Niedomykalność zastawki trójdzielnej

Niedomykalność zastawki trójdzielnej nazywana jest jednym z rodzajów chorób serca, w których występuje niewydolność zastawki trójdzielnej (trójdzielnej), która prowadzi podczas skurczu do odwrotnego przepływu krwi z prawej komory do przedsionka..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej: przyczyny

Najczęściej rozwój niedomykalności zastawki trójdzielnej występuje na tle chorób serca, które występują wraz z rozszerzeniem prawej komory i nadciśnieniem płucnym. Znacznie rzadziej choroba ta występuje na tle septycznego zapalenia wsierdzia, reumatyzmu, zespołu rakowiaka, zespołu Marfana. Niewydolność zastawki trójdzielnej może być wrodzoną patologią lub rozwinąć się w wyniku długotrwałego stosowania niektórych leków (fentermina, fenfluramina, ergotamina).

Objawy

Z niewielkim defektem zastawek zastawki trójdzielnej (niedomykalność zastawki trójdzielnej 1 stopnia) choroba zwykle nie objawia się i jest uważana za łagodny stan, którego leczenia nie przeprowadza się. Tylko u niewielkiej części pacjentów występuje pulsowanie żył szyjnych spowodowane wzrostem ciśnienia.

W ciężkiej niedomykalności zastawki trójdzielnej obserwuje się wyraźny obrzęk żył szyjnych. Po wyciągnięciu ręki do prawej żyły szyjnej możesz poczuć jej drżenie. Znacząca niewydolność zastawek może prowadzić do dysfunkcji prawej komory, wystąpienia trzepotania lub migotania przedsionków, powstawania niewydolności serca.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej: diagnoza

Prawidłowe rozpoznanie niedomykalności zastawki trójdzielnej, a także określenie stopnia choroby, można postawić na podstawie echokardiografii dopplerowskiej. Przy niedomykalności zastawki trójdzielnej o 1 stopień ledwo zauważalny jest odwrotny przepływ krwi z prawej komory z powrotem do prawego przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej drugiego stopnia charakteryzuje się odwrotnym przepływem krwi nie większym niż 2,0 cm od zastawki trójdzielnej. Przy trzecim stopniu niewydolności niedomykalność przekracza 2,0 cm, a przy czwartym - rozprzestrzenia się na całą objętość prawego przedsionka.

Jako dodatkowe metody badawcze wykonuje się EKG i prześwietlenie klatki piersiowej. Na elektrokardiogramie często wykrywane są oznaki przerostu prawej komory. Na radiogramach z niedomykalnością zastawki trójdzielnej 1. stopnia zmiany zwykle nie są wykrywane. Przy niedomykalności zastawki trójdzielnej wynoszącej 2 stopnie i więcej wykrywany jest powiększony cień górnej żyły głównej i prawego przedsionka, aw niektórych przypadkach obecność wysięku w jamie opłucnej.

Cewnikowanie serca jako metoda diagnostyczna niedomykalności zastawki trójdzielnej jest niezwykle rzadka.

Leczenie niedomykalności zastawki trójdzielnej

Mała niedomykalność zastawki trójdzielnej jest dobrze tolerowana przez ludzi i nie wymaga leczenia. Terapia jest zwykle przepisywana w niedomykalności trójdzielnej od 2 do 4 stopni. Przede wszystkim ma na celu wyeliminowanie przyczyny, która doprowadziła do rozwoju niewydolności zastawki trójdzielnej (leczenie reumatyzmu, septyczne zapalenie wsierdzia itp.). Ponadto leczą powikłania spowodowane niedomykalnością trójdzielną - niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca.

W przypadku braku efektu leczenia zachowawczego, a także dalszego postępu niewydolności zastawki, wskazana jest interwencja chirurgiczna - protetyka, plastyka zastawki trójdzielnej lub anuloplastyka.

Anuloplastyka jest zwykle stosowana w przypadkach, gdy choroba rozwija się z powodu rozszerzenia (rozszerzenia) pierścienia zastawki. Wymiana zastawki trójdzielnej jest wskazana ze względu na jej niewydolność spowodowaną chorobą Epsteina lub zespołem rakowiaka. Do protezy stosuje się zastawkę świni, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo powikłań zakrzepowo-zatorowych w okresie pooperacyjnym. Jak pokazuje praktyka, zawór wieprzowy funkcjonuje skutecznie od ponad 10 lat, po czym jest zastępowany nowym..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

Przez całe życie człowieka, codziennie, co sekundę, nasze serce, nasz wewnętrzny silnik wykonuje niesamowitą pracę. Pomyśl tylko: w ciągu jednego dnia serce pompuje około 7200 litrów krwi...

To dzięki pracy naszego serca każdy narząd, każda komórka ludzkiego ciała otrzymuje substancje odżywcze i tlen z krwi. Serce działa niestrudzenie, harmonijnie, wyraźnie. Ale jak działa ten złożony silnik ludzkiego ciała? Wymyślmy to.

Co musisz wiedzieć o strukturze serca?

Struktura ludzkiego serca

Po pierwsze, wyjaśnijmy, że serce to mięsień pompujący krew przez ciało. W sercu są trzy skorupy: wsierdzie - błona wewnętrzna, mięsień sercowy - prawdziwa błona mięśniowa i osierdzie - zewnętrzna, surowicza błona. Serce reprezentowane jest głównie przez błonę mięśniową - mięsień sercowy. Serce ma również 4 sekcje: dwie komory i dwie przedsionki, które są oddzielone przegrodami. Wyróżnia się prawą (przedsionek i komorę) i lewą (przedsionek i komorę) części serca.

Największe naczynie w ludzkim ciele, aorta, która przenosi krew tętniczą (dotlenioną) do wszystkich komórek, odchodzi od lewej komory. Pień płucny odchodzi od prawej komory, która przenosi krew żylną (zubożoną w tlen) do płuc. Krew przepływa z przedsionków do komór, a następnie z komór do naczyń.

Krew wzbogacona w tlen, opuszczając serce, zaopatruje go w ciało i, usuwając niepotrzebne, toksyczne produkty rozkładu z komórek wszystkich narządów, wraca do serca. Przepływ krwi w jednym kierunku jest regulowany przez zastawki serca i naczyń krwionośnych. Tworzą je błona wsierdzia serca. Między prawym sercem znajduje się zastawka trójdzielna, ponieważ jej struktura wyróżnia się 3 skrzydłami, jej druga nazwa to trójdzielna.

Między lewymi wydziałami - zastawka mitralna lub dwudzielna. Zawory działają poprzez mechanizm otworów lub bramek: w skurczu przedsionków zastawki serca otwierają się, aw skurczu komór - są zamknięte, zapobiegając w ten sposób wstecznemu przepływowi krwi. Zwykle liście są ściśle ze sobą połączone. Ale często z różnych powodów, wrodzonych lub nabytych, praca serca i zastawek jest zakłócona.

Kiedy cierpi zastawka trójdzielna?

Zwężenie i niewydolność trójdzielna

Zwykle klapy zastawki trójdzielnej są elastyczne i trwałe. Łączą się ze sobą, nie pozwalając, aby krew ponownie wypłynęła do prawego przedsionka. Ale istnieją powody, które prowadzą do tego, że między guzkami występuje przerwa - odległość, z powodu której krew z komór ponownie wchodzi do przedsionka, następuje odwrotny przepływ krwi lub niedomykalność.

Ten stan prowadzi do tego, że zawory nie radzą sobie z ich pracą i formami awarii. Przyczyny niewydolności zastawki trójdzielnej:

 1. Wrodzony
  • rozproszone choroby tkanki łącznej: zespół Morphana (jest to poważna choroba, w której oprócz patologii serca występują zmiany w układzie nerwowym, oczach, nerkach, płucach, a także zmiany zewnętrzne: wysoki wzrost, długie kończyny, palce pająka, hipermobilność stawów, anomalie w strukturze biodra staw, kifoza, skolioza, zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa i inne.)
  • Anomalia Ebsteina (wrodzona patologia przyczepienia guzków zastawki trójdzielnej, są one obniżane do jamy prawej komory, dzięki czemu jej jama jest znacznie zmniejszona, a lewe przedsionek rozszerza się, wręcz przeciwnie, występuje niewydolność trójdzielna)
  • wrodzone wady serca. W izolacji prawie nigdy nie występuje niewydolność zastawki trójdzielnej. Najczęściej występuje z wadami zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.

Niewydolność trójdzielną można również podzielić na organiczną (gdy bezpośrednio nieodwracalne zmiany w samych zastawkach) i funkcjonalną (kiedy nie ma to wpływu na zastawki, a niewydolność występuje z powodu rozciągnięcia włóknistego pierścienia lub rozszerzenia komór serca)

Jak wiąże się niedomykalność i niewydolność??

W zależności od stopnia powrotu krwi z komory do przedsionka, tj. niedomykalność, rozróżnij stopień niewydolności zastawki trójdzielnej. Im większa niedomykalność, tym wyższy stopień niewydolności zastawkowej. Stopień niedomykalności pozwala ocenić echokardiografię za pomocą Dopplera. Dzięki tej metodzie badawczej można zaobserwować ruch klap zaworowych i odwrotny przepływ krwi. Istnieją 4 stopnie niedomykalności zastawki trójdzielnej:

 • 1 stopień niedomykalności zastawki trójdzielnej - na echokardiografii z dopplerowskim powrót przepływu krwi jest ledwo zauważalny. Stopień 1 występuje nawet u absolutnie zdrowych ludzi i jeśli nie towarzyszy mu żadna inna patologia serca, jest normą;
 • 2 stopień niedomykalności zastawki trójdzielnej - przepływ wsteczny dochodzi do 2 cm od zastawki trójdzielnej;
 • 3 stopień niedomykalności - refluks krwi większy niż 2 cm;
 • Czwarty stopień niedomykalności - wsteczny przepływ krwi jest wizualizowany w całym prawym przedsionku.

Jakie są objawy niewydolności trójdzielnej?

Duszność wysiłkowa

Jak wspomniano powyżej, 1 stopień niewydolności zastawki trójdzielnej występuje u osób, które nie mają żadnych problemów z sercem i nie jest chorobą, jeśli nie ma już patologii serca. 1 stopień jest często wykrywany przypadkowo podczas badań profilaktycznych. Pacjenci nie skarżą się na układ sercowo-naczyniowy. Podczas badania czasami można zaobserwować pulsację żył szyi..

W przypadku 2 stopni niepowodzenia pacjenci mogą zgłaszać następujące dolegliwości:
Osłabienie, zwiększone zmęczenie, duszność podczas wysiłku fizycznego, kołatanie serca, przerwy w pracy serca, obrzęk kończyn dolnych, ciągnięcie bólu pod żebrem po prawej stronie, okresowy ból w klatce piersiowej. Podczas badania można zaobserwować zażółcenie skóry, pastowatość, obrzęk stóp i nóg, wzrost wątroby, obrzęk i zwiększone pulsowanie naczyń szyi. Podczas osłuchiwania dochodzi do szmeru skurczowego u podstawy procesu wyrostka mieczykowatego.

Przy 3-4 stopniu niewydolności zastawki trójdzielnej objawy postępują: duszność nasila się i towarzyszy pacjentowi w spoczynku, występują nudności, wymioty, ból w prawym podżebrzu, wodobrzusze, opłucna. 3-4 stopień niewydolności trójdzielnej - ciężka patologia, pogarsza się ogólny stan pacjenta, co często służy jako wskazanie do leczenia chirurgicznego - protetyka lub naprawa zastawki.

Asystenci w diagnozie choroby?

Rentgen serca z niewydolnością trójdzielną

Oprócz objawów klinicznych i badania lekarskiego instrumentalne metody badawcze zapewniają nieocenioną pomoc w diagnozie. Jak wspomniano powyżej, 1 stopień niedomykalności zastawki trójdzielnej rozpoznaje się za pomocą echokardiografii z dopplerografią w postaci lekkiego cofania się krwi do prawej komory. W przypadku innych metod badania nie obserwuje się zmian.

Ale już przy drugim stopniu niedomykalności obserwuje się następujące zmiany:

 1. Na EKG - wzrost prawego serca.
 2. Na rentgenogramie - ekspansja cienia prawego przedsionka i wybrzuszenie żyły głównej górnej.
 3. Podczas przeprowadzania echokardiografii - wzrost jamy prawej komory, prawego przedsionka.
 4. Podczas przeprowadzania echokardiografii za pomocą Dopplera - następuje wsteczny przepływ krwi do przedsionka. Ta metoda pozwala ustawić stopień niedomykalności z dużą dokładnością..
 5. Rzadko cewnikowanie serca jest możliwe zarówno do celów diagnostycznych, jak i terapeutycznych.

Jak radzić sobie z niewydolnością zastawki trójdzielnej?

Obserwacja kardiologa

Ponieważ niedomykalność pierwszego stopnia zastawki trójdzielnej nie jest patologią, a jedynie wariantem normy, nie należy leczyć niewydolności pierwszego stopnia. Musisz odwiedzić kardiologa, przeprowadzić przepisane przez niego badania, prowadzić zdrowy tryb życia i przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.

Ale jeśli niewydolność zastawki trójdzielnej postępuje i osiąga liczbę 2, to tutaj nie można obejść się bez leczenia. A przy nasileniu objawów klinicznych i braku działania leków możliwe jest również leczenie chirurgiczne: protetyka lub plastikowa zastawka.

Co obejmuje leczenie uzależnień? Po pierwsze, wyeliminowanie przyczyny niewydolności zastawkowej: leczenie chorób reumatycznych, zapalenie wsierdzia, walka z nadciśnieniem, ponieważ w tych przypadkach niewydolność jest przyczyną wtórną. A wyeliminowanie pierwotnej przyczyny spowoduje automatycznie poprawę układu sercowo-naczyniowego..

Ale jeśli przyczyną uszkodzenia zaworów jest pierwotna, pozostaje tylko poradzić sobie z rozwojem powikłań:

 • nadciśnienie płucne,
 • niewydolność serca,
 • choroba zakrzepowo-zatorowa.

W tym celu lekarz prowadzący wybiera indywidualne schematy leczenia, biorąc pod uwagę współistniejące patologie.

W żadnym wypadku nie należy samoleczenia. Jeśli zdiagnozowano u Ciebie „niewydolność zastawki trójdzielnej” lub pod koniec badania echokardiograficznego czytasz „niedomykalność zastawki trójdzielnej”, nie zwlekaj idź do kardiologa.

Co to jest niedomykalność zastawki mitralnej i trójdzielnej?

Serce ludzkie składa się z 4 komór, które są ograniczone przez zastawki (zastawki mitralnej, trójdzielnej). Zawór umożliwia przepływ krwi z jednej komory do drugiej i zapobiega jego prądowi wstecznemu.

Krążenie krwi zawsze idzie w określonym kierunku, a gdy jest zakłócone, mówią o takiej patologii, jak niedomykalność. Ten stan występuje, jeśli zawór nie zamyka się wystarczająco, a krew wraca do komory, z której wyszedł.

Co to jest niedomykalność? Jej poglądy

Niedomykalność to powrotny przepływ krwi z jednej komory serca do drugiej.

Serce stale pompuje krew, która dostaje się do naczyń i tętnic. Jak wiadomo, serce składa się z dwóch komór, dwóch przedsionków i 4 zastawek (zastawki mitralnej, aorty, zastawki trójdzielnej, zastawki płucnej). Zawory pozwalają krwi poruszać się tylko w jednym kierunku. Jeśli przestaną pełnić swoją funkcję, praca serca zostanie zakłócona, co zagraża życiu.

Niedomykalność zastawki mitralnej i trójdzielnej jest dość powszechna i czasami ma charakter fizjologiczny. Oznacza to, że osoba żyje z tą patologią i nie implikuje jej obecności.

Sam termin „niedomykalność” nie jest diagnozą ani pojedynczą chorobą..

Jest to stan występujący na tle istniejącego poważnego naruszenia. Niedomykalność może mieć kilka stopni (zwykle od 0 do 4), każdy stopień ma swój własny poziom dotkliwości i konsekwencje.

Istnieją 4 rodzaje niedomykalności, odpowiednio 4 zastawki serca:

 1. Mitralny. Jest to osłabienie zastawki mitralnej znajdującej się między lewą komorą a lewym przedsionkiem. Ten rodzaj niedomykalności występuje najczęściej, ponieważ to lewa strona serca jest najbardziej obciążona.
 2. Tricuspid. Jeśli zastawka trójdzielna zostanie zakłócona między prawą komorą a prawym przedsionkiem, nastąpi niedomykalność zastawki trójdzielnej. Ma charakter wtórny i często wiąże się z poważną chorobą serca..
 3. Aorty Pomiędzy aortą a lewą komorą znajduje się zastawka aortalna. W przypadku patologicznej ekspansji aorty zastawka słabnie, a krew z aorty płynie z powrotem do lewej komory.
 4. Niedomykalność płucna. Zastawka płucna znajduje się na granicy tułowia płucnego i prawej komory. Tej patologii często towarzyszą różne choroby płuc..

Rodzaj regurgitacji i jej etap można określić za pomocą różnych metod diagnostycznych. Nasilenie określa się w zależności od objętości krwi, która powraca.

Przyczyny i objawy niedomykalności mitralnej

Niedomykalność mitralna może wystąpić w postaci ostrej i przewlekłej.

Kiedy lewe przedsionek kurczy się, zastawka mitralna otwiera się i krew dostaje się do lewej komory, po czym zastawka zamyka się, aby zapobiec przepływowi wstecznemu krwi. Kiedy lewa komora kurczy się, krew jest wpychana do aorty. Jeśli zastawka mitralna nie zamyka się całkowicie, część krwi dostaje się do komory, co nazywa się niedomykalnością mitralną.

Ten rodzaj niedomykalności występuje u 70% osób. W niewielkim stopniu zdarza się to nawet u zdrowych ludzi. W większości przypadków naruszenie to nie ma wyraźnych objawów, szmery krwi w krwi, które można ustalić tylko podczas badania ultrasonograficznego. Objawy w postaci zmęczenia, duszności, bólu w klatce piersiowej pojawiają się już w wyniku powikłań niedomykalności mitralnej.

Niedomykalność mitralna może wystąpić z następujących powodów:

 • Wypadanie zastawki mitralnej. Jest to dość powszechna choroba serca, w której guzki zastawki wystają do jamy przedsionkowej. Przyczynami mogą być zarówno dziedziczność, jak i zapalne choroby serca. Objawy wypadnięcia zastawki mitralnej obejmują zawroty głowy i osłabienie, ból w klatce piersiowej, omdlenia, tachykardię.
 • Wrodzona lub nabyta choroba serca. Jest to stan patologiczny, w którym aparat zastawki jest naruszony do tego stopnia. Niektóre wrodzone wady serca mogą być niezgodne z życiem. Nabyte wady mogą wynikać z obrażeń lub infekcji..
 • Zawał mięśnia sercowego. W przypadku zawału serca zaburza dopływ krwi do mięśnia sercowego, w wyniku czego rozpoczynają się procesy nekrotyczne. Jedną z konsekwencji zawału serca jest niedomykalność zastawki mitralnej..
 • Zakaźne zapalenie wsierdzia. Jest to uszkodzenie wewnętrznej błony serca przez patogeny. Jako powikłania mogą wystąpić zaburzenia czynności zastawek, zator, zapalenie kłębuszków nerkowych.

Niedomykalność mitralna może mieć 4 stopnie, od niewielkiego do ciężkiego. Do jego konsekwencji należą niewydolność serca i nadciśnienie płucne..

Przyczyny i objawy niedomykalności zastawki trójdzielnej

Niedomykalność zastawki trójdzielnej - jedna z odmian chorób serca

W przypadku niedomykalności zastawki trójdzielnej zastawka trójdzielna zostaje przerwana. Najczęściej ma charakter wtórny i występuje na tle istniejącej choroby (zwykle nadciśnienia płucnego). Wyróżnia się także wrodzoną i nabytą niedomykalność trójdzielną..

Na początkowych etapach ta patologia nie objawia się w żaden sposób. W rzadkich przypadkach pulsacja żył szyjnych pojawia się z powodu podwyższonego ciśnienia krwi. Jeśli niedomykalność zastawki trójdzielnej zajmuje dużo czasu, prowadzi to do niewydolności serca i szeregu charakterystycznych objawów: obrzęk nóg, osłabienie, gromadzenie się płynu w jamie brzusznej, zaburzenia czynności nerek, duszność.

Również niedomykalność zastawki trójdzielnej prowadzi do zaburzenia czynności wątroby.

Przyczyny tej dolegliwości mogą być kilka:

 • Nadciśnienie płucne. Zgodnie z tą koncepcją można ukryć wiele patologii związanych ze zwiększonym ciśnieniem w tętnicy płucnej. W tym stanie obciążenie prawej komory znacznie wzrasta. Objawy obejmują zmęczenie, duszność, tachykardię, ból w klatce piersiowej, obrzęk.
 • Zawał mięśnia sercowego. W zawale serca część tkanki mięśnia sercowego zostaje zastąpiona tkanką łączną. Praca serca jest zaburzona, co często wpływa na stan zastawek. Z reguły stan po zawale wymaga długiej rehabilitacji.
 • Zwężenie zastawki dwudzielnej. W przypadku tej choroby ściany zastawki mitralnej zwężają się lub rosną razem. W rezultacie krew nie może dostać się z jednej komory do drugiej. Wszystko to prowadzi do wzrostu obciążenia wszystkich innych zaworów. Rozpoczyna się niewydolność lewej komory.
 • Dylatacja prawej komory. Po rozszerzeniu prawa komora zwiększa objętość. Niewydolność trójdzielna może być zarówno przyczyną, jak i konsekwencją tej choroby.

Na etapach 1 i 2 choroby osoba nie może sugerować, że ma niedomykalność zastawki trójdzielnej. Najczęściej wykrywany jest podczas badania profilaktycznego lub już na etapie powikłań.

Diagnoza i leczenie niedomykalności

Leczenie zależy od stadium i formy patologii.

Jeśli podejrzewa się niedomykalność, musisz skontaktować się z kardiologiem i przejść dokładne badanie. Najbardziej pouczające metody diagnostyczne w tym przypadku to USG serca za pomocą dopplerografii, EKG, radiografii. Ogólne i biochemiczne badanie krwi jest również przepisywane w celu zidentyfikowania powikłań..

Ultradźwięki pozostają główną metodą badania. Na podstawie jego wyników zalecana jest dalsza diagnostyka.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej i mitralnej pierwszego stopnia nie wymaga leczenia. Pacjent jest po prostu obserwowany przez pewien czas. W przypadku cięższego przebiegu choroby zaleca się następujące leczenie niedomykalności:

 • Blokery beta. Jest to grupa leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Zasadniczo są one przepisywane w celu zmniejszenia zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen, dlatego jest przeciwwskazane w astmie. Należą do nich Aritel, Biprol, Nebilong itp..
 • Leki przeciwarytmiczne. Obejmuje to szereg leków, które mogą normalizować częstość akcji serca (chinidyna, lidokaina, tymolol itp.). Mają kilka klas i podklas odpowiadających różnym rodzajom arytmii..
 • Antybiotyki Terapię antybakteryjną można przepisać po operacjach, a także w przypadkach, gdy regurgitacja jest spowodowana zakaźnym zapaleniem wsierdzia. Przebieg antybiotyków trwa od 3 do 10 dni. Lek powinien wybrać lekarz, biorąc pod uwagę ciężkość stanu pacjenta. W przypadku reumatyzmu, który może również prowadzić do niewydolności zastawki, przepisywane są antybiotyki penicylinowe.
 • Interwencja chirurgiczna. Jeśli leczenie zachowawcze nie pomaga, a stan pacjenta gwałtownie się pogarsza, zaleca się uzupełnienie protez lub zastawek. Jeśli zostanie poważnie uszkodzony, zastawkę wieprzową przeszczepia się osobie.

Pacjenci z niedomykalnością 3 i 4 stopni wymagają stałego monitorowania przez lekarza. Leczenie w tym przypadku można przeprowadzić w szpitalu..

Możliwe komplikacje, rokowanie i zapobieganie

Dzięki terminowemu leczeniu możesz pozbyć się choroby bez konsekwencji zdrowotnych.

Rokowanie niedomykalności zależy od jej różnorodności, stopnia i przyczyny, która ją sprowokowała. Na początkowych etapach prognoza jest zazwyczaj korzystna.

Ciężkie formy niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej mogą prowadzić do różnych powikłań:

 1. Niewydolność serca. W przypadku niewydolności serca serce nie może w pełni wykonywać swoich funkcji. Dopływ krwi do wszystkich narządów i tkanek pogarsza się, co prowadzi do głodu tlenu. W początkowych stadiach choroba może się nie objawiać lub objawy występują tylko podczas ćwiczeń. Występuje osłabienie, tachykardia, zmniejsza się objętość wydalanego moczu, pojawia się obrzęk.
 2. Migotanie przedsionków. W przypadku tej choroby rytm serca jest zaburzony. Włókna mięśni przedsionkowych zaczynają się chaotycznie kurczyć. Objawy mogą się różnić i mieć różną intensywność w zależności od stanu pacjenta. W przypadku ciężkiej choroby zalecana jest operacja.
 3. Zatorowość płucna. Powstawanie zakrzepów w tętnicy płucnej zagraża życiu. Jeśli zakrzep jest wystarczająco duży, dopływ krwi do tkanki płucnej zatrzymuje się i rozpoczyna się proces nekrotyczny, który może prowadzić do zapalenia płuc.
 4. Nadciśnienie płucne. Ta choroba może być zarówno przyczyną, jak i powikłaniem niedomykalności. Ma charakter postępowy i ostatecznie prowadzi do niewydolności serca..

Możesz dowiedzieć się więcej o strukturze i funkcjach ludzkiego serca z wideo:

Nawet po skutecznym leczeniu konieczne jest przestrzeganie zasad profilaktyki: nie jedz dużych ilości tłustych pokarmów, monitoruj poziom cholesterolu, przyjmuj kompleksy multiwitaminowe i nie zaniedbuj umiarkowanej aktywności fizycznej (zarówno niewydolność serca, jak i wyczerpujące sporty są niepożądane w chorobach serca). Kiedy pojawią się pierwsze oznaki choroby, skonsultuj się z lekarzem. Terminowe leczenie patologii serca jest najlepszym zapobieganiem niedomykalności.

Czy zauważyłeś błąd? Wybierz i naciśnij Ctrl + Enter, aby nam powiedzieć.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej 1 stopnia co to jest

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

Niedomykalność zastawki trójdzielnej nazywana jest jednym z rodzajów chorób serca, w których występuje niewydolność zastawki trójdzielnej (trójdzielnej), która prowadzi podczas skurczu do odwrotnego przepływu krwi z prawej komory do przedsionka..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej: przyczyny

Najczęściej rozwój niedomykalności zastawki trójdzielnej występuje na tle chorób serca, które występują wraz z rozszerzeniem prawej komory i nadciśnieniem płucnym. Znacznie rzadziej choroba ta występuje na tle septycznego zapalenia wsierdzia, reumatyzmu, zespołu rakowiaka, zespołu Marfana. Niewydolność zastawki trójdzielnej może być wrodzoną patologią lub rozwinąć się w wyniku długotrwałego stosowania niektórych leków (fentermina, fenfluramina, ergotamina).

Objawy

Z niewielkim defektem zastawek zastawki trójdzielnej (niedomykalność zastawki trójdzielnej 1 stopnia) choroba zwykle nie objawia się i jest uważana za łagodny stan, którego leczenia nie przeprowadza się. Tylko u niewielkiej części pacjentów występuje pulsowanie żył szyjnych spowodowane wzrostem ciśnienia.

W ciężkiej niedomykalności zastawki trójdzielnej obserwuje się wyraźny obrzęk żył szyjnych. Po wyciągnięciu ręki do prawej żyły szyjnej możesz poczuć jej drżenie. Znacząca niewydolność zastawek może prowadzić do dysfunkcji prawej komory, wystąpienia trzepotania lub migotania przedsionków, powstawania niewydolności serca.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej: diagnoza

Prawidłowe rozpoznanie niedomykalności zastawki trójdzielnej, a także określenie stopnia choroby, można postawić na podstawie echokardiografii dopplerowskiej. Przy niedomykalności zastawki trójdzielnej o 1 stopień ledwo zauważalny jest odwrotny przepływ krwi z prawej komory z powrotem do prawego przedsionka. Niedomykalność zastawki trójdzielnej drugiego stopnia charakteryzuje się odwrotnym przepływem krwi nie większym niż 2,0 cm od zastawki trójdzielnej. Przy trzecim stopniu niewydolności niedomykalność przekracza 2,0 cm, a przy czwartym - rozprzestrzenia się na całą objętość prawego przedsionka.

Jako dodatkowe metody badawcze wykonuje się EKG i prześwietlenie klatki piersiowej. Na elektrokardiogramie często wykrywane są oznaki przerostu prawej komory. Na radiogramach z niedomykalnością zastawki trójdzielnej 1. stopnia zmiany zwykle nie są wykrywane. Przy niedomykalności zastawki trójdzielnej wynoszącej 2 stopnie i więcej wykrywany jest powiększony cień górnej żyły głównej i prawego przedsionka, aw niektórych przypadkach obecność wysięku w jamie opłucnej.

Cewnikowanie serca jako metoda diagnostyczna niedomykalności zastawki trójdzielnej jest niezwykle rzadka.

Leczenie niedomykalności zastawki trójdzielnej

Mała niedomykalność zastawki trójdzielnej jest dobrze tolerowana przez ludzi i nie wymaga leczenia. Terapia jest zwykle przepisywana w niedomykalności trójdzielnej od 2 do 4 stopni. Przede wszystkim ma na celu wyeliminowanie przyczyny, która doprowadziła do rozwoju niewydolności zastawki trójdzielnej (leczenie reumatyzmu, septyczne zapalenie wsierdzia itp.). Ponadto leczą powikłania spowodowane niedomykalnością trójdzielną - niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca.

W przypadku braku efektu leczenia zachowawczego, a także dalszego postępu niewydolności zastawki, wskazana jest interwencja chirurgiczna - protetyka, plastyka zastawki trójdzielnej lub anuloplastyka.

Anuloplastyka jest zwykle stosowana w przypadkach, gdy choroba rozwija się z powodu rozszerzenia (rozszerzenia) pierścienia zastawki. Wymiana zastawki trójdzielnej jest wskazana ze względu na jej niewydolność spowodowaną chorobą Epsteina lub zespołem rakowiaka. Do protezy stosuje się zastawkę świni, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo powikłań zakrzepowo-zatorowych w okresie pooperacyjnym. Jak pokazuje praktyka, zawór wieprzowy funkcjonuje skutecznie od ponad 10 lat, po czym jest zastępowany nowym..

Wideo z YouTube na temat artykułu:

Jak niebezpieczna jest niedomykalność zastawki trójdzielnej?

Data publikacji artykułu: 29.06.2018

Data aktualizacji artykułu: 09.04.2018

Autor: Julia Dmitrieva (Sych) - praktykujący kardiolog

Niedomykalność zastawki trójdzielnej jest patologią serca, w której krew przepływa z prawej komory z powrotem do prawego przedsionka przez zastawkę trójdzielną lub zastawkę trójdzielną, w przeciwieństwie do normalnego krążenia krwi.

Łaciński „gurgitare” tłumaczy się jako „powódź”, „re” oznacza odwrotne lub powtarzające się działanie..

Co to za diagnoza?

W sercu człowieka znajdują się cztery komory - lewa i prawa komora oraz przedsionki. Są one oddzielone przegrodami z zaworami, które normalnie umożliwiają przepływ krwi tylko w jedną stronę..

Tricuspid (tricuspid) - łączy prawy przedsionek i komorę. Niedomykalność odnosi się do sytuacji, w której - krew, gdy prawa komora kurczy się przez tę zastawkę, rozpryskuje się nie tylko w krążeniu płucnym, ale także z powrotem do przedsionka.

Ta diagnoza nie jest niezależną chorobą, tylko sygnalizuje naruszenie serca. Ta patologia może wpływać na wszystkie zastawki serca: mitralną, aortalną, tętnicę płucną i trójdzielną.

Spośród wszystkich możliwych postaci trójdzielna jest mniej powszechna niż aortalna i mitralna, co wpływa na wstępującą aortę, ale jest nie mniej niebezpieczna.

Ta patologia nie ma własnego kodu ICD 10, jest uwzględniona na liście niereumatycznych patologii zastawki trójdzielnej - I36.1-I36.9.

Odmiany choroby i przyczyny ich rozwoju

Niedomykalność zastawki trójdzielnej może być:

A także patologia jest klasyfikowana ze względu na występowanie:

 • Podstawowy Występuje z powodu różnych chorób: reumatyzmu i zapalenia stawów, zakaźnego zapalenia wsierdzia, zawału mięśnia sercowego, odkładania się płytek tkanki łącznej na ściankach zastawki, mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, zespołu Marfana, dziedzicznej patologii tkanki łącznej, anomalii Ebsteina, przemieszczenia lub wypadnięcia zastawek w jamie komorowej.
 • Wtórny Przyczyną tej formy patologii może być - kardiomiopatia, zwiększone ciśnienie w naczyniach płucnych, powodujące rozszerzenie, rozszerzenie lub przerostowe zmiany w prawej komorze.

Następujące formy wyróżniają się niewydolnością zastawki trójdzielnej:

 • Organiczne lub absolutne. Oznacza to zmianę zaworów, która utrudnia ich normalne działanie.
 • Funkcjonalny lub względny. Występuje z powodu nieprawidłowości samej zastawki: jej rozciągania lub uszkodzenia tkanki serca.

Wrodzony

Ta forma patologii występuje u płodu w 11-13 tygodniu ciąży lub u niemowlęcia w pierwszych miesiącach życia. Podczas ciąży kobieta w ciąży jest poddawana badaniu przesiewowemu, z którym można się zidentyfikować.

W okresie prenatalnym nic nie można zrobić z patologią; dziecko już się z nią rodzi. Przejawia się niemal natychmiast po urodzeniu w postaci zaburzeń oddechowych, niewydolności prawej komory serca, sinicy skóry.

W przypadku wrodzonych nieprawidłowości działanie zastawki serca może z czasem powrócić do normy.

Dziecko z taką diagnozą powinno być regularnie badane przez kardiologa, a matki powinny monitorować zdrowie dziecka. Prowadzenie choroby może prowadzić do niepełnosprawności, a nawet śmierci.

Ta patologia najczęściej pojawia się u noworodków z nieprawidłowościami chromosomowymi, ale może również rozwinąć się w zdrowym zarodku..

Nabyty

Pojawia się u dorosłych z chorobą sercowo-naczyniową..

Nigdy nie występuje w izolacji, tylko w wyniku innej choroby związanej z pracą serca.

Możliwe etapy

Stopień rozwoju tej patologii zależy od intensywności odwrotnego przepływu krwi.

W sumie są cztery z nich:

 • Etap 1 - Mały odpływ, bez zaobserwowanych objawów.
 • Etap 2 - Długość strumienia wynosi do 2 cm.
 • Etap 3 - Długość strumienia przekracza 2 cm.
 • Etap 4 - Znaczna niedomykalność, wnikająca głęboko w prawe przedsionek.

Istnieje również piąty lub zerowy etap, zwany fizjologicznym lub zastawkowym. Dzięki niemu powstaje wir przy zaworach, dzięki czemu minimalna ilość krwi płynie z powrotem. Ten etap nie jest patologią i najczęściej nie wpływa w żaden sposób na zdrowie..

Symptomatologia

Objawy różnią się w zależności od stadium patologii. W pierwszych etapach objawy są niewielkie lub praktycznie nieobecne..

Na etapach 3 i 4 pacjent ma wyraźny obraz kliniczny.

Tabela charakterystycznych objawów na różnych etapach patologii:

Stadium niedomykalności zastawki trójdzielnejObjawy choroby
PierwszyNieobecny lub może objawiać się nadmiernie intensywnym pulsowaniem żył w szyi.
drugaŻyły szyjne pulsują zauważalnie, drżą.
Trzeci i czwartyObrzęk żyły szyjnej.

Sinica skóry na ustach, nosie, pod paznokciami.

Obrzęk kończyn dolnych.

Duszność, zmęczenie podczas wysiłku (zdiagnozowane w trakcie spoczynku).

Ból w prawym podżebrzu.

Powiększona wątroba.

Większość objawów jest podobnych do innych chorób sercowo-naczyniowych, ale obrzęk żył szyjnych i rozwój migotania przedsionków wskazują najwyraźniej niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Jak się diagnozuje?

Główną metodą diagnozowania niedomykalności jest USG serca..

Inne procedury diagnostyczne wyjaśniające diagnozę:

 • Historia medyczna, badanie zewnętrzne, słuchanie serca za pomocą fonendoskopu.
 • Elektrokardiografia.
 • Echokardiografia dopplerowska.
 • Rentgen klatki piersiowej.
 • Cewnikowanie serca: procedura diagnostyczna, w której stan tętnic i dopływ krwi do serca jest badany za pomocą cewnika i radiografii.

Metody leczenia na różnych etapach

Dzięki łatwemu etapowi patologii leczenie jest głównie wspomagające i ma na celu stabilizację ciśnienia krwi. Pacjent jest pod nadzorem kardiologa.

Wraz z postępującą patologią zalecana jest terapia zachowawcza, która ma na celu nie tylko wyeliminowanie nieprawidłowego działania zastawki serca, ale także leczenie pierwotnej przyczyny, tj. Choroby, która ją spowodowała.

W późniejszych etapach niedomykalność zastawki trójdzielnej jest leczona następującymi metodami chirurgicznymi:

Terapia lekowa

Leczenie niedomykalności zastawki trójdzielnej polega na przyjmowaniu:

 • Leki moczopędne Leki moczopędne, które usuwają sole i wodę z nerek.
 • Środki rozszerzające naczynia krwionośne. Leki rozszerzające naczynia krwionośne powszechnie stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.
 • Glikozydy nasercowe. Leki ziołowe stosowane w leczeniu niewydolności serca o działaniu przeciwarytmicznym.
 • Leki metaboliczne poprawiające zaopatrzenie tkanek w tlen.
 • Preparaty potasu i magnezu jako uniwersalne kardioprotektory.

Leczenie farmakologiczne jest zalecane, jeśli patologia jest nieistotna hemodynamicznie, tj. Nie wpływa to na naczynia krwionośne.

Zawór z tworzywa sztucznego

Operacja zastawki trójdzielnej wykonywana jest w celu skorygowania niedoboru istotnych hemodynamicznie wad serca i znacznej deformacji zastawki..

Taka interwencja jest również nazywana bicuspidization Boyda. Polega na zszyciu klap zaworów w celu zmniejszenia ich luzu.

Anuloplastyka

Ten rodzaj operacji jest rodzajem operacji plastycznej..

Można to przeprowadzić na kilka sposobów:

 • Pierścień podtrzymujący annuloplastykę według Carpentiera. W przypadku tego rodzaju tworzyw sztucznych stosuje się pierścienie korekcyjne..
 • Anuloplastyka szwów De Vegi. Gdy nakłada szew o połowie oczek na uszczelki zaworów.
 • Anuloplastyka według Amosova. Jest podobny do metody De Vega, różni się jedynie rodzajem zastosowanego szwu..

Protetyka

Gdy plastikowa zastawka trójdzielna jest niemożliwa z powodu zniszczenia organicznego lub z istotnymi hemodynamicznie wadami, wykonuje się protetykę, tj. pełna wymiana.

Protezy mogą być mechaniczne lub biologiczne, najczęściej są instalowane.

Wyboru na korzyść takiej operacji należy dokonać biorąc pod uwagę wiek pacjenta, przeciwwskazania do rozległej operacji i leczenia przeciwzakrzepowego oraz ocenę ogólnego stanu pacjenta.

Biorąc pod uwagę, że warunki hemodynamiczne w obszarze zastawki trójdzielnej są mniej stresujące, biologiczna degeneracja tkanki jest wolniejsza, dlatego proteza trwa dłużej niż w przypadku implantacji innych zastawek serca.

Operację wykonuje się w znieczuleniu zarówno na pracującym sercu, jak i na podłączonym urządzeniu serce-płuco.

Prognoza

Prognozy dotyczące patologii są korzystne na początkowych etapach. Niedomykalność zastawki trójdzielnej pierwszego stopnia nie jest bardzo przerażająca, nie wymaga leczenia, pozwala pacjentowi prowadzić znany tryb życia. Po prostu musi go zobaczyć kardiolog.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej drugiego stopnia również nie wymaga leczenia, jeśli nie powoduje problemów zdrowotnych: niewydolność serca, duszność, obrzęk żył szyjnych itp. Kiedy lekarz jest konsultowany w odpowiednim czasie i pojawiają się niepokojące objawy, przepisuje się leki.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej 3 i 4 stopnie wymaga interwencji chirurgicznej. Prognozy dotyczące operacji są ogólnie pozytywne: plastikowa lub protetyczna zastawka serca zwiększa długość życia. Wszczepienie protezy biologicznej ma bardzo pozytywne recenzje.

Śmiertelność podczas niedomykalności zastawki trójdzielnej wynika z chorób sercowo-naczyniowych, które wywołują jej nieprawidłowe działanie. W przypadku braku niezbędnego leczenia choroba może prowadzić do poważnych konsekwencji, a nawet śmierci. Ważne jest regularne poddawanie się profilaktycznym badaniom lekarskim i monitorowanie stanu zdrowia.

Dodatkowe pytania

Czy przyjmują do wojska z taką diagnozą? W przypadku niedomykalności zastawki trójdzielnej 1. stopnia nie ma przeciwwskazań do służby wojskowej, ale przy poważniejszym stopniu tej patologii zakłada się zwolnienie ze służby wojskowej.

To samo dotyczy sportu. Początkowe etapy patologii pozwalają na aktywność fizyczną, ale na 3. i 4. etapie niedomykalności nie zaleca się uprawiania sportu, ponieważ nadmierny wysiłek fizyczny może zaostrzyć chorobę, spowodować pogorszenie osoby.

Niedomykalność zastawki trójdzielnej 1-4 stopnie: przyczyny i objawy, leczenie i rokowanie życia

Niedomykalność zastawki trójdzielnej jest odwrotnym przepływem krwi z prawej komory z powrotem do przedsionka, ale nie jest niezależną diagnozą. Nie jest to nawet choroba, ale konsekwencja nieprawidłowego działania zastawki trójdzielnej, która zamyka przejście z prawego przedsionka do odpowiedniej komory.

Stan może być pierwotny lub wtórny, w zależności od pochodzenia procesu patologicznego. Odzyskiwanie odbywa się metodami chirurgicznymi..

Perspektywy całkowitego wyleczenia są dobre, ale tylko na wczesnych etapach, kiedy nie ma wad anatomicznych serca i odległych układów.

Na szczęście czas trwania początkowej fazy jest wystarczający do dokładnej diagnozy. Planowana interwencja, nie licząc wyjątkowych przypadków.

Przybliżony czas od wystąpienia odchylenia do złożenia przejrzystej kliniki wynosi 3-6 lat.

Występowanie niedomykalności

Występowanie patologii jest brane pod uwagę wyłącznie wśród profesjonalnych specjalistów diagnostyki funkcjonalnej. Stopień ten nie może być oceniany w stosunku do całkowitej populacji. Tylko stopień rozprzestrzeniania się jest brany pod uwagę w liczbie pacjentów, którzy przeszli badanie dopplerowskie.

Oznaki odwrotnego przepływu krwi przez serce, a mianowicie przez aortę, dotychczas stwierdzono u nieco mniej niż 9% kobiet i 13% mężczyzn. Spośród wszystkich wariantów patologii najczęstszą jest aorta. Występuje u jednego z dziesięciu pacjentów..

To przewlekła patologia. Efekty są najbardziej zauważalne u starszych mężczyzn. Konsekwencje niedomykalności mogą wpływać na duże (BCC) i krążenie płucne (MCC).

Przyczyny i stopnie choroby

Ta patologia w niewielkim stopniu występuje u absolutnie zdrowych ludzi. Ale wyrażone, od umiarkowanego do ciężkiego, jest już rzadkim zjawiskiem i jest sprowokowane z następujących powodów:

 • wrodzone i nabyte wady głównego „silnika” ciała;
 • wypadnięcie zastawki mitralnej;
 • zapalenie wsierdzia o charakterze zakaźnym;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • obrażenia.

W tym przypadku wyróżnia się kilka stopni patologii zastawkowej. Niedomykalność mitralna pierwszego stopnia, w której przepływ zwrotny ma wygląd turbulencji na zaworze. W medycynie jest uważana za prawie normę i nie wymaga korekty za pomocą leków, a jedynie obserwacji.

W patologii drugiego stopnia przepływ przenika do atrium w odległości nieprzekraczającej połowy jego długości. W trzecim stopniu odległość ta wzrasta o ponad połowę, aw czwartym przepływ dociera do tylnej ściany, przenika do ucha lub do żył płuca.

Ponadto niedomykalność zastawki mitralnej może być ostra i przewlekła. Ostre prowadzi do dysfunkcji mięśni brodawkowych lub ich pęknięcia, ostrej gorączki reumatycznej itp. Przewlekła choroba rozwija się z tych samych powodów. Rzadziej powoduje śluzak przedsionka, zwapnienie pierścienia mitralnego, charakterystyczne dla starszych kobiet itp..

SZCZEGÓŁY: Niskie ciśnienie rozkurczowe z normalnym skurczowym - Serce

Pierwszy stopień niedomykalności jest uważany za stan fizjologiczny i nie wymaga leczenia. Pacjent musi przejść niezbędne badanie raz w roku, aby uniknąć rozwoju powikłań. Pacjent powinien przyjść do kontroli w czasie przepisanym przez lekarza.

Młodzi mężczyźni są zainteresowani pytaniem: czy podejmują wojsko z takim problemem? W pierwszym stopniu wadliwego działania zastawki, gdy wypływ krwi nie przekracza dwóch centymetrów, zmiany patologiczne nie występują. Mężczyzna jest całkowicie zdrowy i może zostać zabrany do wojska.

Rozpoznanie niedomykalności zastawki trójdzielnej należy udowodnić za pomocą echokardiografii, kardiogramu, wyników testów warunków skrajnych i innych badań klinicznych..

Utrzymująca się arytmia, zaburzenia przewodzenia i ciężka niewydolność serca prowadzą do zwolnienia z pracy.

Pacjentom z tą postacią choroby przepisuje się fizykoterapię, pływanie, spacery, narciarstwo. Sporty związane z podnoszeniem ciężkich pocisków są zabronione. Następujące procedury prowadzą do poprawy: masaż, ziołolecznictwo, akupunktura.

Pacjentom zaleca się przestrzeganie niezbędnej diety. Nie zaleca się nadużywania tłuszczów, smażonych i słonych. Lekarze zalecają kontrolowanie masy ciała, ponieważ szybki zestaw kilogramów prowadzi do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia osoby.

Środki zapobiegawcze dzielą się na pierwotne i wtórne. Główne wydarzenia odbywają się dla zdrowych ludzi i obejmują:

 • Terminowa diagnoza i odpowiednie leczenie chorób wirusowych i zakaźnych prowadzących do upośledzenia czynności serca (reumatyzm, infekcyjne zapalenie wsierdzia, grypa).
 • Walka z ogniskami infekcji w ciele (przewlekłe zapalenie migdałków, próchnica).
 • Hartowanie dzieci i podnoszenie ogólnego tonu ciała.

Wtórne środki zapobiegawcze są przeznaczone dla pacjentów ze zdiagnozowaną niedomykalnością drugiego i trzeciego stopnia, powikłaną postępującym uszkodzeniem zastawki..

Wtórne środki zapobiegawcze:

 • Terapia farmakologiczna konieczna do wzmocnienia ogólnego tonu i zmniejszenia ryzyka powikłań (leki moczopędne, azotany, potas, glikozydy, witaminy, immunomodulatory).
 • Terapia antybiotykowa.
 • Procedury hartowania, fizjoterapia, fizjoterapia.
 • Usuwanie ognisk infekcji, takich jak migdałki i próchnica.
 • Specjalna dieta.

Menu pacjentów koniecznie obejmuje chude mięso, orzechy, banany, świeże zioła, warzywa i owoce.

Zaleca się ograniczenie gotowania w sklepie, sztucznych tłuszczów, soli, cukru, fast foodów w diecie.

Podsumowanie anatomii

Wewnątrz serca znajdują się zawory następującego typu:

 • Mitralny;
 • Trójdzielny;
 • Aorty;
 • Zastawka pnia płucnego.


Anatomicznie lewa strona serca jest pod większym obciążeniem niż prawa, ponieważ działa pod dość wysokim ciśnieniem
Zastawka mitralna znajduje się między lewą komorą a przedsionkiem. MK odnosi się do zaworów dwuskorupowych. Po lewej stronie dość często obserwuje się różne awarie. Lewa strona jest bardziej podatna na rozwój patologii.

Zastawka trójdzielna ma trzy skrzydła. Znajduje się między prawą komorą a przedsionkiem. Zmiana zwykle rozwija się już w obecności patologii lewej strony.

Zastawka płucna podobnie ma budowę trójdzielną. Jego pozycja jest tam, gdzie jamy serca łączą się z aortą i tętnicą płucną..

Pozycja zastawki aortalnej to ścieżka przepływu krwi do aorty z lewej komory. Zastawka płucna znajduje się w krwioobiegu, gdy jest ona kierowana z komory do pnia płucnego.

W normalnym stanie elementów struktury serca, kiedy skrzydło jest zmniejszone, następuje naturalne zamknięcie. Przepływ krwi w złym kierunku w tym stanie jest niemożliwy.

Pojęcie „niedomykalności fizjologicznej” znajduje się w specjalnej literaturze lub w diagnozach medycznych. Rozumiemy przez to, że patologia jest minimalna. W konsekwencji stopień odwrotnego przepływu krwi jest znikomy.

Taka niedomykalność pojawia się jako niewielkie turbulencje w przepływie krwi w jednym z zastawek. Ani ulotki, ani mięsień sercowy nie są podatne na patologię. Nie ma żadnych objawów klinicznych lub są minimalne. Krążenie krwi nie jest zaburzone.

Fizjologiczna niedomykalność oznacza, że ​​patologię charakteryzuje 0-1 stopień na zastawce trójdzielnej. Według badań podobną diagnozę obserwuje się u ponad dwóch trzecich zdrowych osób. Taka niedomykalność jest nieistotna hemodynamicznie dla zastawek..

W sumie diagnozowane są cztery odmiany niedomykalności. Każdy z nich odpowiada zaworowi, którego porażka została ustalona. Poświęcimy własną sekcję każdemu rodzajowi patologii, w której szczegółowo opiszemy charakter naruszenia.

Jakie metody diagnostyczne są stosowane?

Echokardiografia (USG serca) to pouczająca i niezawodna metoda diagnozy przy minimalnym błędzie. Lekarz ocenia obraz stanu serca: stan czterech komór, wielkość jam serca, gradient ciśnienia i wskaźnik niedomykalności zastawki mitralnej.

Przeprowadzenie badania w połączeniu z Dopplerografią dostarcza informacji o prędkości przepływu krwi przez naczynia i komory serca, ruchu płatów zastawki i pozwala określić wyraźny stopień niedomykalności mitralnej i jej przyczyny. W elektrokardiografii można wykryć objawy przeciążenia lewego przedsionka i przerostu lewej komory.

Ponadto wykonuje się osłuchiwanie, dzięki któremu zgodnie z charakterystyką tonu serca i szmeru skurczowego lekarz może również zasugerować obecność tej choroby, która jest bezobjawowa.

Ponadto na początkowych etapach diagnozy tej choroby można zastosować prześwietlenia klatki piersiowej. Pozwala zidentyfikować ekspansję lewego przedsionka i lewej komory w przewlekłej postaci patologii, obrzęku płuc w ostrej postaci.

W ramach przygotowań do operacji zastawki mitralnej zaleca się echokardiografię przezprzełykową w celu uzyskania dokładnej wizualizacji i oceny stanu przedsionka.

Odmiana mitralna niedomykalności

Niedomykalność mitralną najczęściej obserwuje się u pacjentów z chorobami serca, wyrażoną wypadaniem zastawki. Innym powodem jest awaria MK. Przejawia się następująco: MK, a raczej jego skrzydła nie zbliżają się do końca. Jednocześnie atrium nadal jest wypełnione krwią, która dostaje się do żył z płuc..

Przepełnienie prowadzi do nadmiernego rozciągania i zwiększonego nacisku na komorę. Rozszerza się i pogrubia. Ten proces nazywa się rozszerzaniem..

Początkowo upośledzenie czynnościowe nie będzie zauważalne dla pacjenta. Mechanizm serca kompensuje przepływ krwi. Przerost jamy serca.

Jeśli postawiona zostanie diagnoza niedomykalności 1. stopnia, która dotyczy porażki zastawki mitralnej, wówczas jej kliniczne objawy i konsekwencje nie pojawią się przez wiele lat. Jeśli patologia nie zostanie wyeliminowana, prawdopodobne jest nadciśnienie płucne.

Przyczyny regurgitacji tego gatunku są następujące:

 • Wypadnięcie MK;
 • Zaburzenia reumatyczne
 • Osadzanie soli wapnia na klapach zaworów;
 • Zmiany miażdżycowe;
 • Niedokrwienie serca;
 • Procesy autoimmunologiczne.

2 stopień patologii wyraża się przez większą niewydolność MK. Przepływ może dotrzeć do środka atrium. Możliwa stagnacja przez IWC i wiele innych objawów.

3 stopień uszkodzenia oznacza, że ​​strumień krwi w przeciwnym kierunku przenika do tylnej ściany lewego przedsionka. Nadciśnienie płucne może wystąpić, ale tylko wtedy, gdy mięsień sercowy nie może normalnie funkcjonować. Prowadzi to do nadmiernego obciążenia prawej połowy. Obserwuje się niedobór BKK.

Jeśli zdiagnozowany zostanie 4. stopień niedomykalności, objawy będą miały następujący charakter:

 • Zmiany w przepływie krwi;
 • Zwiększone ciśnienie zgodnie z IWC;
 • Duszność
 • Migotanie arytmii;
 • Astma sercowa;
 • Obrzęk płuc.

Często pacjenci odczuwają ból serca. Jest słaby, wyraźny błękit skóry. Objawy niedomykalności mitralnej są spowodowane chorobą, która spowodowała patologię.

Przy 1 lub 2 stopniach leczenie nie jest wymagane. Wystarczy okresowo obserwować kardiologa.


Przyczyny niedomykalności mitralnej

Powody rozwoju

Jedną z przyczyn rozwoju choroby jest niewydolność zastawki mitralnej.

Jest to najczęstsze odchylenie wśród wszystkich nabytych wad serca. W przypadku niewydolności otworu zaworu obserwuje się skrócenie jego skrzydeł.

Ta patologia ma trzy stopnie nasilenia. W trzecim stopniu pacjentowi przypisuje się pierwszą grupę niepełnosprawności.

Osadzanie soli wapnia na liściach otworu przyczynia się do ich zagęszczenia i jest przyczyną zmian morfologicznych.

Następujące choroby mogą być przyczyną naruszenia struktury zastawki mitralnej:

 1. Reumatyzm.
 2. Wady wrodzone.
 3. Tępe uszkodzenie serca.
 4. Autoimmunologiczna choroba tkanki łącznej.
 5. Miażdżyca.
 6. Wypadanie
 7. Zakaźne zapalenie wsierdzia (zapalenie wewnętrznej wyściółki serca).
 8. Zaburzenia metaboliczne.
 9. Choroba wieńcowa (zawał mięśnia sercowego).

Występuje również względna niedomykalność mitralna. Oznacza to, że przy braku zewnętrznych zmian w jego strukturze obserwuje się objawy tej patologii.

Wynika to z dysfunkcji mięśni brodawkowych, zerwania cięciw ścięgien i nadmiernego rozciągnięcia włóknistego pierścienia. Każda patologia, która wywołuje rozciąganie lewej komory (kardiomiopatia, wada aorty, nadciśnienie tętnicze) i zmiana jej zdolności skurczowej prowadzą do rozwoju względnej niewydolności.

Niedomykalność aorty

Z powodu niewydolności zastawki aortalnej może wystąpić patologia zastawki aortalnej. Inną opcją są zmiany w funkcjonowaniu początkowej sekcji aorty, która występuje, gdy występuje jeden z możliwych procesów zapalnych.

Powstaje z powodu:

 • Zmiany reumatyczne;
 • Perforacja zastawek aorty;
 • Wady związane z wrodzonymi;
 • Zapalenie zastawek w wyniku infekcji.

Innymi przyczynami mogą być nadciśnienie tętnicze lub miażdżyca. W przypadku niedomykalności przepływ krwi dostaje się do lewej komory. Rezultatem jest nadmiar objętości krwi. W tym samym czasie zmniejsza się krew przepływająca przez BCC.

Mechanizm będzie próbował zrekompensować ten brak objętości, a nadmiar krwi nieuchronnie wpłynie do aorty. W przypadku zmiany stopnia 1 normalna hemodynamika będzie utrzymywana przez wystarczająco długi czas. Objawy nie ujawniają się przez lata..

Pacjenci mają następujące objawy spowodowane niedomykalnością aorty:

 • Słabość;
 • Duszność;
 • Bladość;
 • Zwiększone tętno;
 • Ataki dławicy piersiowej.

Jeśli patologia zacznie postępować, zaobserwowane zostanie obciążenie lewej połowy serca..

Występuje w maksymalnym stopniu, co prowadzi do rozciągania ściany mięśnia sercowego, co po prostu nie może stale i bez konsekwencji przerostu.

W BKK i MKK występuje niewydolność serca, nadciśnienie płucne, zastój krwi


Niedomykalność aorty

Rodzaje chorób

Niedomykalność zastawki trójdzielnej może być chorobą wrodzoną lub nabytą. U dziecka zjawisko to rejestruje się w ciągu pierwszych kilku miesięcy. Zdarza się, że same zawory opadają na swoje miejsce. Wrodzona anomalia jest znacznie łatwiejsza do opanowania, szczególnie jeśli zapobiegnie się zaostrzeniu choroby.

Nabrany typ niedomykalności rozwija się wraz z innymi chorobami serca lub naczyń krwionośnych.

W zależności od przyczyn, które pociągają za sobą rozwój anomalii, choroba może być pierwotna lub wtórna:

 1. Podstawowy rodzaj niedomykalności zastawki trójdzielnej jest związany z chorobą mięśnia sercowego. Przyczyną jest nadciśnienie płucne. Oznacza to, że krew przez tętnicę płucną przepływa pod bardzo wysokim ciśnieniem..
 2. Druga postać jest bezpośrednio związana z zaworem, który ma wadliwe działanie.

Biorąc pod uwagę fakt, że niedomykalność jest zawsze bezpośrednio związana z niewydolnością zastawki serca, może być bezwzględna i funkcjonalna. Bezwzględna niedomykalność występuje, gdy wpływają na klapy zaworu. Jest to wrodzona postać choroby. Forma funkcjonalna występuje na tle silnego rozciągania ścian zastawki, co jest konsekwencją chorób lub procesów patologicznych w układzie krążenia płucnego lub z powodu zmian, które występują w tkankach serca.

Odmiana trójdzielna niedomykalności

Patologia zastawki trójdzielnej jest rzadkim zjawiskiem, gdy rozważa się izolowane uszkodzenie. Zwykle niedomykalność zastawki trójdzielnej podtwardówkowej jest wynikiem wczesnych zmian w strukturze lewej strony. Charakterystyka patologii mówi nam, że płuca zaczynają mniej wzbogacać krew w tlen.

Z powodu naruszenia normalnego przebiegu żyły głównej stagnacja występuje w żylnej części CCB.

Kiedy wpływa na zastawkę trójdzielną, pojawiają się następujące objawy:

 • Migotanie przedsionków;
 • Sinica na skórze;
 • Obrzęk;
 • Obrzęk żył na szyi;
 • Zwiększenie objętości wątroby.

Leczenie dla dzieci i dorosłych

Aby zmniejszyć objawy niewydolności serca, przepisuje się leki, ma również na celu zmniejszenie nadciśnienia płucnego, zapobiegając zaostrzeniu bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Radykalna eliminacja niedomykalności jest możliwa dopiero po operacji.

Konserwatywny

W przypadku objawowego leczenia obrzęku, duszności, zaburzeń rytmu serca i osłabienia serca w celu zapobiegania chorobie zakrzepowo-zatorowej:

GrupyNazwy leków
Leki moczopędneHipotiazyd, Trifas
WazodylatorCardicet, Monochinque
Inhibitory ACELisinopril, Tritace
Blokery betaBisoprolol, karwedilol
Glikozydy nasercoweStrofantin, Digoksyna
Czynniki metaboliczneMildronate, Panangin
PrzeciwarytmiczneNovocainamide, Isoptin
Leki przeciwzakrzepoweWarfaryna, Thrombo Ass

Skłonić

Przy niedomykalności od 2 stopni zalecana jest operacja serca. Wadę zaworu można wyeliminować za pomocą plastiku - otwór jest obszyty do pierścienia lub zszyty. Jeśli wykonanie tych operacji jest niemożliwe, pacjent otrzymuje protezę biologiczną lub mechaniczną. Protetyka jest wskazana dla pacjentów po zapaleniu wsierdzia, zniszczeniu ulotki w przypadku zespołu kartsoidoidalnego lub anomalii strukturalnych o wrodzonym charakterze.

Niedomykalność zastawki płucnej

Patologia często objawia się w dzieciństwie, ponieważ jest wrodzona.

Nabyte uszkodzenie zwykle rozwija się z powodu następujących czynników:

 • Miażdżyca;
 • Zmiana z powodu septycznego zapalenia wsierdzia;
 • Zmiany syfilityczne.

Patologia powstaje również w wyniku istniejących:

 • Zwężenie zastawki dwudzielnej;
 • Nadciśnienie płucne;
 • Choroby płuc.

Uszkodzenie innych zastawek serca może być również przyczyną dysfunkcji zastawki..

Minimalna lub fizjologiczna niedomykalność nie doprowadzi do poważnych nieprawidłowości hemodynamicznych. Znaczące efekty występują tylko wtedy, gdy powracają duże ilości przepływu krwi.

U pacjenta rozwija się ciężka niewydolność serca charakterystyczna dla BCC, a także stagnacja głębokich żył.

Patologia płuc prowadzi do duszności, sinicy, stagnacji płynu w jamie brzusznej. Rzadziej występują uszkodzenia wątroby. Jednak w niektórych przypadkach marskość wątroby może wynikać z uszkodzenia wątroby..

Przy wrodzonej niedomykalności zastawki płucnej objawy zaczynają objawiać się we wczesnych latach. Jeśli patologia nie zostanie zdiagnozowana na czas, konsekwencje mogą być nie tylko poważne, ale nieodwracalne.


Odmiana trójdzielna niedomykalności

Możliwe komplikacje

Prawdopodobne konsekwencje są następujące:

 • Niewydolność serca. Uważany jest za lidera pod względem częstotliwości. Przyczyną śmierci u pacjentów z niedomykalnością mitralną w 80% przypadków jest ostre zawieszenie pracy narządu mięśniowego.
 • Zawał mięśnia sercowego. W wyniku niedożywienia struktur sercowych. Przy długotrwałym procesie, ale nie osiągnięciu masy krytycznej, możliwe jest zaburzenie dysfunkcyjne.
 • Choroba wieńcowa (CHD).
 • Uderzenie. Ostre odchylenie dopływu krwi do struktur mózgu.
 • Różne rodzaje arytmii. Fibrylacja, sparowane lub grupowe dodatki dodatkowe.

Jakie są cechy patologii u dzieci?

Niedomykalność u dzieci jest zwykle wrodzona. Zaburzenia w funkcjonowaniu serca są dość powszechne.

Wrodzone wady zastawki serca, które powodują niedomykalność, są spowodowane następującymi anomaliami:

 • Niedorozwój zastawki płucnej;
 • Wady przegród;
 • Tetrad Fallo.

Przy nieprawidłowej strukturze serca objawy niedomykalności są widoczne wkrótce po urodzeniu. Zasadniczo obserwuje się zaburzenia oddechowe, sinicę skóry i niewydolność prawej komory. Znaczące naruszenia często prowadzą do śmierci.

Eksperci zalecają, aby przyszli rodzice, zwłaszcza matki, dokładnie monitorowali swoje zdrowie, nawet przed próbą poczęcia. Podczas ciąży lekarz prowadzący musi to obserwować. Pamiętaj, aby regularnie poddawać się ultradźwiękom.

Funkcje podczas ciąży

Metody diagnostyczne ujawniają naruszenie struktury aparatu zastawkowego i niedomykalność nie tylko u osoby dorosłej, ale także u nienarodzonego dziecka podczas jego rozwoju wewnątrzmacicznego.

Badania ultrasonograficzne w różnych okresach ciąży pozwalają dokładnie zdiagnozować patologię struktury układu sercowo-naczyniowego i zdiagnozować niedomykalność.

Nieprawidłowości te mogą wskazywać na nieprawidłowości chromosomalne i wrodzone wady rozwojowe płodu. Przy poważnych formach nieprawidłowości i niekorzystnych prognozach pojawia się pytanie o aborcję.

Rozpoznanie niedomykalności zastawki serca

Nowoczesna diagnoza zaburzeń przepływu krwi w sercu pozwala dokładnie określić naturę patologii. Metody technologiczne ujawniają nie tylko przebieg, ale także stopień regurgitacji.

Zastosowane metody diagnostyczne:

 • Rentgen klatki piersiowej;
 • Elektrokardiogram;
 • Echokardiografia.

W poniższej tabeli każda z metod została opisana bardziej szczegółowo..

Rodzaj diagnozyJak jestCo ujawnia
1. prześwietlenie klatki piersiowejStandardowa procedura rentgenowska.Ekspansja różnych konturów serca. Oznaki powiększenia przedsionków. Calcinate Detection.
2. ElektrokardiogramStandardowa procedura EKGStopień przeciążenia serca
3. EchokardiografiaBadania ultrasonograficznePrzyczyny, stopień niedomykalności, adekwatność rezerw wyrównawczych, zaburzenia krążenia.

Echokardiografia ujawnia naturę patologii nawet na etapie, gdy objawy jeszcze nie występują. Specjalista bierze pod uwagę powierzchnię ciała pacjenta. Najczęściej stosowana opcja badawcza jest znana jako badanie dopplerowskie. W takim przypadku skanowanie przy użyciu koloru.


Dzięki echokardiografii na ciele umieszczane są specjalne czujniki, które mają możliwość ustalenia obszaru przepływu krwi na badanej zastawce.

Jeśli zbadana zostanie AK (zastawka aortalna), czujniki mierzą przepływ w jego początkowej sekcji, a następnie porównują dane z szerokością przejścia.

Przykładem jest nadmiar obszaru przepływu krwi ponad połowę średnicy pierścienia aorty. Takie przypadki nazywane są ciężkimi..

Określenie charakteru regurgitacji będzie zależeć od:

 • Szerokość lub obszar krwiobiegu;
 • Pozycja strumienia;
 • Poziom utraty krwi przez jedną z komór;
 • Objętość krwi na redukcję.

Połączenie tych wskaźników pozwala określić, jak poważny jest charakter patologii. Jeśli echokardiogram nie wyjaśni sytuacji, wymagana będzie dodatkowa diagnostyka..

Powszechnie stosowane są następujące metody:

 • cewnikowanie serca;
 • angiografia radionuklidowa;
 • MRI (rezonans magnetyczny).

Charakterystyczne objawy

Manifestacje zależą od etapu procesu patologicznego. Gatunek nieznaczący hemodynamicznie nie ma żadnych objawów.

Wśród typowych objawów w innych sytuacjach:

 • Zmiany w wątrobie. Pojawiają się na późniejszych etapach. Są one określane przez ból w prawym podżebrzu, wzrost wielkości narządu, zażółcenie skóry z powodu nadmiaru bilirubiny. Być może stopniowe powstawanie niewydolności.
 • Ból brzucha o niejasnej lokalizacji. Wędrując, daj do okolicy biodrowej. Ostry dyskomfort nie jest charakterystyczny, dlatego nie można go pomylić z kliniką zapalenia wyrostka robaczkowego.
 • Duszność bez wyraźnego powodu. Rozwija się najpierw na tle intensywnego wysiłku fizycznego, a następnie następuje w stanie pełnego odpoczynku. Znacząco obniża jakość życia.
 • Wielomocz W wyniku rozwoju niewydolności nerek. W późnych stadiach (3-4), z dominującą zmianą w systemie wydalniczym, jest zastępowany procesem odwrotnym. Dzienna diureza wynosi 500 ml i mniej.
 • Częstoskurcz. Tętno osiąga 120-150 uderzeń. Są pełne, regularne. Typ - zatok. Mniej powszechny napadowy.
 • Słabość, brak zdolności do pracy.
 • Uczucie ciągłego zimna. Pacjent zawiesza się, gdy zmniejsza się krążenie obwodowe.
 • Zwiększone ciśnienie w żyłach. Obiektywnie objaw objawia się obrzękiem naczyń szyjnych, ich intensywną pulsacją, widocznym napięciem. Nie tylko lekarz może ustalić objaw, ale sam pacjent lub otaczający go ludzie. Jednak ciśnienie krwi spada w większości przypadków. Nie dotyczy to jednak znaczenia klinicznego.
 • Obrzęk kończyn dolnych Jako logiczna kontynuacja narastającej niewydolności nerek.
 • Problemy z respiratorem.

W rezultacie pacjent ma cały szereg objawów zarówno z odległych narządów i układów, jak i samych struktur serca. Przyczyną wszystkich doznań jest naruszenie krążenia krwi, zarówno w dużym, jak i małym kole.

Możliwości leczenia

W zależności od przyczyny pojawienia się i rozwoju patologii wybiera się określoną taktykę terapeutyczną.

Przepisując konkretne leczenie, kardiolog bierze również pod uwagę, który objaw odzwierciedla nasilenie aorty, zastawki mitralnej, niedomykalności zastawki trójdzielnej, a także patologię zastawki płucnej. Istotną rolę odgrywa obecność niewydolności serca..

Współczesna medycyna stosuje zarówno zachowawcze leczenie farmakologiczne, jak i interwencję chirurgiczną. Celem terapii farmakologicznej jest normalizacja przepływu krwi w sercu, wyeliminowanie arytmii i niewydolności BKK i MKK.

Większość osób, u których zdiagnozowano konkretny rodzaj niedomykalności, wymaga regularnych badań i wizyt kardiologa..

Eksperci przepisują im beta-blokery, leki przeciwnadciśnieniowe, leki moczopędne i leki przeciwarytmiczne.

Kiedy konieczna jest operacja??

Inwazja chirurgiczna obejmuje protetykę, korekcję i chirurgię plastyczną zastawek serca.
Najczęściej operacja jest wymagana w przypadku niedomykalności aorty i mitralnej. W każdym przypadku jedyną opcją jest operacja..

Jeśli niedomykalność jest trudna, a jednocześnie zaburzona jest funkcja lewej komory, wówczas wymagana będzie instalacja protezy zastawki aortalnej. Podobna operacja jest konieczna, jeśli ekspansja komory jest bardzo wyraźna.

Diagnoza odchyleń

Zaburzenia mitralno-brodawkowate i wszelkie inne odchylenia można leczyć dopiero po ustaleniu głównej diagnozy. Diagnostyka obejmuje:

 • Ultradźwięk
 • elektrokardiogram;
 • badania laboratoryjne.

Umiarkowane zapalenie trójdzielne lub jakakolwiek inna niedomykalność może nie wystąpić przez długi czas. Patologię można wykryć tylko za pomocą ultradźwięków. Nasilenie określa się dzięki elektrokardiogramowi.

Podczas pierwszego badania lekarz bada pacjenta. Wyjaśnia, jakie są skargi na dobre samopoczucie. Następnie lekarz zapewnia skierowanie na badania laboratoryjne. Tylko na podstawie ich wyników wykonuje się USG i EKG.


EKG pozwala wiarygodnie określić nasilenie choroby

Niemożliwe jest samodzielne ustalenie diagnozy. Objawy nie pozwalają ustalić, która patologia zastawki jest obecna.

Prognoza

Przewidywanie zależy od tego, jaka choroba była wynikiem pojawienia się i rozwoju niedomykalności. Inne czynniki obejmują wiek pacjenta, choroby narządów innych układów, stopień patologii. Wczesna śmiertelność jest charakterystyczna dla grupy pacjentów z ostrą niedomykalnością.

 1. Jeśli patologia jest przewlekła, trzy czwarte pacjentów żyje przez następne pięć lat po diagnozie, a połowa więcej niż dziesięć.
 2. Jeśli operacja nie zostanie podjęta na czas, niewydolność serca rozwija się w ciągu dwóch lat.
 3. W przypadku zaobserwowania umiarkowanego obrazu klinicznego pozytywny efekt terapii obserwuje się u zdecydowanej większości pacjentów.

Niedomykalność zastawki mitralnej, trójdzielnej, aortalnej i zastawki płucnej jest daleka od wyroku śmierci..

Bardzo ważna jest terminowa identyfikacja problemu, wyznaczenie odpowiedniej terapii, a także regularne monitorowanie przez kardiologa.

Działania zapobiegawcze

Niedomykalność zastawki trójdzielnej serca nie ma nawrotu, jeśli po leczeniu przestrzegane są wszystkie recepty. Pacjent musi prowadzić zdrowy tryb życia i powstrzymywać się od złych nawyków. Alkohol i palenie są wyłączone. Dotyczy to osób, które przeszły operację zastawek i u których zdiagnozowano początkowy etap choroby. Przestrzeganie środków zapobiegawczych uniemożliwi dalszy rozwój.

Wymagane są umiarkowane ćwiczenia, odpowiednia dieta i dieta. Jedzenie nie powinno być zbyt tłuste, posypane pieprzem, nie zaleca się nadużywania pikli i słodyczy. Konieczne jest staranne kontrolowanie masy i zapobieganie skokom masy. Szczególnym zagrożeniem jest szybki przyrost masy ciała..

Środki zapobiegawcze obejmują dobry odpoczynek i sen, a jeśli to możliwe, unikaj stresujących i nerwowych sytuacji. Obowiązkowe regularne badanie przez kardiologa w celu stwierdzenia dalszego rozwoju niedomykalności zastawki trójdzielnej serca.

Metody leczenia na różnych etapach

Dzięki łatwemu etapowi patologii leczenie jest głównie wspomagające i ma na celu stabilizację ciśnienia krwi. Pacjent jest pod nadzorem kardiologa.

Wraz z postępującą patologią zalecana jest terapia zachowawcza, która ma na celu nie tylko wyeliminowanie nieprawidłowego działania zastawki serca, ale także leczenie pierwotnej przyczyny, tj. Choroby, która ją spowodowała.

W późniejszych etapach niedomykalność zastawki trójdzielnej jest leczona następującymi metodami chirurgicznymi:

Leczenie niedomykalności zastawki trójdzielnej polega na przyjmowaniu:

 • Leki moczopędne Leki moczopędne, które usuwają sole i wodę z nerek.
 • Środki rozszerzające naczynia krwionośne. Leki rozszerzające naczynia krwionośne powszechnie stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.
 • Glikozydy nasercowe. Leki ziołowe stosowane w leczeniu niewydolności serca o działaniu przeciwarytmicznym.
 • Leki metaboliczne poprawiające zaopatrzenie tkanek w tlen.
 • Preparaty potasu i magnezu jako uniwersalne kardioprotektory.

Leczenie farmakologiczne jest zalecane, jeśli patologia jest nieistotna hemodynamicznie, tj. Nie wpływa to na naczynia krwionośne.

Zawór z tworzywa sztucznego

Operacja zastawki trójdzielnej wykonywana jest w celu skorygowania niedoboru istotnych hemodynamicznie wad serca i znacznej deformacji zastawki..

Taka interwencja jest również nazywana bicuspidization Boyda. Polega na zszyciu klap zaworów w celu zmniejszenia ich luzu.

Anuloplastyka

Ten rodzaj operacji jest rodzajem operacji plastycznej..

Można to przeprowadzić na kilka sposobów:

 • Pierścień podtrzymujący annuloplastykę według Carpentiera. W przypadku tego rodzaju tworzyw sztucznych stosuje się pierścienie korekcyjne..
 • Anuloplastyka szwów De Vegi. Gdy nakłada szew o połowie oczek na uszczelki zaworów.
 • Anuloplastyka według Amosova. Jest podobny do metody De Vega, różni się jedynie rodzajem zastosowanego szwu..

Protetyka

Gdy plastikowa zastawka trójdzielna jest niemożliwa z powodu zniszczenia organicznego lub z istotnymi hemodynamicznie wadami, wykonuje się protetykę, tj. pełna wymiana.

Protezy mogą być mechaniczne lub biologiczne, najczęściej są instalowane.

Wyboru na korzyść takiej operacji należy dokonać biorąc pod uwagę wiek pacjenta, przeciwwskazania do rozległej operacji i leczenia przeciwzakrzepowego oraz ocenę ogólnego stanu pacjenta.

Biorąc pod uwagę, że warunki hemodynamiczne w obszarze zastawki trójdzielnej są mniej stresujące, biologiczna degeneracja tkanki jest wolniejsza, dlatego proteza trwa dłużej niż w przypadku implantacji innych zastawek serca.

Operację wykonuje się w znieczuleniu zarówno na pracującym sercu, jak i na podłączonym urządzeniu serce-płuco.

Wraz z postępującą patologią zalecana jest terapia zachowawcza, która ma na celu nie tylko wyeliminowanie nieprawidłowego działania zastawki serca, ale także leczenie pierwotnej przyczyny, tj. Choroby, która ją spowodowała.

Protetyka

Przyczyny uszkodzenia aorty

Obszar łuku aorty najbliżej serca nazywany jest korzeniem aorty. Jego struktura wpływa na „zdrowie zastawek” i szerokość bramki pierścieniowej z lewej komory. Do zmian korzeniowych należą:

 • zmiany związane z wiekiem lub zwyrodnieniowe powodujące rozszerzenie;
 • torbielowata martwica środkowej warstwy aorty z zespołem Marfana;
 • rozwarstwienie ściany tętniaka;
 • zapalenie (zapalenie aorty) z kiłą, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
 • olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic;
 • złośliwe nadciśnienie tętnicze.

Wśród przyczyn stwierdzono negatywny wpływ leków stosowanych w celu zmniejszenia apetytu na otyłość.

Objawy kliniczne

W ostrej postaci niedomykalności aorty pacjent nagle wykazuje oznaki wstrząsu kardiogennego:

 • ostra słabość;
 • bladość skóry;
 • ciężkie niedociśnienie;
 • duszność.

Z obrzękiem płuc:

 • pacjent dusi się;
 • oddychanie głośne i ochrypłe;
 • podczas kaszlu uwalniana jest pienista plwocina z domieszką krwi;
 • twarz, usta, kończyny sinicy;
 • dźwięki serca są mocno stłumione;
 • w płucach słychać dużo mokrego świszczącego oddechu.

W przewlekłej niedomykalności aorty możliwy jest przedłużony bezobjawowy okres. Objawy pojawiają się tylko wraz z rozwojem niedokrwienia mięśnia sercowego i ciężkiej dekompensacji serca. Pacjent zauważa:

 • duszność podczas wysiłku fizycznego;
 • silne bicie serca;
 • dodatkowe skurcze;
 • ataki dusznicy bolesnej w nocy;
 • możliwa klinika „astmy sercowej”.

Po badaniu lekarz zauważa:

 • kołysanie głowy w rytmie pulsacji serca;
 • typowy puls na tętnicy promieniowej - ostry rytm fali i natychmiastowe opadanie;
 • drżenie z palpacją klatki piersiowej w okolicy podstawy serca;
 • rozszerzenie lewej granicy serca;
 • pulsujące tętnice szyjne;
 • szmer rozkurczowy na aorcie, wzdłuż lewej krawędzi mostka w trzeciej i czwartej przestrzeni międzyżebrowej, jest lepiej słyszalny w pozycji siedzącej z lekkim nachyleniem do przodu, klaszcząc w pierwszy ton.

Czy mogę uprawiać sport?

Niedomykalność zastawki mitralnej 1. stopnia nie jest przeciwwskazaniem do uprawiania sportu. Jednak przy niedomykalności drugiego stopnia konieczne jest przestrzeganie ograniczeń w sporcie - aby uniknąć joggingu i ćwiczeń sportowych, szczególnie związanych z podnoszeniem ciężarów. Obejmują one:

Przy niedomykalności 3 stopni nie możesz uprawiać sportu. Ponieważ zmiany pod wpływem obciążenia sportowego szybko się pogarszają.

Ryzyko niedomykalności zastawki mitralnej wzrasta, gdy postęp patologii. Szczególnie śmiertelne są przypadki ostrej niedomykalności. Jednak w praktyce medycznej istnieje wiele przypadków, w których pacjenci z niedomykalnością pierwszego stopnia MK żyją pełnym życiem. Jedynym warunkiem są badania okresowe..

Tagi: leczyć, niedomykalność, stopień

O autorze: admin4ik

Mechanizm niedomykalności jest normalny i ma patologię

Kardiolodzy rozróżniają nieznaczną niedomykalność fizjologiczną, która jest możliwa w normalnych warunkach. Na przykład 70% wysokich dorosłych ma niepełne zamknięcie zastawki trójdzielnej, czego dana osoba nie jest świadoma. W badaniu ultradźwiękowym nieznaczne przepływy wirowe są określane przy pełnym zamknięciu zaworów. Nie wpływa to na ogólne krążenie krwi..

Patologia występuje w procesach zapalnych:

 • reumatyzm,
 • zakaźne zapalenie wsierdzia.

Najbardziej typowy dla lokalizacji mitralnej, powstawania chorób serca. Nie należy go mylić z wypadaniem (rozciąganie i wyginanie guzków do przedsionka). Z wypadaniem często dochodzi do niedomykalności fizjologicznej, występuje u dorastających dzieci, młodzieży. Jest brany pod uwagę jako możliwa przyczyna dodatkowej skurczu. Dziecko musi być obserwowane przez kardiologa i ponownie zbadane. Nie wymaga specjalnego traktowania.

Powstawanie blizn po ostrym zawale serca, na tle miażdżycy w strefie zbliżającej się do zastawek i nitek zastawki, prowadzi do załamania niezbędnego mechanizmu napięcia, zmienia kształt zastawek. Dlatego nie zamykają się całkowicie.

W procesie patologicznym średnica wylotu, która powinna się pokrywać, odgrywa równie istotną rolę. Znaczny wzrost poszerzenia lewej komory lub przerost uniemożliwia gęste połączenie zastawek zastawek aorty.

Wyniki

Niedomykalność zastawki dwudzielnej występuje z powodu niemożności jej szczelnego zamknięcia za pomocą skurczu. Niebezpieczeństwo odwrotnego przepływu krwi polega na rozszerzeniu jam serca i ich nadmiernym wypełnieniu krwią. Aby wspomóc funkcję pompowania, mięsień sercowy jest przerostem wyrównawczym. Mięsień sercowy nie jest przystosowany do długotrwałego wysiłku tego stopnia, dlatego następuje dekompensacja, która wyraża się charakterystycznymi objawami klinicznymi, z których najwcześniej jest duszność.

Złotym standardem w diagnozowaniu niedomykalności jest ultrasonografia dopplerowska serca. Niedomykalność zastawki mitralnej w stopniu 3. i 4. podlega zabiegowi chirurgicznemu.

Klasyfikacja i główne objawy naruszenia

Kardiolodzy rozróżniają 4 stopnie naruszenia, określone przez długość strumienia krwi i siłę jego przepływu (niezależnie od tego, czy przepływ w przeciwnym kierunku jest w ogóle rzucany, czy jego siła jest umiarkowana).

Klasyfikacja według stopnia naruszenia:

 • Niedomykalność zastawki trójdzielnej 1 stopnia - minimalny przepływ krwi.
 • Niedomykalność zastawki trójdzielnej drugiego stopnia - strumień jest rzucany nie więcej niż dwa centymetry.
 • Niedomykalność zastawki trójdzielnej klasy 3 - przepływ krwi penetruje ponad 2 centymetry.
 • Naruszenie 4 stopni charakteryzuje się wnikaniem krwi do prawego przedsionka o więcej niż trzy centymetry.

Zaburzenie charakteryzuje się łagodnymi objawami, nasilenie objawów wzrasta wraz z ostrą postacią niedomykalności. Ostra postać powoduje niewydolność serca prawej komory i nadciśnienie płucne.

 • obrzęk żył szyjnych;
 • zwiększone pulsowanie po lewej stronie klatki piersiowej, szczególnie podczas wdychania powietrza;
 • pulsująca wątroba;
 • obrzęk
 • ciągłe zmęczenie;
 • duszność;
 • nietolerancja na niskie temperatury;
 • częste oddawanie moczu

Podejścia diagnostyczne

Aby zdiagnozować niedomykalność zastawki trójdzielnej i inne choroby serca i naczyń krwionośnych, lekarze przepisują:

 1. Elektrokardiogram.
 2. Ultradźwięki serca za pomocą dopplerometrii, która pozwala ocenić przepływ krwi w naczyniach.


USG Dopplera z niedomykalnością

 • Rentgen narządów klatki piersiowej, w skomplikowanych przypadkach - CT lub MRI zgodnie ze wskazaniami.
 • W złożonych przypadkach diagnostycznych - cewnikowanie serca.
 • Dodatkowo w obecności nadciśnienia i arytmii - monitorowanie Holtera.
 • USG jamy brzusznej.
 • Badania laboratoryjne krwi i moczu.

Nowoczesna baza diagnostyczna pozwala dokładnie rozróżnić diagnozę i przypisać pacjentowi odpowiednią terapię lub zabieg chirurgiczny.

Co to jest niedomykalność mitralna 1. stopnia i niedomykalność zastawki trójdzielnej

W gabinecie kardiologa pacjent może spotkać się z terminami, których znaczenie jest niejasne, a zatem brzmi przerażająco. Jednym z tych medycznych pojęć jest niedomykalność. Co kardiolodzy nazywają niedomykalnością trójdzielną i niedomykalnością zastawki mitralnej pierwszego stopnia i jak niebezpieczne jest to dla zdrowia? Jest to zjawisko, w którym część krew wraca do jamy serca, z której główny krwiobieg.
Termin ten jest stosowany dla wszystkich zastawek serca i, w zależności od przepływu wstecznego przepływu krwi, ma kilka stopni przepływu zwrotnego krwi, co określa specjalista ultrasonograficzny. Jest taki termin, jak niedomykalność fizjologiczna. Charakteryzuje się minimalnym wirem krwi w zastawce, który nie uszkadza układu sercowo-naczyniowego..

Życie z niewydolnością mitralną

Jeśli wada pierwszego stopnia ciężkości znajduje się na etapie kompensacji, możesz to zrobić tylko poprzez obserwację lekarza i przyjęcie minimalnej ilości leków. Odwiedzaj kardiologa i wykonuj echokardiografię co sześć miesięcy.

Aktywność fizyczna nie jest przeciwwskazana w rozsądnym zakresie, jednak obciążenia sportowe o charakterze konkurencyjnym są wykluczone na każdym etapie występku.

Jeśli chodzi o ciążę, na wczesnym etapie wady, bez wyraźnych zaburzeń krążenia, jest to możliwe, ale poród zostanie wykonany przez cesarskie cięcie. W przypadku choroby w stopniu 2 i wyższym udana ciąża jest możliwa tylko po wyeliminowaniu wady.

Po wymianie zastawki postępuj zgodnie ze zdrowym stylem życia, aby zapobiec chorobom serca. Jeśli w przyszłości będziesz potrzebować jakichkolwiek operacji (w tym dentystycznych) lub inwazyjnych procedur diagnostycznych, powiadom wcześniej lekarza o obecności zastawki protetycznej, ponieważ zostaną ci przepisane specjalne leki zapobiegające stanom zapalnym i zakrzepom w sercu.

Klasyfikacja choroby

Patologia dzieli się na:

 • ostry i przewlekły;
 • reumatyczny i niereumatyczny;
 • związane z patologiami CA, korzenia lub wstępującej aorty.

W zależności od nasilenia WG dzieli się na cztery stopnie, w zależności od objętości fali wstecznej i jej długości:

Istnieje również klasyfikacja AP na podstawie danych ECHO-CG zgodnie z kryteriami ACC / ANA (American Cardiac Association):

Różnice między przewlekłą a ostrą niedomykalnością

Rozwój ostrej niewydolności CA w krótkim czasie prowadzi do powstania znacznych zaburzeń krążenia z powodu faktu, że lewa komora nie ma czasu na dostosowanie się w celu zwiększenia końcowej objętości rozkurczowej.

Bardzo ważne! Gwałtowny spadek efektywnego MA (objętość wyrzutowa) i cukrzyca (pojemność minutowa serca) powodują wyraźny spadek ciśnienia krwi i wystąpienie wstrząsu kardiogennego.

Nadmierne ciśnienie rozkurczowe w jamie lewej komory przyczynia się do:

 • zwiększone ciśnienie w żyłach płucnych;
 • przystąpienie do rozkurczowej zastawki mitralnej RG;
 • przekrwienie płuc.

Zapobieganie i prognozy

Zdrowy tryb życia jest zalecany jako zapobieganie każdej chorobie. Normalny tryb pracy i odpoczynku, rozsądny wysiłek fizyczny, brak stresu i szkodliwe uzależnienia sprawiają, że prawdopodobieństwo zachorowania na coś jest minimalne. Bardzo ważnym aspektem jest terminowe i prawidłowe leczenie przeziębienia, obowiązkowe wyjaśnienie przyczyn systematycznych dolegliwości. Jeśli pacjent przeszedł operację z powodu wady serca lub innej patologii, bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń klinicznych kardiologów i przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych.

Prognozy dotyczące niedomykalności zastawki trójdzielnej są pozytywne, w dzieciństwie można ją wyrównać z wiekiem. Dla osoby dorosłej stopień patologii wykryty przypadkowo uważa się za normę funkcjonalną, która nie wymaga leczenia. Jeśli niewydolność trójdzielna występuje w połączeniu z innymi powikłaniami, pacjentowi przypisuje się grupę niepełnosprawności.

Uważaj na siebie i swoje dzieci, nie ignoruj ​​okresowych dolegliwości. Za nimi niebezpieczne warunki można zamaskować..

Ważne Jest, Aby Zdawać Sobie Sprawę Z Naczyń