Imadło z drewna

Wady drewna - cechy konstrukcyjne, wady, które negatywnie wpływają na cechy, które ograniczają możliwość korzystania z całego pnia i jego części.

Takie odchylenia mogą objawiać się naturalnymi zmianami kształtu zewnętrznego lub wewnętrznej struktury samej beczki, a także mogą być różnymi uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwym magazynowaniem i magazynowaniem. Wczesne wykrycie wad jest bardzo ważne. Niektóre rodzaje wad można łatwo zidentyfikować, po prostu sprawdzając drzewo w lesie. Inne i większość z nich jest wykrywana po cięciu, piłowaniu lub obróbce.

Wady drewna i ich wpływ na jakość

Szczegółowy opis braków, pełną klasyfikację wszystkich wad drewna opisano w GOST 2140-81. Niniejszy dokument regulacyjny identyfikuje dziewięć rodzajów wad:

 1. Sęki.
 2. Pęknięcia.
 3. Wady rozwojowe.
 4. Wady drewna.
 5. Barwienie chemiczne.
 6. Zmiany grzybowe.
 7. Uszkodzenie biologiczne.
 8. Wtrącenia obce, uszkodzenia mechaniczne i wady technologiczne.
 9. Osnowa.

GOST 2140-81 Widoczne wady drewna. Klasyfikacja, terminy i definicje, metody pomiaru

Zmiany w strukturze drewna nazywane są modyfikacjami cech zewnętrznych, struktury, rozmieszczenia tkanek, a także różnych uszkodzeń, które wpływają na właściwości mechaniczne drewna, utrudniając jego obróbkę. Zmniejszają klasę drewna, jakość produktów z drewna, ich koszt oraz zdolność do przechowywania przez długi czas i bez strat. Obecność i rodzaj defektów wpływa również na metody przetwarzania i techniki stosowane w odniesieniu do konkretnego drzewa.

Wady drewna

Przydziel 48 wad struktury drewna. Poniżej znajduje się opis wad drewna, które znacząco wpływają na jakość drzewa i najczęściej:

 1. Nachylenie włókien. Niedopasowanie kierunku drewnianych naczyń i orientacji głównej osi wzdłużnej pnia. Kąt zbieżności (skośny) jest określony przez spiralny układ włókien wokół centralnej osi. Wyróżnia się dwa rodzaje pochylenia włókien drzewnych..
  • Nachylenie styczne. Przejawia się w tarcicy przez nierównoległość promieni rdzenia, kanałów żywicznych i innych elementów.
  • Pochylenie promieniowe. Pojawia się na zaokrąglonych powierzchniach produktów drewnianych. Określone przez obecność nierównoległych rocznych pierścieni. Przejawia się szczegółowo, fornir wykonany z drewna o takich wadach jak wytrzymałość, skrzywienie, sztywność. Przyczyną może być niskiej jakości drewno cięte prosto.

 • Kren. Naruszenie warstwy tkanek w obszarze sęków przejawia się w wyobrażonym wzroście grubości rocznych pierścieni skierowanych w dół. Naturalne dla drzew iglastych. Jest określany wizualnie na cięciach kłód lub na powierzchni wykrojów i produktów. Łuk, sekcje pierścieniowe i paski o ciemniejszym odcieniu są charakterystyczne. Wada jest najbardziej wyraźna w drzewach, które rosną ukośnie lub wygięte.
  • Lokalny rzut. Lub smugowaty. Łuki, paski przechodzące przez pierścienie roczne.
  • Ciągła pięta. Plamy ciągłego ciemnienia, zajmujące ponad 50 procent powierzchni, znajdują się po lewej lub prawej stronie środka poprzecznego cięcia piły.
 • Drewno trakcyjne. Znaczące „rozciągnięcie” szerokości rocznego wzrostu. Takie zmiany są charakterystyczne dla drzew liściastych. Można to ustalić na piły za pomocą lokalnie rozciągniętych łuków. W produktach wykonanych ze skał z przezroczystymi pierścieniami rocznymi (jesion, dąb) taka wada staje się widoczna w obszarach promieniowych, można ją określić przez obecność pasm tkaniny przewodzącej.
 • Zwiotczenie drewna. Przejawia się w chaotycznym wzroście swoich naczyń. Podobny nieuporządkowany układ włókien wewnątrz drewna jest często charakterystyczny dla pogrubionej dolnej ćwiartki pni modrzewia..
  • Włókniste puszenie się. Podczas włókien można zaobserwować pewne uporządkowanie..
  • Zmieszany Svilovost. Włókna drzewne są całkowicie nieuporządkowane.

  Wady tułowia

  GOST definiuje następujące wady kształtu:

  1. Świadomość. Escape - płynne zmniejszenie promienia pnia. Normalnym odpływem jest zmniejszenie średnicy pnia o 1 cm na metr jego długości. Jeśli wielkość przebiegu jest wyższa niż norma, mówią o wysokiej.
  2. Owalność. Wada ta jest określana w drewnie, jeśli stosunek mniejszej i większej średnicy przekroju pnia jest mniejszy niż 1: 1,5.
  3. Wzrost. Lokalna zmiana grubości beczki. W tkankach wzrostu określa się plamy reliefowe o różnych kształtach.
  4. Krzywizna. Stopień odchylenia osi wzdłużnej pnia (tarcicy) od linii prostej. Prawie nigdy nie zdarza się w jodłach, topolach, dębach, jodłach.

  Pęknięcia

  Pękanie drewna równolegle do włókien.

  1. Metikova. Jest on umieszczony promieniowo od środka tułowia, rozciągnięty na całej długości. Może być prosty i złożony.
  2. Mroźny. Idzie wzdłuż promienia od bieli do rdzenia. Pojawia się na żywym drzewie w niskich temperaturach. Długo.
  3. Głupi. Po powstaniu w rdzeniu przechodzi między warstwami rocznego wzrostu.
  4. Skurcz pękający. Może pojawić się podczas suszenia niskiej jakości, mniej przedłużonego niż szron i pęknięcia metyczne..
  5. Pęknięcie boczne. Pozostawia albo tylko na bocznej powierzchni produktu, albo na powierzchni bocznej i powierzchni czołowej.
  6. Koniec pęknięcia. Pozostawia tylko na końcu, boczne powierzchnie nie są dotykane.
  7. Płytkie pęknięcie. W przypadku drewna: nie przekracza 1/10 średnicy czołowej i 7 cm W przypadku drewna: nie więcej niż 5 mm. To nie przechodzi.
  8. Głębokie pęknięcie. Przekracza parametry płytkiego pęknięcia, nie przez.
  9. Przez crack. Ma dwa wyjścia.
  10. Zamknięty trzask. Mniejszy lub równy 1 mm.
  11. Złamane pęknięcie. Jego szerokość wynosi ponad 1 mm.

  Wiruje na bagażniku

  Węzeł jest częścią gałęzi przechodzącej przez pień. Istnieje wiele rodzajów węzłów. Można je sklasyfikować według następujących kryteriów:

  • kształt przekroju (węzeł w sekcji może być okrągły, owalny, podłużny);
  • punkt wyjścia (wyjście znajduje się na krawędzi, żebrze, końcu produktu lub w warstwie materiału);
  • położenie względem siebie (oddzielnie rozproszone, zgrupowane);
  • połączenie z otaczającymi tkankami (rozgałęzione, stopione częściowo lub całkowicie, nie stopione, wypadające);
  • stan (zdrowy, zgniły, zgniły, tytoń);
  • liczba wyjść na powierzchnię produktu, materiału (jednostronny, przelotowy, zarośnięty)

  Wady spowodowane przez szkodniki i infekcje grzybicze

  Uszkodzenie biologiczne występuje w wyniku działania organizmów żywych.

  Drewno wpływa na różne zwierzęta i rośliny należące do różnych klas i zamówień. Takie uszkodzenia mogą prowadzić do całkowitej dewastacji drewna.

  Wady wynikające z aktywności zwierząt i roślin:

  1. Tunel czasoprzestrzenny. Rusza się, dziury pozostawione przez owady i ich larwy.
  2. Uszkodzenie przez rośliny pasożytnicze.
  3. Urazy kręgosłupa. Pustki pozostawione przez ptaki, wady pozostawione przez ssaki.

  Grzyby powodują wiele wad. Najczęstsze to:

  1. Pleśń. Powierzchowne plamy pleśni, złogi pleśni.
  2. Plamy i paski. Spowodowane działaniem grzybów w nierafinowanym drzewie.
  3. Kolor bieli. Pojawia się w już powalonym pniu, nie wpływa na twardość, zmienia się tylko kolor tkanki roślinnej.
  4. Brauning. Brązowe plamy i paski w twardym drewnie pojawiają się po ścięciu. Nieznacznie zmniejsz twardość materiału.
  5. Gnić. Manifestacja aktywności grzybów niszczących strukturę drzewa. Znacząco zmniejsza twardość.
  6. Wydrążony. Jama powstała w rosnącym drzewie, z miejscowym zniszczeniem tkanek.

  Barwienie chemiczne

  Obszary i plamy, które różnią się znacznie kolorem od normalnego drewna. Przyczyną tego zjawiska są chemiczne i biochemiczne procesy utleniania tanin. Najczęściej znajduje się na głębokości powierzchownie (1-5 mm głębokości). Znikną po wyschnięciu.

  Ujarzmienie

  Spaczenie drewna, czyli zmiana jego kształtu, występuje podczas jego przetwarzania, suszenia, przechowywania.

  Metody pomiaru osnowy w tarcicy:

  1. Wzdłużne typy osnowy i poprzeczny typ osnowy są określone przez wielkość ugięcia materiału.
  2. Skrzydło jest określone przez największe odchylenie powierzchni od wspólnej płaszczyzny.
  3. Złożone wypaczenie zależy od wielkości strzałki odchylenia największej krzywizny wchodzącej do niej.

  Niektóre wady drewna są określane wizualnie, ale mimo to są one najdokładniej i prawidłowo wykrywane i mierzone metodami sprzętowymi. Obecnie do tych celów stosuje się metody kontroli gamma, fotoelektrycznej, magnetycznej, fluoroskopowej i akustycznej..

  Imadło z drewna.

  Wady drewna to szczególne właściwości i wady drewna, które pogarszają jego klasę i ograniczają ekonomiczne wykorzystanie..

  Wady naturalne pojawiają się, gdy drzewo dojrzewa z powodu pogorszenia warunków wzrostu (klimat, gleba), przypadkowych wad, naturalnego więdnięcia, a także życia drobnoustrojów i bakterii, chrząszczy i ptaków.

  Przy określaniu jakości asortymentów drewnianych brane są pod uwagę następujące cechy wad:

  • Typ
  • Rozmiar i stopień uszkodzenia
  • Umieszczanie na asortymentach lub okrągłym drewnie

  W oparciu o charakterystykę wady może nie być brana pod uwagę, a także obniżać lub zwiększać jakość materiału (pożądane wady, które są stosowane w dekoracji wyrobów drewnianych).

  Bezwarunkowe wady są uważane za wady, które znacznie zmniejszają wytrzymałość drewna (gnicie, duże pęknięcia, naruszenie integralności pnia podczas zderzenia z obcymi przedmiotami lub oderwania itp.).

  Aby określić rodzaj i stopień manifestacji wady, wraz z oględzinami, stosuje się elektryczne, magnetyczne i dźwiękowe metody wykrywania wad..

  RODZAJE WAD

  Wady są klasyfikowane na podstawie międzynarodowej normy ISO i aktualnego GOST 2140-81.

  WADY NATURALNE

  Ta kategoria obejmuje sęki i wady w strukturze drewna (ogółem stanowy standard przewiduje ponad 180 rodzajów naturalnych wad drewna).

  Sęki

  Węzeł to fragment gałęzi zamknięty w tkance drewna pnia. Zgodnie ze strukturą, stanem i położeniem w stosunku do tułowia rozróżnia się jasne i ciemne sęki, które nie są w pełni stopione, nie stopione i stopione. Oddzielne kategorie to tytoń, sypkie i opadające sęki..

  Zarośnięte sęki na okrągłej kłodzie tworzą charakterystyczne pagórki.

  Sęki odsłaniają się w drewnie dowolnego gatunku. Znacząco wpływają na jakość i możliwe obszary użytkowania tarcicy. Podczas piłowania i suszenia sęki odrywają się od frędzlowego drewna, tworząc dziury.

  Zdrowy węzeł Uszkodzony węzeł Węzeł grupy

  PĘKNIĘTE ŚCINANE PĘKNIĘCIA DREWNIANE

  Pęknięcia - poprzeczne lub podłużne pęknięcie tkanki drzewnej w stosunku do kierunku włókien. W drobnych szczegółach są one oceniane jako jedna wada. W dużych tarcicach wyróżnia się kilka rodzajów pęknięć.

  Kurczenie się pęknięć. Powierzchniowe łzy z drewna, które sięgają głębiej w asortyment. Występują podczas suszenia. Zwiększ prawdopodobieństwo uszkodzenia grzybów.

  Piłowanie pęknięć. Konsekwencja wewnętrznego naprężenia tarcicy występującego podczas piłowania.

  Pęknięcia na parze, impregnacja. Konsekwencja spadku wytrzymałości części w połączeniu ze wzrostem naprężeń wewnętrznych.

  Frost Crack Crack Shrinkage

  Metik - promieniowe pęknięcie drewna w pniu, które pojawia się w zdrowym drewnie podczas wzrostu i nie dociera do zewnętrznych warstw.

  Wyróżnia się następujące typy metryki:

  • Schilfer - wiele wskaźników w bagażniku.
  • Zawilec to pęknięcie wewnętrzne, które rozszerza się między rdzeniem a zewnętrznymi warstwami drewna, a nie w środkowej części pnia.
  • Slot - szczelina między rocznymi warstwami, które utworzyły się na środku pnia. W końcowej części wygląda jak łukowata pustka.
  • Morozoboin - wada rosnącego drzewa, która pojawia się z powodu silnego i szybkiego spadku temperatury. Zgodnie z przyjętą normalizacją pioruny są klasyfikowane jako dziury mrozowe - pęknięcie, które pojawiło się z powodu błyskawicy.
  • Pęknięcie kompresyjne - uszkodzenie pnia rosnącego drzewa, które występuje z powodu nadciśnienia.
  • Płatek - przelotowe pęknięcie tułowia, które odchodzi od sekcji końcowej.
  • Pęknięcie suszące - pęknięcie zewnętrzne pojawiające się podczas suszenia, które wnika w asortyment drewna.

  Pęknięcia, które wystąpiły podczas piłowania, parowania i suszenia drewna, są klasyfikowane jako osobna kategoria..

  WADY MASZYNOWE

  Ta kategoria obejmuje wady drewna powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych podczas ścinania, transportu lub cięcia drewna.

  Włączenie obce - ciało obce na drzewie (szkło, żelazny wiór, kawałek kamienia itp.). Tworzy wzdęcia na korze. Komplikuje przetwarzanie materiałów i może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.

  Mechaniczne uszkodzenie tułowia

  Obieranie kory - część asortymentu bez kory. In vivo występuje z powodu uszkodzenia drzewa przez gryzonie lub zwierzęta kopytne. Jest pośrednią przyczyną zakażenia drzewa grzybami lub pasożytami..

  • Oparzenie kory - naruszenie integralności kory z powodu ostrego wiosennego ocieplenia lub w wyniku pożaru lasu.
  • Oshmyg - uszkodzenie lub usunięcie części kory podczas upadku podczas huraganu lub ścinki przemysłowej otaczających drzew. Ułatwia przenikanie pasożytów i zarodników grzybów do pnia, osłabia drzewo i może powodować wysuszanie.

  Karbonizacja - strefy silnie spalonej kory.

  Karra - naruszenie integralności łodygi (obszar smołowaty) w miejscu szeryfów w celu uzyskania żywicy z drzew iglastych. Wada ta przyczynia się do przenikania zarodników grzybów do żywego drzewa lub do zebranych materiałów..

  Zarub - lokalna wada w powierzchni asortymentu po uszkodzeniu siekierą. Naraża materiał na infekcje grzybicze, zwiększa ilość odpadów. Rodzaj zarub - podwiązki - płaskie uszkodzenie pnia, które zatrzymuje pułapkę na korę i zewnętrzne warstwy bieli.

  Myte - lokalna wada lufy po obróbce narzędziami podczas zbioru (piła, wciągarka itp.).

  Płatek - penetrująca szczelina, która odsuwa się od końca asortymentu, stopniowo zwężając się.

  Rozdrobniona - końcowa część pnia z brakującym drewnem, która oderwała się podczas zbioru.

  Breakout - wycięcie na części (do braku jej części) z żebrowanym nierównym dnem. Pojawia się po wystawieniu na specjalne narzędzie (przebijanie).

  Przebicie - lokalne uszkodzenie asortymentu ostrym narzędziem (hakiem). Wygląda jak otwory o głębokości do 2 cm (lub otwory na forniry). Obniża jakość materiału, pogarsza dekoracyjne właściwości produktów i może stać się pośrednią przyczyną uszkodzenia grzybów.

  Bummer - nierówny koniec od zerwania pnia (na przykład podczas silnego wiatru).

  WADY PRZETWÓRSTWA DREWNA

  Wady piłowania

  Miotła to kora z powierzchni pnia, która pozostaje na krawędzi tarcicy. Zmniejsza użyteczną wydajność materiałów, ogranicza zakres zastosowania części.

  Ryzyko - seria znaków na tarcicy z narzędzi skrawających po piłowaniu, żłobieniu lub frezowaniu.

  Falistość - wgłębienia i wzniesienia tarcicy powstałe w wyniku cięcia ukośnego lub niewłaściwego suszenia.

  Kudłaty - wystające nierozdzielone włókna na płaskich krawędziach tarcicy, przez co są szorstkie. Występuje podczas piłowania za pomocą nieostrych narzędzi, błędów podczas ostrzenia / rozkładania zębów piły, niewystarczającego naprężenia brzeszczotu (piłowanie wędrujące) itp..

  Mech - duża ilość stosu i dużo niepodzielonych włókien drzewnych na płaskich krawędziach tarcicy.

  Frędzle - ciągły lub podarty pasek wielu niepodzielonych włókien na krawędziach deski lub drewna. Występuje podczas piłowania w ciepłym sezonie, podczas obróbki skośnego, skręconego lub sękowego drewna lub z powodu naruszeń w ustawianiu i stosowaniu narzędzi do obróbki drewna.

  Inne wady przetwarzania

  Faza została wycięta - fazowana płaszczyzna została przetarta na okrągłej kłodzie.

  Poszarpany koniec - żebrowane rowki i elewacje, a także wiązki i włókna na płaszczyźnie końcowej.

  Szczyt - drewno wystające poza płaszczyznę końcową, które pojawiło się z powodu niepełnego cięcia asortymentu.

  Zakorina - część kory, która została zachowana na okleinie (może wypaść, pozostawiając dziury i wgłębienia).

  Zadzior jest spiczastym występem, który sąsiaduje z krawędzią tarcicy.

  Szorowanie - kawałek drewna o ostrych krawędziach, który nie odrywa się po wyżłobieniu.

  Otwory - płytkie wgłębienia w miejscach odrywania resztek włókien.

  Fale forniru - gęsto umieszczone płytkie wgłębienia równoległe do osi wzdłużnej włókien.

  Wgniecenia - wycięcie na tarcicy powstałe w wyniku lokalnego odkształcenia po uderzeniu młotem (lub innym narzędziem) i podczas ścinania drzewa.

  Zadrapanie - znak na tarcicy (wnęce) po kontakcie z ostrym przedmiotem.

  Snag - wycięcie na całej szerokości powierzchni obróbki, które wystąpiło podczas usuwania części asortymentu poniżej obliczonego poziomu podczas frezowania lub cięcia elektrycznego.

  Niezabezpieczony - surowy obszar części.

  Przegrzebek - nieobrobiony obszar tarcicy, który unosi się powyżej frezowanej części (z powodu nieprawidłowych ustawień frezu).

  Szlifowanie - cięcie zakresu poniżej wymaganego poziomu podczas szlifowania.

  W trakcie szlifowania - surowa powierzchnia asortymentu, który został już przeszlifowany.

  Oparzenie to poczerniały obszar na powierzchni asortymentu, który pojawił się, gdy ociera się o drzewo ruchomych części narzędzia do obróbki drewna.

  KORUPCJE

  Osnowa - deformacja tarcicy obrzynanej podczas piłowania, suszenia lub przechowywania.

  Wypaczenie podczas suszenia występuje z powodu różnicy w suszeniu materiału w orientacji stycznej i promieniowej. Wypaczenie może być pośrednim znakiem innej wady: łoża poprzecznego, rolki, sęków itp. Podczas suszenia bielenie szybciej traci wilgoć. Ich objętość zmniejsza się szybciej niż części części składającej się z drewna, które było bliżej rdzenia, więc pochyla się w kierunku bieli. Stopień manifestacji wady zmienia się, gdy zmienia się wilgotność drewna..

  Wypaczenie może być konsekwencją naprężeń szczątkowych w drewnie podczas piłowania (manifestowanych podczas frezowania i piłowania płyt).

  Ta wada komplikuje użycie tarcicy. Z wysokim stopniem manifestacji prowadzi to do całkowitej nieprzystosowania części. Komplikuje zbiór, zmniejsza użyteczną wydajność drewna.

  Aby zapobiec wypaczaniu, deski są suszone, ściskane zgodnie ze specjalnie wybranym trybem, który nie prowadzi do pojawienia się silnych naprężeń wewnątrz części. Pozostałe napięcie jest usuwane za pomocą dodatkowej obróbki cieplnej i wilgoci..

  Przy klejeniu elementów drewnianych bierze się pod uwagę możliwość wypaczenia.

  Pomiar wypaczenia

  • Wypaczenie podłużne - mierzone jako stosunek najdłuższej strzałki ugięcia i długości wypaczenia (wyrażone w procentach).
  • Wypaczenie krzyżowe - mierzone stosunkiem strzałki maksymalnego ugięcia i szerokości tarcicy (wyrażonej w procentach).
  • Skrzydło - mierzone przez maksymalne odchylenie powierzchni części od pożądanej płaszczyzny.

  Wypaczenie sklejonej sklejki mierzy się za pomocą linijki, która jest nakładana na arkusz po przekątnej (wyrażona w centymetrach w stosunku do 1 metra liniowego o długości przekątnej).

  Dlaczego ludzkie wady są niebezpieczne??

  Wszyscy wiemy, czym są ludzkie występki, grzechy główne, niszczące uczucia. I wszyscy wiemy, że na całym świecie mają miejsce codzienne przestępstwa, morderstwa, kradzieże. Ale jeśli się nad tym zastanowić, motywem każdego przestępstwa jest jedna z ludzkich wad. Niosący niszczycielską energię przemocy, gniewu, agresji. Ta moc jest tak ogromna, że ​​sprawia, że ​​człowiek zabija.

  Ludzkie wady jako motywy zabójstwa:

  1. Zemsta. To uczucie znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu przyczyn popełnionych przestępstw. Ukryty gniew na sprawcę rośnie w duszy osoby do tego stopnia, że ​​wymaga wyjścia. Niewybaczona niechęć rodzi myśli o zemście. Wydaje się człowiekowi, że został źle skrzywdzony i spowodował cierpienie, a sprawiedliwość zostanie przywrócona tylko wtedy, gdy jego przestępca doświadczy tego samego. Lub jeszcze więcej bólu. A nawet umrzeć. Generalnie w krajach Dalekiego Wschodu mści się nie tylko za siebie, ale także za któregoś z ich krewnych. Blood feud - słyszałeś o tym? To błędne uczucie niszczy zarówno osobę, która go doświadcza, jak i otaczający go świat. Przeczytaj więcej na ten temat w artykule „Where the Feeling of Vengeance”.
  2. Nienawiść. Wiele morderstw jest popełnianych, zarówno w żarach namiętności, jak i umyślnie pod wpływem nienawiści. Nienawiść promieniuje oczami przestępcy, który torturuje i zabija swoje ofiary. Wielu maniaków gwałci i kpi z kobiet, ponieważ nienawidzą wszystkich kobiet. Jeszcze głębszym powodem jest obraza matki, jako obrazu pierwszej kobiety, która zadała synowi traumę psychiczną. W tym przypadku sprawca próbuje zemścić się na matce poprzez swoje ofiary, które reprezentują znienawidzoną płeć żeńską.
  3. Zazdrość. Ile przestępstw popełnianych jest pod wpływem zazdrości! Popycha ludzi do pochopnych czynów, za które wówczas muszą płacić za całe życie. Zazdrość nie jest naturalnym uczuciem nieodłącznym od miłości, jak wielu uważa. Jest to niszczycielska siła, niszczy nie tylko duszę i ciało osoby, która jej doświadcza, nie tylko kochanka, do którego ta siła jest skierowana, ale także Miłości.
  4. Chciwość. Wszelkie kradzieże, włamania, ataki na ludzi w celu obrabowania ich z pieniędzy są popełniane pod wpływem chciwości. Ile osób to ludzkie wady wysłano do więzienia! Ale wszystko zaczyna się od silnego pragnienia posiadania czegoś więcej niż jest. Dlatego chciwość musi zostać uspokojona w zarodku, ponieważ drobna kradzież jest początkiem wspaniałej ścieżki niezgodnej z prawem.
  5. Kłamstwo. Morderstwo osoby, która wie za dużo, zostaje popełnione, aby kłamstwa nie zostały ujawnione, prawda nie jest znana. Świadkowie nie żyją długo, słyszałeś takie kryminalne powiedzenie? Kłamstwo jest śmiertelną wadą, uczuciem, które niszczy życie!
  6. Zazdrość. Kolejna ludzka wada, która z nieszkodliwej białej zazdrości może zamienić się w destrukcyjną czarną. Przestępstwa motywowane zazdrością są dość powszechnym zjawiskiem wśród konkurentów..

  Pomyśl o tym, ponieważ wszystkie te ludzkie występki, których często doświadczamy w naszym życiu. I to są motywy najgorszych zbrodni. Zacznijmy zmieniać świat od nas samych, a my oczyścimy naszą duszę z destrukcyjnych uczuć!

  Z miłością Julia Krawczenko

  Jeśli masz do mnie jakieś pytania, możesz je tutaj zadać. Odpowiem im z przyjemnością!

  Wady człowieka

  Najpierw spójrzmy na to, co jest wadą. Jest to wada moralna, w przeciwieństwie do dobra. Ponadto występek stanowi naruszenie normy. Niestety nie ma doskonałych ludzi, każda osoba jest grzeszna. Dlatego, aby zacząć dobrze żyć, musisz wiedzieć, z czym musisz walczyć.

  Od chciwości do lenistwa

  Istnieje siedem powszechnych grzechów człowieka - lenistwo, obżarstwo, pycha, pożądanie, chciwość, gniew i zazdrość. Listę ludzkich wad można rozszerzyć na czas nieokreślony, tych siedmiu wyróżnia się szczególnie dlatego, że płyną z nich inne grzechy.

  Te siedem głównych ludzkich wad, które zostały omówione w artykule, prześladują każdego człowieka przez całe życie. Trzeba też pamiętać, że grzechy różnią się znaczeniem. Bo niektórzy ludzie są winni wobec siebie i swojej wiary, dla innych - przed ludźmi.

  Istnieje punkt widzenia, że ​​pycha jest najgorszym ze wszystkich grzechów, a wynika to z faktu, że osoba rzuca wyzwanie Wszechmocnemu.

  1. vice: lenistwo (apatia, depresja, bezczynność). Jest to brak pracowitości, a nawet jej brak, leniwi ludzie nie przynoszą korzyści społeczeństwu. Ale jednocześnie lenistwo jest konieczne, aby ciało zachowało siłę do dalszych czynności.
  2. wice: obżarstwo, obżarstwo. Jest to miłość do pysznego jedzenia spożywanego w dużych ilościach. Jednym z rodzajów obżarstwa jest spożywanie alkoholu. Nadmierne spożycie żywności szkodzi miłośnikom pysznego jedzenia.
  3. vice: gniew (obejmuje także gniew, chęć zemsty, gniew). Jest to negatywna emocja ukierunkowana na poczucie niesprawiedliwości, podczas gdy człowiek odczuwa pragnienie pozbycia się tej niesprawiedliwości..
  4. vice: chciwość (chciwość, skąpstwo). Pragnienie zdobycia jak największego bogactwa materialnego, podczas gdy dana osoba nie ma poczucia proporcji.
  5. vice: zazdrość (zazdrość). To jest pragnienie osoby, aby mieć to samo, co ktoś, kto odnosi większe sukcesy, podczas gdy osoba jest gotowa zrobić wiele.
  6. vice: duma (duma, arogancja). Egoizm, nadmierna duma, arogancja. Osoba o tej jakości, chwaląca się przed innymi, uważa, że ​​dla wszystkich istnieje tylko jeden poprawny punkt widzenia - jego.
  7. vice: pożądanie (rozrzutność, wszeteczeństwo, lubieżność). To jest duży popęd seksualny, zabronione jest pasja, sekretne pragnienia. Mogą to być również absolutnie wszelkie pragnienia, które mogą zapewnić osobie pewne niedogodności i udręki..

  Socjologowie przeprowadzili interesującą ankietę i opracowali „paradę uderzeń” tych grzechów głównych. Tak więc gniew i duma stały się przywódcami, ostatnie miejsce zajęły lenistwo i chciwość.

  7 grzechów głównych, czyli ile namiętności może nas zniszczyć

  Te grzechy nazywane są śmiertelnymi, ponieważ odejście ludzkiej duszy od Boga jest śmiercią duszy. Bez łaskawego związku ze swoim Stwórcą dusza umiera, staje się niezdolna do przeżywania duchowej radości zarówno w życiu ludzkim na ziemi, jak i po jej śmierci.

  I tak naprawdę nie ma znaczenia, ile kategorii te grzechy są podzielone na siedem lub osiem. O wiele ważniejsze jest, aby pamiętać o straszliwym niebezpieczeństwie, na jakie narażony jest każdy taki grzech, i na wszelkie możliwe sposoby starać się unikać tych śmiertelnych pułapek. A także - aby wiedzieć, że nawet dla tych, którzy zgrzeszyli takim grzechem, pozostaje możliwość zbawienia. Święty Ignacy (Brianchaninov) mówi: „Niech ten, kto popadł w grzech śmiertelny, nie popada w rozpacz! Niech ucieka się do uzdrowienia skruchy, do którego jest powołany aż do ostatniej minuty swojego życia jako Zbawiciela, głoszonego w Świętej Ewangelii: Ten, kto wierzy we Mnie, nawet jeśli umrze, ożyje (Jan 11:25). Ale katastrofalne jest być w grzechu śmiertelnym, katastrofalne - kiedy grzech śmiertelny zamienia się w umiejętność! ”

  I wielebny syryjczyk Izaak powiedział jeszcze bardziej zdecydowanie: „Nie ma grzechu niewybaczalnego, oprócz grzechu skruszonego”.

  Siedem grzechów głównych

  1. Duma

  „Początek dumy jest zwykle pogardą. Każdy, kto gardzi i rozważa za nic innego - uważa, że ​​niektórzy biedni, inni niskiego pochodzenia, trzeci ignorant, w wyniku takiej pogardy dochodzi do tego, że uważa się za jednego mądrego, rozważnego, bogatego, szlachetnego i silnego.

  ... Jak rozpoznaje się dumnego i jak się go leczy? Uznany, ponieważ żąda preferencji. I uzdrowiony, jeśli wierzy osądowi Tego, który powiedział: Bóg opiera się pysznym, ale daje pokorę łasce (Jakub 4: 6). Trzeba jednak wiedzieć, że chociaż będzie on bał się sądu orzekanego z dumy, nie da się go uzdrowić, dopóki nie opuści wszystkich myśli o swoich preferencjach ”.

  St. Bazyli Wielki

  Duma jest samozwańczą rozkoszą własnych cnót, autentycznych lub wyobrażonych. Po opanowaniu mężczyzny odcina go najpierw od nieznanych ludzi, a następnie od krewnych i przyjaciół. I wreszcie - od samego Boga. Nikt nie potrzebuje dumy, nawet rozkosz otaczających go ludzi nie jest zainteresowana i tylko on sam widzi źródło swojego szczęścia. Ale jak każdy grzech, duma nie przynosi prawdziwej radości. Wewnętrzna opozycja do wszystkiego i wszystko wysusza duszę dumnego człowieka, samozadowolenie, jak strup, przykrywa ją szorstką skorupą, pod którą umiera i staje się niezdolne do miłości, przyjaźni, a nawet prostej szczerej komunikacji.

  2 Zazdrość

  „Zazdrość jest smutkiem z powodu dobrostanu bliźniego, który nie szuka dobra dla siebie, ale zła dla bliźniego. Zazdrośni chcieliby zobaczyć chwalebnych nieuczciwych, bogatych - nieszczęśliwych, szczęśliwych - nieszczęśliwych. To jest cel zazdrości - zobaczyć, jak zazdrość szczęścia wpada w katastrofę ”.

  Święty Ilya Minyaty

  Taki układ ludzkiego serca staje się wyrzutnią najgorszych przestępstw. A także niezliczone wielkie i małe brudne sztuczki, które ludzie robią tylko po to, by sprawić, że ktoś poczuje się źle lub przynajmniej przestanie być dobry.

  Ale nawet jeśli ta bestia nie wybuchnie w postaci przestępstwa lub konkretnego czynu, czy zazdrosna osoba naprawdę może to zrobić? W końcu z tak okropnym nastawieniem po prostu przedwcześnie popadłby w grób, ale nawet śmierć nie powstrzymałaby jego cierpienia. Ponieważ po śmierci zazdrość dręczy jego duszę z jeszcze większą siłą, ale bez najmniejszej nadziei na jej zaspokojenie..

  3 Obżarstwo

  „Obżarstwo dzieli się na trzy typy: jeden gatunek zachęca do jedzenia przed określoną godziną; drugi uwielbia tylko mieć dość jedzenia; trzeci chce smakołyków. Przeciwko temu chrześcijanin musi zachować trojaką ostrożność: poczekać pewien czas na jedzenie; nie bądźcie zmęczeni; zadowalaj się najskromniejszym jedzeniem ”.

  Wielebny John Cassian z Rzymu

  Obżarstwo jest niewolnictwem własnego żołądka. Może przejawiać się nie tylko w nienasyconym obżarstwo przy świątecznym stole, ale także w kulinarnej zrozumiałości, w subtelnym rozróżnieniu odcieni smaku, w preferencjach dań dla smakoszy dla prostych potraw. Z punktu widzenia kultury między żarłokiem a wyrafinowanym smakoszem jest przepaść. Ale obaj są niewolnikami swoich zachowań żywieniowych. I po to, a po drugie, jedzenie przestało być środkiem wspierania życia ciała, zamieniając się w pożądany cel życia duszy.

  4 Cudzołóstwo

  „... świadomość jest coraz bardziej wypełniona obrazami zmysłowości, brudna, paląca i uwodzicielska.

  Święty Męczennik Basil Kinesham

  Grzech wszeteczeństwa obejmuje wszystkie przejawy aktywności seksualnej człowieka sprzeczne z naturalnym sposobem ich realizacji w małżeństwie. Nieregularne życie seksualne, cudzołóstwo, wszelkiego rodzaju perwersje - wszystkie są różnymi rodzajami przejawów marnotrawnej pasji u osoby. Ale chociaż jest to cielesna pasja, jej początki leżą w sferze umysłu i wyobraźni. Dlatego Kościół obejmuje również obsceniczne sny, oglądanie materiałów pornograficznych i erotycznych, opowiadanie i słuchanie obscenicznych żartów i żartów - wszystko, co może budzić w osobie fantazje na temat seksu, z którego później wyrastają grzechy rozpusty.

  5 gniew

  „Spójrz na gniew, jakie oznaki udręki pozostawia. Spójrz, co człowiek robi w gniewie: jaki jest oburzony i hałaśliwy, przeklinając i besztając siebie, dręcząc i bijąc, uderzając się w głowę i twarz, i cały trzęsąc się, jakby w gorączce, jednym słowem, wygląda jak opętany. Jeśli jego wygląd jest tak nieprzyjemny, co dzieje się w jego biednej duszy?... Widzisz, jak straszna trucizna kryje się w duszy i jak gorzko męczy osobę! Jego okrutne i niszczące przejawy mówią o nim. ”.

  Święty Tichon z Zadonska

  Gniewny mężczyzna jest przerażający. Tymczasem gniew jest naturalnym atrybutem ludzkiej duszy, który Bóg włożył w nią, aby odrzucić wszystko, co jest grzeszne i niewłaściwe. Ten użyteczny gniew został wypaczony w grzechu przez człowieka i zamienił się w gniew w stosunku do bliźnich w najbardziej nieistotnych przypadkach. Przestępstwa wobec innych ludzi, znęcanie się, obelgi, krzyki, walki, morderstwa - wszystko to są sprawy niesprawiedliwego gniewu.

  6 Chciwość (chciwość)

  „Interes własny to nienasycone pragnienie posiadania lub poszukiwania i nabywania rzeczy pod pozorem dobra, a potem tylko o nich powiedzieć: moje. Jest wiele obiektów tej pasji: dom ze wszystkimi jego częściami, polami, sługami, a co najważniejsze - pieniądze, ponieważ wszystko można uzyskać za ich pomocą ”.

  Święty Teofan Samotnik

  Czasami uważa się, że tylko bogaci ludzie, którzy już posiadają bogactwo i starają się go zwiększyć, mogą cierpieć z powodu tej duchowej dolegliwości. Jednak osoba o przeciętnym zamożności, biedna i całkowicie zubożała - wszyscy podlegają tej pasji, ponieważ nie polega ona na posiadaniu rzeczy, bogactwa materialnego i bogactwa, ale na bolesnym, nieodpartym pragnieniu ich posiadania..

  7 Despondency (lenistwo)

  „Przygnębienie to ciągły i jednoczesny ruch gwałtownej i pożądliwej części duszy. Pierwsza jest szalona z tego, co ma do dyspozycji, druga wręcz przeciwnie, tęskni za tym, czego jej brakuje ”..

  W normalnym stanie wola określa cel jego aspiracji, a zazdrość jest „motorem”, który pozwala ci się do niego zbliżyć, pokonując trudności. Z przygnębieniem osoba kieruje zazdrość do swojego obecnego stanu, z dala od ustalonego celu, a wola pozostawiona bez „silnika” zamienia się w stałe źródło tęsknoty za niespełnionymi planami. Te dwie siły zniechęcającej osoby zamiast dążyć do celu „przyciągają” swoją duszę w różnych kierunkach, doprowadzając ją do całkowitego wyczerpania.

  Takie niedopasowanie jest wynikiem odejścia człowieka od Boga, tragiczną konsekwencją próby skierowania wszystkich sił jego duszy na ziemskie rzeczy i radości, podczas gdy dano nam aspirować do niebiańskich radości.

  Czytaj także:

  Osiem głównych namiętności według nauk św. Ignacego Brianchaninowa

  W projekcie wykorzystano fragmenty mozaiki części ołtarzowej krypty bazyliki Notre Dame de Fourviere, Lyon, Francja, 1872-1884

  Wady serca: klasyfikacja, diagnoza, leczenie i zapobieganie

  Wady serca to grupa chorób charakteryzujących się naruszeniem budowy anatomicznej zastawek serca lub przegród. Manifest zwykle upośledzony hemodynamicznie.

  Choroby te występują zarówno u dorosłych, jak iu dzieci i mogą być związane z wieloma czynnikami. Aby zrozumieć, czym jest wada, musisz znać nie tylko przyczyny tej choroby, ale także jak wpływa ona na ogólne funkcjonowanie organizmu.

  Klasyfikacja

  Aby zrozumieć, jakie są wady serca, musisz znać ich klasyfikację. Na początek należy powiedzieć, że istnieją wady wrodzone i nabyte.

  W zależności od lokalizacji zmiany występują następujące rodzaje wad:

  • Patologia zaworów.
  • Patologia przegród.

  W zależności od liczby dotkniętych struktur rozróżnia się następujące rodzaje wad serca:

  • Prosty. Uszkodzenie jednego zaworu.
  • Skomplikowane. Pokonaj wiele zaworów.
  • Łączny. Połączenie uszkodzenia i zwężenia w jednej zastawce.

  Klasyfikacja wad serca bierze również pod uwagę ogólny poziom niedotlenienia organizmu. W zależności od tego czynnika rozróżnia się następujące typy:

  • Biały. Odpowiednie zaopatrzenie tkanek i narządów w tlen. Sinica nie tworzy się.
  • Niebieski. Wczesna manifestacja niedotlenienia, powstawanie centralnej sinicy.

  Ponadto do prawidłowej klasyfikacji wrodzonych form stosuje się tabelę Mardera:

  ZMIANA HEMODYNAMICZNABIAŁYNIEBIESKI
  Nie zepsutePrawostronne serce, nieprawidłowe ustawienie aorty, niewielki ubytek przegrody międzykomorowej (DMS)-
  Przepełnij małe kółkoCSF, wada przegrody międzyprzedsionkowej, otwarty przewód tętniczy, nieprawidłowy drenaż żylny płucTranspozycja dużych naczyń, niedorozwój komór, wspólny pień tętniczy
  Zubożenie małego kołaZwężenie płucTetralogia Fallota, fałszywy wspólny pień tętniczy, choroba Ebsteina
  Zaburzenia krążenia w dużym koleZwężenie jamy ustnej i zwężenie aorty-

  Przyczyny

  Etiologia wrodzonych form jest reprezentowana przez różne nieprawidłowości chromosomalne. Ważną rolę odgrywają również czynniki środowiskowe. W przypadku, gdy matka zachorowała na różyczkę podczas ciąży, u dziecka wykrywane są następujące trzy zespoły:

  1. Zaćma.
  2. Głuchota.
  3. Wrodzone wady rozwojowe serca. Najczęściej może to być tetralogia Fallota (połączona wrodzona wada rozwojowa, która obejmuje zwężenie przewodu wyjściowego prawej komory, wadę przegrody międzykomorowej, przemieszczenie aorty, przerost prawej komory).
  4. Oprócz różyczki następujące czynniki zakaźne wpływają na rozwój zarodkowy układu sercowo-naczyniowego:
  • Wirus opryszczki pospolitej.
  • Adenowirus.
  • Wirus cytomegalii.
  • Mycoplasma.
  • Toxoplasma.
  • Treponema pallidum.
  • Listeria.

  Etiologia wrodzonych wad rozwojowych jest dość szeroka. Może to obejmować spożywanie przez kobietę w ciąży alkoholu i narkotyków. Udowodniono działanie teratogenne na płód amfetamin.

  Pomimo faktu, że wady nie są dziedziczone, obecność rodzinnych patologii sercowo-naczyniowych zwiększa ryzyko wad zastawkowych serca u dzieci. Ponadto niektórzy eksperci mówią o możliwym rozwoju wrodzonych wad rozwojowych u przyszłych pokoleń z bliskim małżeństwem.

  Przyczyną nabytych wad serca jest najczęściej ostra gorączka reumatyczna. Ponadto etiologia obejmuje następujące choroby:

  • Miażdżyca.
  • Syfilis.
  • Choroby autoimmunologiczne.
  • Urazy serca.

  Główne przejawy

  Patofizjologia wrodzonych wad serca jest w większym stopniu naruszeniem normalnego krążenia krwi. Najczęściej przyczynia się to do:

  1. Zwiększona odporność na przepływ krwi, co prowadzi do przerostu odpowiedniego serca.
  2. Tworzenie błędnej wiadomości między oboma krążeniami krwi.

  Bardzo często oba te mechanizmy patogenetyczne można łączyć. W związku z tym można wyróżnić następujące objawy wad serca:

  • Duszność.
  • Odgłosy patologiczne.
  • Półomdlały.
  • Sinica.
  • Bicie serca.
  • Zaburzenia rytmu.
  • Obrzęk obwodowy nóg.
  • Wodobrzusze (nagromadzenie płynu w jamie brzusznej).
  • Hydrothorax (gromadzenie się płynu w jamie opłucnej).

  Warto zauważyć, że skompensowane wady są najczęściej bezobjawowe i są wykrywane podczas rutynowego badania. Główne objawy wad serca pojawiają się, gdy organizm nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z zaburzeniami hemodynamicznymi.

  Diagnostyka

  Na podstawie objawów zidentyfikowanych podczas badania diagnoza „choroby serca” nie jest możliwa. W tym celu lekarz potrzebuje szeregu metod fizycznych i instrumentalnych. Bezpośrednio przy pierwszej wizycie u specjalisty dużą rolę odgrywają propedeutyka chorób wewnętrznych, w szczególności osłuchiwanie i badanie dotykowe..

  Aby zrozumieć, jak określić chorobę serca, ważne jest, aby znać podstawowe metody instrumentalne stosowane w diagnozowaniu takich chorób. Obowiązują następujące badania:

  1. Elektrokardiografia Elektrokardiogram pomoże wykryć zmiany w sercu. EKG wad serca nie odgrywa dużej roli i najczęściej pomaga zidentyfikować konsekwencje choroby.
  2. Echokardiografia. Jest to diagnoza ultrasonograficzna zaprojektowana w celu dokładnego zbadania cech funkcjonalnych i morfologicznych serca..
  3. Fonokardiografia - technika umożliwiająca wyświetlanie dźwięków serca w formie graficznej.
  4. RTG Pozwala zidentyfikować konfigurację serca, a także wykryć transpozycję naczyń krwionośnych.

  Współczesna pediatria zajmuje szczególne miejsce w określaniu wad wrodzonych w wykrywaniu prenatalnym. Taka diagnoza wad serca przeprowadzana jest w kilku etapach. Początkowy etap leży na ramionach zwykłego ginekologa, a po podejrzeniu zmian kobieta w ciąży zostaje skierowana do specjalisty od echokardiografii płodowej.

  Środki terapeutyczne

  Główną metodą leczenia większości wad serca jest chirurgia. Niemniej jednak, aby zmniejszyć intensywność postępu choroby, a także znormalizować krążenie krwi, stosuje się następujące grupy leków:

  1. Leki przeciwzakrzepowe Ich stosowanie tłumaczy się potrzebą zmniejszenia ryzyka zakrzepicy.
  2. Leki moczopędne Leki moczopędne są potrzebne, aby złagodzić zespół obrzęku, a także zrekompensować niewydolność serca.
  3. β-blokery. Potrzebny do zmniejszenia stresu w sercu i normalizacji ciśnienia krwi.
  4. Inhibitory ACE. Podobnie jak poprzednie leki, są one potrzebne do zwalczania nadciśnienia.
  5. Leki przeciwarytmiczne. Stosowany w przypadku wad rozwojowych, podczas których dochodzi do naruszenia rytmu serca.
  6. Środki rozszerzające naczynia krwionośne. Zmniejsza stres serca.

  O tym, jak leczyć chorobę serca w każdym przypadku, tylko lekarz może odpowiedzieć po przeprowadzeniu diagnozy. Niezwykle ważne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń medycznych i przyjmowanie leków ściśle w określonej dawce..

  Metody chirurgicznego leczenia chorób serca u dorosłych i dzieci są dość zróżnicowane. Leczenie stosuje się zarówno w przypadku wad nabytych, jak i wrodzonych. Wskazania do interwencji chirurgicznej zależą bezpośrednio od stopnia upośledzenia hemodynamicznego. W postaciach wrodzonych i w obecności niedrożności przepływu krwi wykonuje się następujące interwencje w celu jej wyeliminowania:

  • Wycięcie zwężenia zastawki w pniu płucnym.
  • Wycięcie zwężonych obszarów w aorcie.

  W przypadku, gdy defekcie towarzyszy przelanie małego koła, konieczne jest wyeliminowanie patologicznego wypływu krwi. Osiąga się to poprzez następujące działania:

  • Podwiązanie otwartego kanału aorty.
  • Zszywanie istniejącej wady przegrody międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej.

  Oprócz powyższego, w przypadku wrodzonych form stosuje się następujące operacje wad serca:

  1. Zawór z tworzywa sztucznego.
  2. Protetyka.
  3. Rekonstrukcja.

  Rekonstrukcja jest stosowana w przypadku złożonych patologii, którym towarzyszy nie tylko naruszenie aparatu zaworowego, ale także nieprawidłowe położenie dużych naczyń.

  Przez długi czas uważano, że chirurgiczne leczenie wrodzonych wad serca powinno być przeprowadzane w wieku pięciu lat lub nawet później. Jednak poziom medycyny pozwala obecnie na korekcję chirurgiczną w pierwszych latach życia.

  Przy nabytych patologiach aparatu zastawki główną interwencją chirurgiczną jest protetyka. Pacjent zostaje zastąpiony sztuczną zastawką zamiast uszkodzonej zastawki.

  Przy nabytym zwężeniu w celu wyeliminowania istniejącej przeszkody wykonuje się plastikowy zawór.

  Powikłania

  Aby zrozumieć, co jest niebezpieczną chorobą serca, musisz wiedzieć, jakie mogą wystąpić konsekwencje. Główne powikłania są związane z powstawaniem niewydolności krążenia. Wyróżnia się następujące typy:

  1. Niewydolność lewej komory.
  2. Niewydolność prawej komory.

  Jedną z głównych oznak ciężkiej niewydolności lewej komory jest duszność, której towarzyszy uwalnianie spienionej plwociny o krwawym odcieniu. Jego kolor tłumaczy się obecnością specjalnych komórek. Komórki chorób serca są reprezentowane przez makrofagi pęcherzykowe zawierające hemosyderynę. Obecność tych komórek obserwuje się przy zawale płucnym lub przekrwieniu w krążeniu płucnym. I to właśnie dzięki nim plwocina z tymi patologiami ma „zardzewiały” kolor.

  Proces pielęgnacyjny

  Proces pielęgnacji wad serca odgrywa dużą rolę w poprawie jakości życia pacjenta. Ten proces ma następujące cele:

  1. Poprawa jakości życia pacjenta do akceptowalnego poziomu.
  2. Minimalizowanie problemów.
  3. Pomaganie pacjentowi i jego rodzinie w przystosowaniu się do choroby.
  4. Wsparcie dla podstawowych potrzeb pacjenta lub jego pełnego powrotu do zdrowia.

  W przypadku wad serca proces ten przebiega w kilku etapach. Na pierwszym etapie pielęgniarka musi określić podstawowe potrzeby pacjenta. Drugi etap polega na postawieniu diagnozy pielęgniarskiej i zidentyfikowaniu głównych problemów pacjenta, wśród których należy podkreślić:

  • Fizjologiczny. Ta grupa obejmuje wszystkie powikłania głównej diagnozy..
  • Psychologiczny. Niepokój związany ze zmianami jakości życia, a także lęk przed pogorszeniem rokowania choroby. Obejmuje to również brak wiedzy i umiejętności w zakresie ogólnej opieki zdrowotnej..
  • Obawy dotyczące bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na zwiększone ryzyko zakażenia, niewłaściwe stosowanie przepisanych leków, a także ryzyko upadków w przypadku omdlenia.

  Trzeci etap polega na określeniu celów, które pielęgniarka powinna sobie wyznaczyć, aby złagodzić ogólny stan pacjenta. Czwarty etap obejmuje wdrożenie wszystkich interwencji pielęgniarskich, które muszą być przeprowadzone zgodnie z protokołem leczenia i diagnozy choroby. Ostatni etap - ocena skuteczności opieki pielęgniarskiej, przeprowadzana jest nie tylko przez pielęgniarkę, ale także przez jej bezpośrednich przełożonych, a także przez pacjenta.

  Działania zapobiegawcze

  Zapobieganie wadom serca jest niezwykle ważnym zestawem środków, które mogą zmniejszyć ryzyko zaburzeń w funkcjonowaniu aparatu zastawkowego serca. Warto zauważyć, że aby zapobiec wrodzonym wadom rozwojowym, przyszła matka musi przestrzegać następujących zaleceń:

  1. Terminowa rejestracja.
  2. Regularne wizyty u ginekologa na czas w celu rutynowego badania.
  3. Odpowiednie odżywianie.
  4. Eliminacja złych nawyków.
  5. Korekta współistniejących chorób.
  6. Jeśli nie ma szczepionki przeciwko wirusowi różyczki, zaszczep się około 6 miesięcy przed planowanym zapłodnieniem.
  7. Profilaktyka kwasu foliowego.

  Główną przyczyną nabytych wad serca jest reumatyzm. Dlatego jednym z głównych środków zapobiegawczych jest zapobieganie rozwojowi ostrej gorączki reumatycznej..

  Zalecane jest również:

  • Utrzymanie zdrowego stylu życia.
  • Odpowiednie odżywianie.
  • Terminowe leczenie zaostrzeń przewlekłych patologii.
  • Usuwanie ognisk zakaźnych.

  Po leczeniu dorosłych i młodzieży z powodu reumatyzmu zaleca się profilaktykę bicyliny..

  Ponadto, aby zmniejszyć objawy procesu reumatycznego, a także zapobiec możliwym konsekwencjom, zaleca się masaż z wadami serca. Wyróżnia się następujące wskazania do masażu:

  • Nieaktywny etap choroby.
  • Okres spadku głównych objawów.
  • Powstała niewydolność krążenia.

  W okresie aktywnych zmian zapalnych w błonach serca stosowanie masażu jest niedozwolone.

  Jakie są wady i do czego prowadzą po urodzeniu

  Specjaliści znają ponad 100 rodzajów wrodzonych wad serca i naczyń krwionośnych. Niektóre z nich są stosunkowo proste w anatomii i nasileniu objawów choroby po urodzeniu dziecka. Takie wady obejmują otwarty przewód tętniczy (komunikacja między aortą a tętnicą płucną, która powinna normalnie zamknąć się prawie natychmiast po urodzeniu dziecka), wady w przegrodzie przedsionkowej i międzykomorowej (otwory w przegrodzie serca, które nie powinny być normalne), niewielkie zmiany zastawek kiery. Dzieci z takimi wadami są pod ścisłym nadzorem kardiologów, aw razie potrzeby zalecane jest odpowiednie leczenie. Małe wady z reguły nie zakłócają normalnego funkcjonowania serca, nie zakłócają wzrostu i rozwoju dziecka, a często spontanicznie zamykają się w pierwszym roku życia. Duże wady, które mają negatywny wpływ na rozwój dziecka i ostatecznie prowadzą do rozwoju niewydolności serca, należy poddać leczeniu chirurgicznemu w specjalistycznych klinikach kardiochirurgicznych. Operacje mające na celu wyeliminowanie takich wad są uważane za stosunkowo proste i, z punktu widzenia doświadczonych kardiochirurgów, dobrze rozwinięte technicznie.

  Istnieje jednak duża grupa wad, które są znacznie bardziej złożone i niebezpieczne, zarówno pod względem zaburzeń strukturalnych w sercu, jak i ciężkości stanu dzieci po urodzeniu. Są to rażące naruszenia struktury i umiejscowienia głównych naczyń krwionośnych, takie jak transpozycja głównych tętnic (gdy aorta i tętnica płucna zmieniają się miejscami), przejście naczyń krwionośnych z jednej (często prawej) komory serca, wspólnego tułowia tętniczego, tetrada Fallota i niektórych innych. Poważne nieprawidłowości w rozwoju serca obejmują także rażące zmiany w strukturze zastawek serca: otwarty kanał przedsionkowo-komorowy, zwężenie krytyczne i atrezja zastawki. Wady rozwojowe związane z niedorozwinięciem różnych struktur serca i naczyń krwionośnych, tak zwane zespoły niedorozwoju prawej, a zwłaszcza lewej części serca, są również wyjątkowo niekorzystne pod względem rokowań dla noworodka. Zespół hipoplazji lewego serca jest zdecydowanie jedną z najgroźniejszych CHD. Towarzyszy jej prawie stuprocentowa śmiertelność, pomimo prób leczenia chirurgicznego, które jak dotąd niestety nie powiodły się..

  Z każdą z tych wad niewydolność serca szybko się rozwija i rośnie. Serce nie jest w stanie dostarczyć tlenu i składników odżywczych do tkanek organizmu, co wiąże się z niezwykle poważnym stanem dzieci zaraz po urodzeniu. Wady te są niezgodne z życiem i szybko prowadzą do śmierci dziecka w przypadku, gdy nie zostanie ono poddane operacji chirurgicznej. Niektóre z tych wad są przez ekspertów nazywane „krytycznymi”, tj. wymagające interwencji chirurgicznej we wczesnych dniach, a czasem w godzinach życia dziecka.

  Co decyduje o powodzeniu operacji

  Ze względu na intensywny rozwój chirurgii serca, zarówno na całym świecie, jak iw naszym kraju, większość z tych poważnych wad jest skutecznie operowana dzisiaj, pomimo wysokiego stopnia złożoności takich operacji. Należy jednak zauważyć, że powodzenie leczenia chirurgicznego zależy bezpośrednio od tego, jak szybko dziecko zostało dostarczone do specjalistycznej kliniki, a także od właściwego wyboru taktyki jego leczenia w pierwszych godzinach lub dniach przed zabiegiem. Utracony cenny czas poświęcony na diagnozę i związane z tym błędy taktyczne w leczeniu takich pacjentów prowadzą do rozwoju poważnych zaburzeń w całym ciele, co często jest przyczyną nieudanego wyniku operacji. Dlatego należy wiedzieć o obecności wrodzonej choroby serca u dziecka na długo przed jego urodzeniem. Dzięki temu lekarze mogą poprawnie określić taktykę zarządzania ciążą, zorganizować poród w specjalistycznym szpitalu położniczym, jak najszybciej dostarczyć noworodka do szpitala kardiochirurgicznego i zapewnić mu specjalistyczną pomoc w przygotowaniu do operacji.

 • Ważne Jest, Aby Zdawać Sobie Sprawę Z Naczyń