Tętniak aorty serca

Niektóre choroby serca i naczyń krwionośnych z nim związanych nie tylko wpływają na stan zdrowia ludzi, ale także zagrażają jego życiu. Oznaki tętniakowej ekspansji największej tętnicy znajdującej się w pobliżu serca rozwijają się z rozmytym obrazem klinicznym. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób objawia się tętniak aorty, co to jest i dlaczego powstaje śmiertelny stan, jakie metody są stosowane w jego leczeniu..

Tętniak aorty: jakie są te patologie

Aorta sercowa, jako główne naczynie krwionośne, zapewnia dopływ krwi do wszystkich narządów i tkanek. Wykrywanie powiększonego odcinka ściany aorty, któremu towarzyszy osłabienie i zmniejszenie napięcia struktur tkankowych, wskazuje na tworzenie tętniaka. W wyniku niszczących zmian z pewnych powodów średnica pnia aorty wzrosła ponad dwukrotnie, powodując pojawienie się chorób ogólnoustrojowych i naczyniowych.

Tętniak aorty serca

Obraz kliniczny patologii serca rozwija się w miejscu, gdy w słabym miejscu na ścianie głównego naczynia sercowego dochodzi do przedłużenia pod silnym ciśnieniem przepływu krwi. Elastyczny odcinek ściany jest rozciągnięty, a następnie występ, który może mieć różne rozmiary. Zagrożenie stanem patologicznym wiąże się z dużym prawdopodobieństwem pęknięcia tętniaka, któremu towarzyszy masywne krwawienie wewnętrzne, powodujące natychmiastową śmierć pacjenta.

Pojawienie się tętniaka woreczkowego może wystąpić na dowolnym odcinku aorty, ale najczęściej lokalizację występu diagnozuje się na odcinku brzusznym (75%), a także na klatce piersiowej (25%). Kształt rozciągniętej błony naczynia sercowego zależy od struktury ściany aorty:

  warstwa wewnętrzna, która jest zwężającą się lub rozszerzającą barierą dynamiczną, jest pojedynczą warstwą komórek nabłonkowych, charakteryzujących się minimalną grubością i gęstością,

Struktura ściany naczyniowej

 • środkowa membrana naczynia jest szczególnie trwała i elastyczna, składa się z komórek mięśni gładkich, co pozwala ścianie wytrzymać wysokie ciśnienie krwi,
 • warstwa zewnętrzna, składająca się z elastyny ​​i włókien kolagenowych, ma luźną strukturę, to w niej zachodzi proces oddzielania z tworzeniem tętniaka.
 • Ważne: Śmiertelne niebezpieczeństwo zdiagnozowanego problemu z tętnicą serca jest najmniejszym zagrożeniem jego pęknięcia, konsekwencje natychmiastowego procesu są niezgodne z życiem. Choroba rozwijająca się bezobjawowo w 15% przypadków może być stanem wrodzonym lub nabytym..

  Terminy klasyfikacji patologii serca

  Stan tętniaka, gdy średnica aorty jest podwojona, dotyczy głównie osób starszych, które mają ślady złogów miażdżycowych i oznaki nadciśnienia. Kształt wyglądu tętniaka aorty sercowej najczęściej może wyglądać:

  • wada w kształcie wrzeciona aorty o charakterze rozproszonym, zlokalizowana wzdłuż całej średnicy, występ o dużym rozmiarze wywołuje objawy ściskania,
  • asymetryczne rozciąganie w kształcie torby, któremu towarzyszy tworzenie pojemnika wypełnionego krwią, w tym przykładzie wykonania najprawdopodobniej rozerwanie torby.

  Biorąc pod uwagę objawy procesu relaksacji ściany głównego kanału serca, tętniak może rozwijać się bezobjawowo lub może mu towarzyszyć ból. Zgodnie z rodzajem konstrukcji występ tętniaka jest klasyfikowany jako:

  • false - wypełniona krwią kapsułka utworzona po wewnętrznej stronie ściany naczynia serca, która pęcznieje od wewnątrz, pęcznieje z jednej strony, co nie zmniejsza zagrożenia dla życia pacjenta,
  • prawda - występ związany z przerzedzeniem w strukturze wszystkich trzech warstw ściany naczynia, pęcznieje w różnych kierunkach, ma lepsze rokowanie ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo rozerwania.

  Funkcjonalnemu typowi tętniaka towarzyszy minimalny występ ściany aorty serca, nie powodując całkowitego zniszczenia błony tętniczej. Warstwowy typ tętniaka należy do najniebezpieczniejszego rodzaju choroby serca ze względu na lokalizację wady w wewnętrznej warstwie aorty. Postęp oddzielania wraz ze wzrostem objętości wnęki szybko kończy się zerwaniem błony naczynia.

  Koncentrując się na wielkości, worek tętniakowy może być mały (do 5 cm), średni (do 7 cm), a także duży (ponad 7 cm). Tętniak serca klasyfikowany jest jako gigantyczny w przypadku 10-krotnego zwiększenia średnicy naczynia.

  Podział patologii na typy

  Na podstawie położenia formacji na głównej tętnicy sercowej określ rodzaj tętniaka, który pomaga lekarzowi w postawieniu prawidłowej diagnozy, zalecając odpowiednie leczenie.

  Segment aortyLokalizacja i tworzenie tętniaka
  Działka rosnącaPoczątek oddziału w lewej komorze serca ciągnął się wzdłuż ramienia ramienno-głowowego do łuku aorty. Pojawienia się woreczka wypukłego na powierzchni tętnicy można się spodziewać w dowolnej części ściany tętnicy sercowej w tym segmencie.
  Łuk aortyWykres zagięcia tętnicy od prawej do lewej wraz z obrotem łożyska naczyniowego do jamy brzusznej. Powstawanie rozproszonej ekspansji w strukturze błony aorty zachodzi w dużych gałęziach tego segmentu.
  Dział niższego szczeblaNajdłuższy odcinek znajduje się między 4 kręgiem piersiowym a 4 lędźwiowym, gdzie aorta jest podzielona na dwie gałęzie. Rzut tętniaka tego działu znajduje się na poziomie mostka.
  Obszar brzuchaPowstawanie tętniaka nadnerczowego zachodzi między przeponą a ustami tętnic nerkowych. Prawdopodobne miejsce na wybrzuszenie typu podnerkowego będzie obszar między ustami tętnic nerkowych i biodrowych.

  Co powoduje pojawienie się tętniaka

  Na tle niespecyficznych dystroficznych zmian grubości skorupy głównego naczynia powstają oznaki rozwoju stanu patologicznego w ścianie aorty serca. Prowadzi to do stopniowego przerzedzania ściany tętnicy, przyczynia się do zmiany tkanki włóknistej, co jest nieodwracalnym procesem. Wśród głównych przyczyn prowadzących do powstawania tętniaka aorty można również uwzględnić warunki o charakterze wrodzonym i nabytym.

  Miażdżyca

  Ślady zmian miażdżycowych należą do najczęstszych przyczyn postępu chorób naczyniowych, wśród których są objawy tętniaka. Podczas choroby przebieg procesów metabolicznych jest zakłócany, czemu towarzyszy wzrost poziomu cholesterolu, co powoduje tworzenie się płytek na ścianach tętnic. Małe naczynia cierpią na utrudniony przepływ krwi z powodu zwężenia światła łóżka naczyniowego. Aorta jest jednym z największych naczyń, a przepływ krwi w niej z powodu płytek nie jest zakłócany, ale naczyniówka pod nią jest zniszczona. Działanie procesu zwyrodnieniowego prowadzi do utraty elastyczności, a wzrost ciśnienia przepływu krwi prowadzi do pojawienia się objawów tętniaka.

  Zakażenie kiłą

  Problem chorób wenerycznych w przeszłości był dość istotny, charakterystyczną manifestacją późnego stadium kiły jest rozprzestrzenianie się patogenu wraz z przepływem krwi do wszystkich narządów. Lokalizacja bladej krętka staje się ścianą aorty, którą z czasem niszczy patogen. Rezultatem jest osłabienie błony tętnicy sercowej, któremu towarzyszy tworzenie tętniaka.

  Uwaga: we współczesnej praktyce medycznej tego rodzaju choroba aorty serca występuje rzadko. Powodem jest to, że choroba przenoszona drogą płciową jest łatwa do zdiagnozowania, a metody jej skutecznego leczenia są dobrze ustalone..

  Ryzyko zranienia

  Fakt przypadkowego uszkodzenia błony aorty serca może być związany z procedurami diagnostycznymi lub środkami terapeutycznymi (koronarografia, angioplastyka), z zastosowaniem protetyki zastawki aortalnej. Po przypadkowym uszkodzeniu naczynia sercowego, kilka dni / tygodni później, powstaje tętniak aorty serca, a jego objawy mogą nie przeszkadzać pacjentowi cierpiącemu na uszkodzenie naczynia..

  Wpływ wad wrodzonych

  Dziedziczone zespoły genetycznie przenoszone hamują rozwój tkanki łącznej, niszcząc jej strukturę. Wśród wrodzonych wad rozwojowych najczęstsze są następujące sytuacje:

  1. Rozwój choroby genetycznej zwanej zespołem Marfana prowadzi do zniszczenia tkanek kości i układu sercowo-naczyniowego. Oprócz zdeformowanej klatki piersiowej z nienaturalną długością kończyny choroba objawia się tworzeniem tętniaka w aorcie wstępującej, groźbą rozerwania, niewydolnością układu zastawkowego z prognozą śmiertelnego wyniku.
  2. Choroby genetyczne obejmują typ naczyniowy zespołu Ehlersa-Danlosa, któremu towarzyszy zaburzona synteza kolagenu na bazie białka. Tej wersji syndromu towarzyszy siniak, wysoka ruchliwość stawów, bladość przerzedzonej skóry. Ze względu na kruchość naczyniówki pojawia się tętniak, który grozi pęknięciem.

  Podczas rozwoju płodu powstaje wada wrodzona. Przyczyną wrodzonej anomalii może być nie tylko czynnik dziedziczny, ale także choroba matki podczas ciąży. Dziecko będzie musiało przejść operację awaryjną na sercu, a jej prognozy dla noworodka mogą być rozczarowujące. Jeśli dziecko przeżyje z wrodzoną wadą aorty w odcinku piersiowym lub brzusznym, ryzyko pęknięcia jest znacznie zmniejszone, jeśli przestrzegane są recepty i leczenie zapobiegawcze.

  Wpływ procesów zapalnych

  W praktyce medycznej zapalenie w oddzielnej warstwie lub na całej grubości ściany aorty jest powszechnie nazywane zapaleniem aorty. Silnie płynący ropień prowadzi do nieodwracalnego rozciągnięcia ściany, która przekształca się w jamę tętniaka z następujących powodów:

   postęp konkretnego zapalenia aorty jest związany z gruźlicą, kiłą, reumatoidalnym zapaleniem stawów,

 • choroby zakaźne, grzybicze, alergie przyczyniają się do rozwoju niespecyficznego zapalenia aorty.
 • Czynniki wywołujące objawy tętniaków aorty obejmują palenie tytoniu, co prowadzi do procesów zwyrodnieniowych wpływających na błonę aorty z powodu rozwoju miażdżycy tętnic. Tętniakowy stan ściany tętnicy zagraża osobom z nadwagą, zwolennikom niedożywienia z powodu nadmiaru cholesterolu, starszym pacjentom cierpiącym na patologie serca.

  Ważne: Wiek po 50–60 latach, kiedy zaburzony jest metabolizm, a struktura tkanki łącznej cierpi na procesy zwyrodnieniowe o wysokiej skłonności do nadciśnienia, jest uważana za szczególny czynnik ryzyka. U młodych pacjentów pojawienie się tętniaka wynika z obecności kiły lub zaburzeń wrodzonych.

  Obraz kliniczny

  Z wyglądu strefa zniszczenia ściany aorty może być nie tylko sakralna lub rozproszona. Ostrość zlokalizowana na poziomie serca może mieć płaski kształt lub kształt grzyba, różni się strukturą złuszczającą. Rozwój każdego rodzaju patologii serca przebiega etapami z pewnym stopniem niebezpieczeństwa pęknięcia błony aorty.

  EtapCechy obrazu klinicznego
  Ostra postaćNa tle zapalenia mięśnia sercowego, zawału serca powstaje bolesny stan. Zerwanie aorty poprzedza 1-2 dni, które idą do powstania wady, konieczne jest leczenie chirurgiczne, aby uratować pacjenta.
  Kurs podostryRozpoczęcie procesu rozwarstwienia światła naczynia wiąże się z miejscem blizn pooperacyjnych lub chorobą serca. Zniszczenie postępuje w ciągu 60-90 dni, nie towarzyszą mu szczególnie bolesne objawy i pęknięcie aorty..
  Przewlekły procesChronizacja choroby następuje stopniowo, nie towarzyszy jej gwałtowne pogorszenie, silne impulsy bólowe. Rozpoznanie najprawdopodobniej myli występ tętniaków z jedną z chorób mięśnia sercowego, która ma podobne objawy.

  Jakie są objawy tętniaka?

  Główne niebezpieczeństwo patologii serca w bezobjawowym przebiegu długotrwałego destrukcyjnego procesu. Pojawienie się pierwszych sygnałów wskazuje na postęp rozwarstwienia ściany naczynia, co prowadzi do kompresji (kompresji) sąsiednich narządów. Ogólnie objawy tętniaka rozwijają się w trzech kierunkach:

  Test: Co wiesz o ludzkiej krwi?

  • oznaki upośledzonego przepływu krwi do układu gałęzi aorty prowadzą do zakłócenia narządów w pobliżu występu,
  • sygnał kompresji wskazuje na duży rozmiar tętniaka, deformuje sąsiednie struktury anatomiczne,
  • pojawienie się bólu często towarzyszy oddzieleniu ściany, ale ból jest możliwy w przypadku zwykłego rodzaju wypukłości.

  Objawy powstawania worka tętniaka charakteryzują się specyficznymi objawami w różnych typach choroby serca aorty. Dlatego warto zapoznać się z objawami tętniaka w zależności od jego położenia w różnych segmentach aorty.

  Tętniak wstępującej aorty serca

  Patologia odnosi się do rzadkich stanów zlokalizowanych przy wyjściu z lewego przedsionka. Wraz z groźbą zakrzepicy i rozwojem zawału serca powstaje zespół bólu niedokrwiennego, który jest związany z brakiem wystarczającej ilości tlenu w mięśniu sercowym. Serce z trudem kurczy się, potrzebuje większej ilości tlenu, co zakłóca zastawkę, co objawia się przyspieszonym biciem serca.

  Problemy z aortą w mostku

  Tętniak klatki piersiowej sygnalizuje znaczące objawy, gdy wybrzuszenie na powierzchni naczynia tętniczego osiąga duży rozmiar. Torba umieszczona obok serca staje się przyczyną upośledzenia funkcjonowania ważnego narządu, sygnalizując charakterystyczne objawy:

  • poranne impulsy bólowe (aortalgia), znajdujące się za mostkiem, są reakcją na uszkodzenie procesów nerwowych w grubości ścianki naczynia,
  • zespół kaszlu, rozwijający się z powodu ucisku tchawicy lub struktur oskrzeli, prowadzi do pogorszenia czynności serca,
  • uczucie ciężkości w klatce piersiowej jest wynikiem ucisku tkanek otaczających aortę, powodując uczucie obecności ciała obcego za mostkiem,
  • rozwój duszności staje się reakcją na nieprawidłowe funkcjonowanie mięśnia sercowego, co prowadzi do pojawienia się krótkiego kaszlu lub bólu, zmiany ciśnienia,
  • oznaki zawrotów głowy i szereg sygnałów neurologicznych są wynikiem pogorszenia dopływu krwi do mózgu, wahań ciśnienia (niskie / wysokie),
  • przyspieszając rytm serca, ważny narząd reaguje na trudności z uwalnianiem krwi, objawiając objawy tachykardii, przyspieszenie akcji serca.

  Prawdziwy znak tętniaka aorty serca zlokalizowanej w odcinku piersiowym można nazwać oczywistymi objawami ucisku, wpływającymi na następujące struktury ciała pacjenta:

  • ściskanie tchawicy i oskrzeli objawia się głośnym oddychaniem, kaszlem podczas próby wzięcia głębokiego oddechu,
  • nacisk na przełyk sygnalizuje trudności w połykaniu, silny ból w nadbrzuszu po jedzeniu,
  • zaangażowanie w proces nawracającego nerwu powoduje rozwój chrypki, chrypki,
  • ucisk dwóch tętnic (ramienno-głowowej i podobojczykowej) prowadzi do zaburzeń wzrokowo-słuchowych.

  Ważne: charakterystyczną cechą tętniaka jest triada objawów - różnej wielkości źrenice o głęboko osadzonych oczach i zwężonej szczelinie powieki. Na twarzy pacjenta widać oznaki nacisku bardzo dużego wypukłości na aortę, która staje się obrzęknięta z niebieskawym odcieniem z opuchniętymi żyłami szyi.

  Występ w obszarze łuku aorty

  Często występujący typ patologii serca sygnalizuje pogorszenie krążenia przepływu krwi w naczyniach przebijających głowę i dłonie. Przy różnych objawach prawdziwą przyczynę problemu (tętniak) można znaleźć tylko na zdjęciu rentgenowskim.

  Zstępujący segment aorty

  Lokalizacja kapsułki tętniaka w okolicy tego segmentu jest najczęstszym problemem (u prawie 70% pacjentów), objawiającym się nieprawidłowym funkcjonowaniem serca, czynnością płuc. Szereg specyficznych objawów (ciężkość za mostkiem, problem z głębokim oddechem, wysokie ryzyko zapalenia płuc z powodu długotrwałego kaszlu z powodu ucisku oddzielnego obszaru płucnego) zwiększa ryzyko infekcji.

  Zaangażowanie aorty brzusznej

  Worek ścienny znajdujący się na ścianie aorty brzusznej diagnozowany jest częściej niż oznaki tętniaka klatki piersiowej. Objawy tego rodzaju choroby są związane ze zmianami w ścianie naczynia aorty z powodu dużego rozmiaru wypukłości błony, co powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe, słabe krążenie krwi w kończynach dolnych i objawy kompresji nerwów w okolicy lędźwiowej. Brzuszna wersja tętniaka może rozwijać się bez znaczących objawów, a pacjenci przypisują pojawienie się lekkich wybuchów bólu konsekwencjom niedożywienia.

  Jakie jest niebezpieczeństwo patologii aorty?

  Głównym zagrożeniem kapsułki na aorcie sercowej jest ryzyko pęknięcia. Pacjenci umierają przed postawieniem diagnozy i rozpoczęciem leczenia tętniaka aorty serca. Powodem jest obfite krwawienie z jelit, które jest sygnalizowane przez klinikę „ostrego brzucha”, któremu towarzyszy utrata przytomności.

  Ponadto rozwija się tętniak serca z poważnymi powikłaniami z różnych narządów i układów ludzkiego ciała, objawiającymi się:

  • głód tlenu w narządach wewnętrznych z powodu upośledzonego przepływu krwi,
  • zwiększone prawdopodobieństwo zakrzepicy,
  • rozwój zwapnienia i dystrofii ścian naczyń,
  • pojawienie się współistniejących chorób narządowych w obszarze, w którym tętniak ściska aortę,
  • powstawanie bradykardii w ciężkiej patologii aorty,
  • pojawienie się niedokrwienia nóg z degeneracją owrzodzeń troficznych w martwicę tkanek miękkich.

  Uwaga: Diagnozowanie tętniaków podczas ciąży jest uważane za groźny objaw nie tylko dla matki, ale także dla rozwijającego się dziecka. Płód jest odżywiany przez krew ciała matki, a krążenie krwi matki zaburzone przez chorobę serca pozbawia go dużej części przydatnych substancji.

  Jak wykrywa się tętniak

  Stan patologiczny jest trudny do zdiagnozowania, ponieważ rozwija się głównie bez sygnałów wyraźnej symptomatologii. Dlatego pacjenci z miażdżycą, nadciśnienie powinny regularnie przechodzić rutynowe badania, szczególnie u osób starszych.

  Lekarz rozpoczyna diagnozę wady naczyniowej od rozmowy z pacjentem na temat dolegliwości i objawów, obecności chorób dziedzicznych. Następnie specjalista przechodzi do badania fizykalnego z oceną typu ciała i koloru skóry, identyfikacją wad zewnętrznych i problemów z oddychaniem. Ponadto, ręcznie stukając i słuchając stetofonendoskopem, w przybliżeniu określa się lokalizację tętniaka i jego przybliżone wymiary.

  Kolejnym etapem działań diagnostycznych będzie wyznaczenie badania instrumentalnego w celu wyjaśnienia wstępnej diagnozy.

  Nazwa metody badawczejCo pokazuje procedura diagnostyczna
  RentgenogramRentgen pozwala ustalić na zdjęciu granice narządów znajdujących się za mostkiem i otrzewną. Metoda wizualizuje krawędzie jamy tętniaka, stopień krzywizny łuku aorty, średnicę segmentu wstępującego, oznaki zwapnienia.
  USGDzięki ultradźwiękom z efektem Dopplera można rozpoznać występ wypełniony cieczą, aby zmierzyć prędkość przepływu krwi. Jest to najczęstsza procedura diagnostyczna o stosunkowo niskich kosztach i natychmiastowych wynikach bez bólu..
  CT lub MRIDroższe metody tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego będą źródłem dokładnych danych na temat wielkości jamy, jakości naczyniowego przepływu krwi, obrzęku i krwotoku związanego z aortalną łzą serca.
  EKGDzięki niedrogiemu badaniu serca lekarz może szybko ocenić aktywność elektryczną serca. Metoda bezbolesnej diagnozy ujawni naruszenia naczyń wieńcowych, konsekwencje powikłań tętniaka.

  Oprócz badania instrumentalnego pacjent musi oddać krew, aby wykryć możliwe przyczyny tworzenia się kapsułek na głównej tętnicy sercowej. Metodę aortograficzną uważa się za uznaną metodę diagnostyczną do określania wielkości i średnicy formacji naczyniowej, określania stopnia rozwarstwienia tkanek i ryzyka pęknięcia. Jest to rodzaj badania rentgenowskiego wykorzystującego środek kontrastowy dla lepszego widoku drzewa tętniczego.

  Jak leczyć tętniak aorty serca

  Główna metoda leczenia wady naczynia jest uznawana za technikę chirurgiczną. Jeśli średnica występu na ścianie tętnicy nie przekracza 4 cm, a choroba serca jest bezobjawowa, leczenie farmakologiczne jest dozwolone pod stałym nadzorem specjalisty (prześwietlenie).

  Farmakoterapia

  W trakcie leczenia zachowawczego przepisywane są leki, które zwiększają elastyczność ścian naczynia:

  • antykoagulanty, które zapobiegają krzepnięciu krwi,
  • leki obniżające ciśnienie krwi,
  • leki obniżające poziom cholesterolu we krwi,
  • leki zapobiegające rozwojowi zakrzepicy.

  Jeśli wielkość tętniaka aorty serca jest większa niż 4 cm, a wypukłość szybko rośnie, pacjentowi przepisuje się operację, aby pilnie usunąć przedłużony odcinek tętnicy. Podczas operacji protezę naczynia wykonuje się w miejscu usunięcia dotkniętej części.

  Techniki chirurgiczne

  Operacja usunięcia wystającego odcinka tętnicy serca, która podlega szybkiemu wzrostowi i rozwarstwieniu, jest wykonywana przy użyciu jednej z trzech metod.

   Podczas otwartej manipulacji z otwarciem klatki piersiowej (torakotomia) lub nacięciem ściany brzucha (laparotomia) uszkodzoną część aorty wycina się syntetyczną protezą umieszczoną w miejscu resekcji.

 • W trakcie interwencji wewnątrznaczyniowej (śródnaczyniowej) światło w dotkniętym obszarze aorty jest wzmacniane przez endoprotezę lub wprowadzenie stentu. Worek tętniczy pozostaje na miejscu, ale znika zagrożenie jego dalszego wzrostu.
 • Przeprowadzanie operacji hybrydowej jest jedną z nowoczesnych metod chirurgii, która jest istotna, jeśli proces niszczący wpływa na kilka kanałów naczyniowych. Istotą mało traumatycznej techniki przy jednoczesnym przeprowadzeniu dwóch manipulacji jest stentowanie jamy jednej tętnicy z równoległym przetaczaniem drugiego naczynia.
 • Ważne: po każdej operacji serca będziesz musiał monitorować wyniki operacji z kolejnymi corocznymi kontrolami. W okresie pooperacyjnym należy przestrzegać zdrowego stylu życia, przestrzegać specjalnej diety i recepty lekarza na przyjmowanie leków.

  Długość życia

  Aby zrozumieć, ile żyją z wadą aorty, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które są oceniane przez lekarza podczas przepisywania niezbędnego leczenia:

  • forma występu - złuszczające jamy są uważane za najbardziej niebezpieczne, w przeciwieństwie do wrzeciona,
  • przyczyna wady - zmiany miażdżycowe charakteryzują się powolnym wzrostem,
  • rozmiar jamy aorty - duży (ponad 6 cm) jest podatny na pękanie w 50% przypadków, mały - w 20%,
  • lokalizacja - ściany, na których gałęzie drzewa tętniczego wpływa proces niszczący,
  • stadium choroby - w przypadku świeżych wypukłości rokowanie jest znacznie gorsze niż w przypadku form podostrych.

  Ważnym punktem jest czynnik wieku. Pacjenci w wieku powyżej 40 lat są obciążeni wieloma współistniejącymi chorobami, które zwiększają zakres przeciwwskazań do leczenia chirurgicznego, co powoduje pogorszenie rokowania. Pomimo wysokiego prawdopodobieństwa niekorzystnego wyniku wczesne wykrycie tętniaka i terminowa operacja mogą być uważane za znaczącą szansę na przedłużenie życia.

  Jako środki zapobiegawcze zaleca się regularne monitorowanie przez kardiologa przy przejściu badań instrumentalnych. Aby uniknąć pęknięcia jamy aorty, ważne jest monitorowanie masy i ciśnienia krwi, przestrzeganie diety bez cholesterolu. Styl życia nie powinien być siedzący, ale należy chronić się przed intensywnym wysiłkiem fizycznym.

  Tętniak aorty

  Tętniak aorty - rozszerzenie ograniczonego obszaru ściany aorty, przypominające kształt wrzeciona lub formację przypominającą torbę, lub rozproszony wzrost jego światła więcej niż 2 razy w porównaniu z niezmienionym obszarem (lub normalną średnicą aorty dla danej płci i wieku).

  Aorta jest głównym niesparowanym naczyniem tętniczym ciała; krew wzbogacona w tlen i składniki odżywcze w lewej komorze serca jest transportowana przez aortę do wszystkich narządów i tkanek. Aorta ma złożoną strukturę: gdy odsuwa się od centrum na obrzeże, jej gałęzie dzielą się dychotomicznie (rozwidlone) na mniejsze tętnice.

  Ze względu na bliskość serca wysokie ciśnienie krwi (BP) wynoszące 130–140 mm Hg jest normalne w świetle tego naczynia. Sztuka. w momencie skurczu serca (skurcz) do 80-90 mm RT. Sztuka. podczas relaksu (rozkurcz). Aby zachować integralność aorty w warunkach tak dużego obciążenia, umożliwia specjalną konstrukcję jej ścian, składającą się z 3 głównych warstw:

  • wewnętrzna podszewka śródbłonka;
  • środkowa masywna warstwa wykonana z komórek mięśni gładkich;
  • zewnętrzny szkielet kolagenu.

  Pod wpływem czynników patologicznych ściana aorty ulega zmianom strukturalnym, po czym zaczyna rozciągać się pod wpływem przepływu krwi. Gdy tętniak rośnie, normalna struktura ściany aorty traci się i zmienia się w worek tkanki łącznej, czasami wypełniony masami zakrzepowymi.

  Głównym powikłaniem tętniaków dowolnej lokalizacji jest ich rozwarstwienie z późniejszym możliwym pęknięciem (śmiertelność - 90%).

  Według doniesień choroba rozwija się u 1,4–8,2% pacjentów w wieku od 50 do 79 lat (mężczyźni częściej chorują), co odpowiada 3 przypadkom na 100 000 kobiet i 117 przypadkom na 100 000 mężczyzn. W Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił prawie 9-krotny wzrost częstości tętniaka aorty.

  Przyczyny i czynniki ryzyka

  Głównymi przyczynami tętniaka są choroby i stany, które przyczyniają się do zmniejszenia siły i elastyczności ściany naczyń:

  • miażdżyca ściany aorty (według różnych źródeł, od 70 do 90%);
  • zapalenie aorty (zapalenie aorty) syfilitycznej, gigantycznej komórki, grzybiczej;
  • uraz pourazowy;
  • wrodzone ogólnoustrojowe choroby tkanki łącznej (na przykład zespół Marfana lub Ehlersa-Danlosa);
  • choroby autoimmunologiczne (niespecyficzne zapalenie tętnic);
  • przyczyny jatrogenne wynikające z manipulacji medycznych (operacje rekonstrukcyjne aorty i jej gałęzi, cewnikowanie serca, aortografia).

  Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy i powstawania tętniaka:

  • płeć męska (częstotliwość występowania tętniaków u mężczyzn jest 2-14 razy większa niż u kobiet);
  • palenie (z diagnozą przesiewową 455 osób w wieku od 50 do 89 lat na Oddziale Chirurgii Naczyniowej Moskiewskiego Regionalnego Instytutu Badawczego Klinicznego, stwierdzono, że 100% pacjentów z tętniakami aorty brzusznej miało historię palenia ponad 25 lat, a w wyniku badania Whitehall wykazano zagrażające życiu powikłania tętniaków u palaczy występują 4 razy częściej niż u osób niepalących;
  • wiek powyżej 55 lat;
  • obciążona historia rodziny;
  • przedłużone nadciśnienie tętnicze (ciśnienie krwi powyżej 140/90 mm RT. Art.);
  • brak aktywności fizycznej;
  • nadwaga;
  • wysoki poziom cholesterolu we krwi.

  Formy choroby

  W zależności od patomorfologii wyróżnia się tętniaki:

  Obecnie powikłania tętniaka zajmują 10 miejsce wśród głównych przyczyn zgonów w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej..

  Na lokalizację procesu patologicznego wyróżnia się:

  • tętniaki aorty piersiowej (zatok, część wstępująca, łuk, część opadająca, połączone);
  • tętniaki brzucha (nadnercze, podnerkowe bez uszkodzeń rozwidlenia aorty, podnerkowe ze zmianami rozwidlenia aorty, ogółem);
  • tętniaki brzucha.

  Zgodnie z czynnikiem etiologicznym tętniaki dzieli się w następujący sposób:

  • nabyte (niezapalne, zapalne);
  • wrodzony.

  Mówią także o tętniaku rozwarstwionym, który powstaje w wyniku pęknięcia błony wewnętrznej z jej późniejszym rozwarstwieniem i utworzeniem drugiego fałszywego kanału przepływu krwi. W zależności od lokalizacji i zasięgu stratyfikacji wyróżnia się 3 rodzaje patologii:

  1. Stratyfikacja rozpoczyna się we wstępującej części aorty, porusza się wzdłuż łuku (50%).
  2. Rozwarstwienie występuje tylko w aorcie wstępującej (35%).
  3. Stratyfikacja rozpoczyna się w zstępującej części aorty, przesuwa się w dół (częściej) lub w górę (mniej) po łuku (15%).

  W zależności od czasu trwania procesu tętniak złuszczający może być:

  • ostry (1-2 dni od wystąpienia wady śródbłonka);
  • podostry (2–4 tygodnie);
  • przewlekłe (4-8 tygodni lub dłużej, do kilku lat).

  Objawy

  Obraz kliniczny tętniaka powstaje z objawów wywołanych uciskiem sąsiednich narządów, dlatego zależy od lokalizacji formacji patologicznej.

  Oznaki tętniaka łuku, wstępujących i opadających odcinków aorty:

  • uporczywy ból za mostkiem z promieniowaniem do pleców;
  • duszność z trudnością w oddychaniu, głośny świszczący oddech;
  • bradykardia (z uciskiem nerwu błędnego);
  • trudności z połykaniem;
  • możliwy nieintensywny nawracający krwotok płucny;
  • osłabienie lub całkowite ustanie pulsu (z kompresją tętnicy podobojczykowej);
  • chrypka głosu (z uciskiem nawracającego nerwu);
  • pozytywny objaw Olivera - Cardarelli;
  • zwężenie szczeliny powieki (z uciskiem współczulnych węzłów szyjnych);
  • uciskające bóle brzucha, któremu czasami towarzyszy odbijanie, zgaga, wymioty.

  Objawy tętniaka aorty brzusznej:

  • uporczywy intensywny ból w okolicy lędźwiowej i nadbrzusza;
  • ostre zatrzymanie moczu;
  • objawowy wzrost ciśnienia krwi;
  • zaburzenia trawienne (nudności, wymioty, utrata masy ciała);
  • możliwe zaburzenie ruchów kończyn dolnych;
  • pulsująca gęsta formacja na poziomie pępka lub nieco niżej i po lewej stronie.

  Według badań 100% pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej miało historię palenia od ponad 25 lat.

  Tętniak złuszczający objawia się następującymi nagle występującymi objawami:

  • ostre nieznośne bóle za mostkiem, z tyłu lub w okolicy nadbrzusza, których nie można zatrzymać za pomocą środków przeciwbólowych (ból może ustąpić i nasilić się, co wskazuje na postęp rozwarstwienia, może być podobny do fali, stopniowo migrować wzdłuż grzbietu, wzdłuż kręgosłupa);
  • zwiększone tętno;
  • ogólna słabość.

  Tętniak może być bezobjawowy i diagnozowany tylko na etapie rozwarstwienia lub pęknięcia.

  Diagnostyka

  Głównymi metodami w diagnozie tętniaka aorty są metody, które wizualnie potwierdzają jego obecność:

  • badanie ultrasonograficzne narządów jamy klatki piersiowej (brzucha);
  • wielospiralna tomografia komputerowa;
  • Rezonans magnetyczny;
  • Badanie rentgenowskie;
  • angiografia (aortografia).

  W większości przypadków tętniak aorty jest konsekwencją miażdżycy ściany aorty..

  Leczenie

  W przypadku małego tętniaka zaleca się dynamiczne monitorowanie z monitorowaniem postępu choroby co najmniej 1 raz w ciągu 6 miesięcy. W przypadku braku negatywnych zmian zaleca się farmakoterapię w celu obniżenia ciśnienia krwi i zatrzymania wzrostu miażdżycy.

  Jeśli tętniak jest duży (średnica większa niż 4 cm) lub występuje tendencja do nasilania objawów choroby, głównym sposobem leczenia dowolnej jej lokalizacji jest operacja. W takim przypadku dotknięty obszar naczynia zostaje zastąpiony syntetyczną protezą. Operację przeprowadza się na trzy sposoby:

  • metoda wewnątrznaczyniowa (wewnątrznaczyniowa) z zastosowaniem protezy wewnątrznaczyniowej (stentgraft);
  • otwarta protetyka;
  • interwencja hybrydowa.

  Wyboru dostępu chirurgicznego dokonuje lekarz prowadzący na podstawie ciężkości choroby, obecności powikłań, współistniejącej patologii i indywidualnych cech pacjenta.

  Operacje na aorcie wstępującej i łuku aorty z reguły są przeprowadzane w warunkach pomostowania krążeniowo-oddechowego i kontrolowanej hipotermii.

  Po operacji konieczna jest rehabilitacja (od 1 tygodnia do 1-1,5 miesiąca).

  Możliwe komplikacje i konsekwencje

  Możliwe powikłania nieleczonego tętniaka aorty:

  • tworzenie wady aorty;
  • ostra (przewlekła) niewydolność serca;
  • zakrzepica worka tętniaka z późniejszym wejściem mas zakrzepowych do krążenia ogólnoustrojowego i ostra zakrzepica różnych narządów.

  Głównym powikłaniem tętniaków dowolnej lokalizacji jest ich rozwarstwienie z późniejszym możliwym pęknięciem (śmiertelność - 90%). Kiedy tętniak pęka, dochodzi do masywnego krwawienia z układu oddechowego (oskrzeli, tchawicy), jamy opłucnej, worka serca, przełyku, dużych naczyń krwionośnych znajdujących się w jamie klatki piersiowej, co powoduje ostrą utratę krwi, wstrząs.

  Możesz podejrzewać pęknięcie tętniaka z następującymi objawami:

  • nagły „sztylet” ból brzucha, klatki piersiowej lub przestrzeni między torebkami;
  • bladość skóry;
  • suchość w ustach, silne pragnienie;
  • zimny, lepki pot;
  • zawroty głowy;
  • szybki spadek ciśnienia krwi, aż do całkowitej nieobecności w tętnicach obwodowych;
  • częstoskurcz;
  • duszność.

  Pęknięciu tętniaka w jamie brzusznej w większości przypadków towarzyszy natychmiastowa śmierć pacjenta. Przy innej lokalizacji zerwania, z powodu zakrzepicy wady w ścianie aorty, często występuje okres stabilizacji. Jego czas trwania wynosi od kilku godzin do kilku tygodni, ale nieuchronnie kończy się powtarzającym się pęknięciem tętniaka i śmiercią.

  Interwencja chirurgiczna w przypadku pęknięcia tętniaka ma wysoką śmiertelność pooperacyjną (50–70%), co wynika z technicznej złożoności operacji i poważnego stanu pacjentów.

  Prognoza

  Według statystyk podsumowujących wielu autorów do 40% pacjentów umiera po powikłaniach w ciągu 3 lat od diagnozy, ponad 50% w ciągu 5 lat. Obecnie powikłania tętniaka zajmują 10 miejsce wśród głównych przyczyn zgonów w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej..

  Niemniej jednak rokowanie jest korzystne pod warunkiem ciągłego dynamicznego monitorowania i, w razie potrzeby, szybkiego leczenia chirurgicznego.

  W Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił prawie 9-krotny wzrost częstości tętniaka aorty.

  Według statystyk:

  • wskaźnik przeżycia podczas planowanych operacji wynosi 95–100%;
  • przeżycie podczas operacji awaryjnej z powodu pęknięcia tętniaka - 30-50%;
  • 5-letnie przeżycie wśród operowanych pacjentów - 80%;
  • 5-letnie przeżycie wśród pacjentów nieoperowanych - 5-10%.

  Zapobieganie

  Środki zapobiegawcze zapobiegające pojawieniu się tętniaka aorty:

  • kontrola cholesterolu we krwi;
  • kontrola ciśnienia krwi, a także systematyczne (prawdopodobnie przez całe życie) podawanie leków przeciwnadciśnieniowych;
  • rzucić palenie;
  • utrata masy ciała;
  • odpowiednia aktywność fizyczna.

  Wideo z YouTube na temat artykułu:

  Wykształcenie: wyższe, 2004 r. (GOU VPO „Kursk State Medical University”), specjalność „Medycyna ogólna”, kwalifikacje „Doktor”. 2008-2012 - doktorant, Zakład Farmakologii Klinicznej, SBEI HPE „KSMU”, kandydat nauk medycznych (2013, specjalność „Farmakologia, farmakologia kliniczna”). 2014-2015 - przekwalifikowanie zawodowe, specjalność „Zarządzanie w edukacji”, FSBEI HPE „KSU”.

  Informacje są kompilowane i dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Idź do lekarza przy pierwszych oznakach choroby. Samoleczenie jest niebezpieczne dla zdrowia.!

  Istnieją bardzo interesujące syndromy medyczne, takie jak obsesyjne spożywanie przedmiotów. W żołądku jednego pacjenta cierpiącego na tę manię znaleziono 2500 ciał obcych.

  U 5% pacjentów przeciwdepresyjny klomipramina powoduje orgazm..

  Próchnica jest najczęstszą chorobą zakaźną na świecie, z którą nawet grypa nie może się równać..

  Nawet jeśli serce nie bije, to wciąż może żyć długo, jak pokazał nam norweski rybak Jan Revsdal. Jego „silnik” zatrzymał się na 4 godziny po tym, jak rybak zgubił się i zasnął na śniegu.

  Aby wyciągnąć pacjenta, lekarze często idą za daleko. Na przykład pewien Charles Jensen w latach 1954–1994. przeżył ponad 900 operacji usuwania nowotworów.

  Podczas życia przeciętna osoba wytwarza nie mniej niż dwie duże kałuże śliny.

  Praca, której dana osoba nie lubi, jest o wiele bardziej szkodliwa dla jego psychiki niż ogólnie brak pracy.

  Większość kobiet może czerpać więcej przyjemności z kontemplowania swojego pięknego ciała w lustrze niż z seksu. Więc kobiety dążą do harmonii.

  W Wielkiej Brytanii istnieje prawo, zgodnie z którym chirurg może odmówić wykonania operacji na pacjencie, jeśli pali lub ma nadwagę. Osoba powinna porzucić złe nawyki, a być może nie będzie potrzebować interwencji chirurgicznej.

  Jeśli uśmiechasz się tylko dwa razy dziennie, możesz obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko zawałów serca i udarów mózgu.

  Dobrze znany lek „Viagra” został pierwotnie opracowany do leczenia nadciśnienia tętniczego.

  Nasze nerki mogą oczyścić trzy litry krwi w ciągu jednej minuty.

  Ludzka krew „płynie” przez naczynia pod ogromnym ciśnieniem i, jeśli zostanie naruszona jej integralność, może strzelać do 10 metrów.

  Masa ludzkiego mózgu stanowi około 2% całkowitej masy ciała, ale zużywa około 20% tlenu wchodzącego do krwi. Ten fakt sprawia, że ​​ludzki mózg jest wyjątkowo podatny na uszkodzenia spowodowane brakiem tlenu..

  Kiedyś ziewanie wzbogaca ciało w tlen. Ten pogląd został jednak odrzucony. Naukowcy udowodnili, że ziewanie powoduje, że mózg chłodzi mózg i poprawia jego wydajność.

  W całym kraju podjęto kroki w celu ograniczenia kontaktu z ludźmi, aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19. Ten „dystans społeczny” obejmuje.

  Ważne Jest, Aby Zdawać Sobie Sprawę Z Naczyń