ten parametr służy również do oceny układu krzepnięcia krwi jako całości. ABP odzwierciedla interakcję hemostazy w komórkach i osoczu.

Warto zauważyć, że wartość tego parametru może się różnić w zależności od odczynników stosowanych w badaniach laboratoryjnych. Z reguły krótszy czas rekalcyfikacji wskazuje na skłonność pacjenta do tworzenia się skrzepów krwi, a wydłużony wskazuje na hemofilię, a także zmniejszenie liczby płytek krwi i zmianę ich podstawowych cech.

Indeks protrombiny. Norma dla kobiet

Skrócona nazwa tego parametru w analizie to IPT. Badanie krwi PTI - co to jest? Wskaźnik protrombiny to stosunek ustalonej idealnej wartości czasu protrombiny do wskaźnika czasu protrombiny pomnożony przez 100% w analizie pacjenta.

Warto zauważyć, że wskaźnik ten jest obecnie prawie nieużywany, ponieważ WHO zaleca stosowanie takiego parametru bardziej odpornego na testy laboratoryjne, jak INR. Współczynnik IPT we krwi dla zdrowej osoby wynosi 73-122%.

Zasadniczo wskaźnik PTI u kobiet nie powinien różnić się od powyższych wartości, z wyjątkiem okresu ciąży, w którym zwiększa się krzepnięcie krwi. Dlatego jeśli kobieta odbiega od normy, kobieta na koagulogramie powinna skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania porady. Ten parametr zwiększa się z reguły, jeśli organizmowi brakuje witaminy K, a także występuje niedobór czynników krzepnięcia krwi.

Ponadto wzrost IPT jest spowodowany leczeniem antykoagulantami, takimi jak Sincumar, Warfaryna lub Neodikumaryna, a także przyjmowaniem heparyny i jej analogów. IPT zmniejsza się wraz z uszkodzeniem wątroby, na przykład z marskością i zapaleniem wątroby, z zakrzepicą naczyniową i podczas ciąży.

Wskaźnik protrombiny dla kobiet we krwi

W układzie hemostatycznym podstawową rolę odgrywa 15 czynników krzepnięcia, tj. substancje charakteryzujące poprawność jego pracy. Jednym z najważniejszych czynników jest protrombina lub czynnik II, znany również jako trombogen. Jest to białko będące prekursorem trombiny, która z kolei odpowiada za funkcję krzepnięcia krwi - stymuluje tworzenie się skrzepu (skrzepu krwi).

Poziom protrombiny we krwi określa się za pomocą następujących testów:

 • PV przez Quick - norma dla kobiet wynosi 78-142%;
 • INR lub INR - normą dla kobiet jest 0,85–1,15.

Jeśli poziom czynnika II jest wyższy niż normalnie, wówczas krążenie krwi staje się trudne z powodu faktu, że krew staje się lepka, w wyniku czego naczynia krwionośne zatkają się. W tym stanie ciało pacjenta jest bardziej niż kiedykolwiek narażone na udary i zawały serca, a ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych lub choroby zakrzepowo-zatorowej jest również znacznie zwiększone..

W przypadku obniżenia poziomu trombogenu tworzenie zakrzepu zachodzi nienormalnie powoli, co jest obarczone znaczną utratą krwi w przypadku krwawienia. Z reguły przyczyną takiej nieprawidłowości w układzie hemostatycznym jest: brak witaminy K w organizmie lub inne wrodzone i nabyte czynniki.

Czas trombiny

Skrócona nazwa - telewizja. Ten parametr charakteryzuje ostatni etap hemostazy i określa czas niezbędny do utworzenia skrzepu fibrynowego po dodaniu trombiny do osocza krwi. Monitoring TV jest zawsze przeprowadzany w połączeniu z PV i APTT w celu najskuteczniejszej diagnozy patologii wrodzonych fibrynogenów, a także w celu oceny skuteczności terapii fibrynolitycznej i heparyny.

Fibrynogen

Co to jest badanie krwi fibrynogenu? Pierwszy czynnik krzepnięcia lub fibrynogen to nic innego jak białko powstałe pod wpływem czynnika Hagemana w wątrobie, a następnie przekształcone w nierozpuszczalną fibrynę pod jego wpływem. Obecność fibrynogenu zależy od zakrzepicy.

Uważa się, że trombotest 4 i 5 stopni jest normalny. Warto zauważyć, że ponieważ fibrynogen (białko ostrej fazy), jego poziom wzrasta we krwi podczas stresu, urazu lub infekcji. Zasadniczo poziom fibrynogenu we krwi powinien mieścić się w zakresie od 2,7 do 4,013 gramów. Norma fibrynogenu u kobiet we krwi nie powinna być niższa lub wyższa niż określone wartości, z wyjątkiem okresu ciąży.

Parametry krwi ciężarnej kobiety ulegają zmianom, podobnie jak całe jej ciało jako całość. Wprowadzono wiele systemów ochronnych, w tym układ hemostatyczny przygotowujący do nadchodzącej dostawy. Często już w pierwszym trymestrze poziom fibrynogenu może być nieco wyższy lub niższy niż normalnie. Dla tego okresu ciąży ustalono wskaźniki od 2,3 do 5 g / l.

Kiedy poziom tego białka wzrasta, krew staje się gęstsza i gęstsza. Z tego powodu rozpoczyna się proces zakrzepicy, która szkodzi dziecku, ponieważ będzie cierpiał z powodu ostrego niedoboru tlenu, aw rezultacie niedoboru ważnych mikro i makroelementów, a także witamin. Podczas ciąży w II trymestrze wskaźnik fibrynogenu powinien mieścić się w normalnym zakresie 2,4–5,1 g / l, aw III trymestrze - do 6,2 g / l.

Zwiększony poziom fibrynogenu obserwuje się również w przypadku:

 • zawał mięśnia sercowego;
 • palić chorobę;
 • miesiączka;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • amyloidoza;
 • zapalenie płuc;
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • twardzina układowa;
 • zapalenie otrzewnej.

Ponadto leki takie jak heparyna i doustne środki antykoncepcyjne wpływają na poziom białka..

Niski poziom fibrynogenu wskazuje na obecność chorób, takich jak:

 • DIC;
 • rak prostaty;
 • marskość wątroby i inne patologie narządów;
 • białaczka.

Poziomy fibrynogenu mogą spadać wraz z zatruciem heparyną, a także z pacjentem przyjmującym anaboliki, kwas walerianowy, androgeny, olej rybny i barbiturany.

Antytrombina III

Ten fizjologiczny antykoagulant w swojej strukturze odnosi się do glikoprotein, tj. substancje zdolne do hamowania 9,10 i 12 czynników krzepnięcia oraz trombiny. Jest syntetyzowany w komórkach wątroby. Wskaźniki normatywne tego parametru koagulogramu różnią się w zależności od wieku pacjenta.

Dla dorosłych stawka 75-125% będzie normalna, dla noworodków - 40-80%, dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat - 80-120%, a do 10 lat - 60-100%. Jeśli antytrombina 3 jest niska, co to znaczy? Obniżenie poziomu tego antykoagulantu może być związane z obecnością u pacjenta takich chorób, jak DIC, posocznica, niedokrwienie, marskość wątroby, choroba zakrzepowo-zatorowa lub zakrzepica.

Ponadto antytrombina III może zmniejszać się w ostatnim trymestrze ciąży i gdy pacjent przyjmuje heparynę lub inhibitory fibryny. Gdy poziom antytrombiny 3 jest podwyższony, patologie zapalne, takie jak zapalenie otrzewnej, odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie płuc, a także zapalenie wątroby i niedobór witaminy K, mogą stać się przyczyną.

D-dimer

Kolejny wskaźnik rozszerzonego koagulogramu, za pomocą którego lekarz analizuje nie tylko krzepliwość krwi, ale także układ przeciwzakrzepowy ludzkiego ciała. D-dimer jest ciętym pasmem fibryny. Ważne jest tylko zwiększenie wyniku tego parametru, który wskazuje na rozwój chorób wątroby, DIC, zakrzepicy, niedokrwienia, zapalenia stawów, zawału mięśnia sercowego w ciele pacjenta.

Ponadto wzrost D-dimeru jest oznaką intensywnych palaczy..

Koagulogram podczas ciąży

Co to jest koagulogram podczas ciąży? To wszystko to samo koagulogram, który jest przepisywany kobietom w okresie ciąży, a także bezpośrednio przed przygotowaniem do porodu.

Podczas ciąży norma dla wszystkich wskaźników analizy krzepliwości krwi nie odpowiada ogólnie przyjętym wartościom dla ciała zdrowego dorosłego.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że układ hemostatyczny kobiety w ciąży przechodzi poważne zmiany, a także całe jej ciało jako całość z powodu pojawienia się innego kręgu krążenia krwi - macicy-łożyska. Ważną rolę odgrywa tło hormonalne, w którym dominuje progesteron..

Warto zauważyć, że podczas ciąży aktywność czynników krzepnięcia, takich jak 7,8 i 10, a także fibrynogenu, jest znacznie zwiększona. Jest to rodzaj naturalnego mechanizmu ochronnego zaprojektowanego w celu zwiększenia szans na korzystny wynik porodu..

Fragmenty fibryny odkładają się na ściankach naczyń krwionośnych, a zatem układ fibrynolizy jest tłumiony. Pozwala to kobiecemu ciału grać bezpiecznie w przypadku pęknięcia łożyska lub poronienia, krwawienia z macicy i tworzenia się wewnątrznaczyniowych skrzepów krwi.

Rozszyfrowanie wskaźników koagulogramu podczas ciąży

Skrócona nazwa wskaźnika, jednostka miaryI trymestr ciążyII trymestr ciążyIII trymestr ciąży
RFMK, ED78–13085–13590–140
Płytki krwi, * 10 9 / l301–317273–298242–263
Antytrombina III, g / l0,2220,1760,155
ABP, s60,1–72,656,7–67,848,2–55,3
Indeks protrombiny,%85,4–90,191,2–100,4105,8-110,6
Fibrynogen, g / l2.91–3.113,03–3,464.42–5.12
APTT, s35,7–41,233,6-37,436,9–39,6

Jak wziąć koagulogram?

Rozmawialiśmy o tym, czym jest koagulogram i dlaczego przechodzą tę analizę. Teraz wymyślimy, jak prawidłowo uzyskać hemostazogram, aby na podstawie wyników lekarz mógł wyciągnąć właściwe wnioski i wybrać skuteczny plan leczenia.

Jeśli więc chcesz wykonać test krzepnięcia krwi, pamiętaj o następujących zasadach:

 • krew jest podawana wyłącznie na pusty żołądek, lepiej, aby upłynęło więcej niż 12 godzin po ostatnim posiłku;
 • w przeddzień analizy nie powinieneś jeść zbyt pikantnych potraw, powinieneś także unikać wędzonych mięs i zbyt tłustych potraw;
 • surowo zabronione jest picie jakiegokolwiek alkoholu, nawet jeśli napój zawiera jego niewielki procent;
 • nie pal;
 • zaleca się, aby nie brać leków przed analizą, a jeśli leki są niezbędne, zdecydowanie powinieneś powiadomić asystenta laboratoryjnego i wskazać, które leki są dla ciebie przepisane.

Standardowy hemostazogram można wykonać w większości klinik rządowych, a rozszerzona lub szczegółowa analiza jest częściej dostępna w płatnych placówkach medycznych. Na przykład w laboratorium Invitro koagulogram można wykonać dość szybko. Z reguły wynik badania można pobrać w ciągu kilku dni. Wynika to z potrzeby zachowania szeregu reakcji chemicznych, które wymagają pewnych kosztów czasowych, których po prostu nie można uniknąć.

Jednak w każdym przypadku wynik płatnej analizy uzyskasz znacznie szybciej niż w instytucji państwowej, w której laboratorium jest mocno obciążone z powodu napływu pacjentów lub może nie być żadnych niezbędnych odczynników do badania. Koszt analizy zależy od liczby parametrów, które należy zbadać, i waha się od 1000 do 3000 rubli.

Ważne Jest, Aby Zdawać Sobie Sprawę Z Naczyń