Guz mózgu: objawy, objawy, przyczyny, leczenie, diagnoza, rokowanie

Guz mózgu jest wynikiem zwiększonego podziału komórek, które składają się na sam mózg, jego gruczoły (przysadkę i szyszynkę), jego błony, naczynia krwionośne lub nerwy z niego pochodzące. Onkopatologia jest również nazywana terminem, gdy guz utworzony z komórek kości czaszki rośnie w mózgu lub gdy komórki nowotworowe z innych narządów (zwykle płuc, narządów układu trawiennego i rozrodczego) są przenoszone przez strumień krwi..

Choroba występuje u 15 z 1000 pacjentów z patologiami nowotworowymi. Może być łagodny lub złośliwy. Różnica między jednym typem a drugim polega na szybkości wzrostu (nowotwory złośliwe rosną szybciej) i zdolności do wysyłania guzów „potomnych” (przerzutów) do innych narządów (jest to typowe tylko w przypadku nowotworów złośliwych). Oba mogą kiełkować w otaczających tkankach i wyciskać ważne struktury mózgu..

Nazwa guza mózgu pochodzi od nazwy komórek, które zaczęły się w niekontrolowany sposób dzielić. Według klasyfikacji z 2007 r. Wyróżniono ponad 100 ich rodzajów, które są połączone w 12 „dużych” grup. Objawy zależą od lokalizacji guza (każda część mózgu ma swoją funkcję), jego wielkości i rodzaju. Główne leczenie patologii jest chirurgiczne, ale nie zawsze jest to możliwe z powodu rozmytych granic między patologicznymi a normalnymi tkankami. Ale nauka nie stoi w miejscu i dla takich przypadków opracowano inne metody terapii: ukierunkowane promieniowanie, radiochirurgia, chemioterapia i jej „młode” podgatunki - ukierunkowane leczenie biologiczne.

Przyczyny nowotworów

U dzieci główną przyczyną nowotworów jest naruszenie struktury genów odpowiedzialnych za prawidłowe tworzenie układu nerwowego lub pojawienie się jednego lub więcej patologicznych onkogenów, które są odpowiedzialne za kontrolowanie cyklu życia komórek w strukturze normalnego DNA. Takie anomalie mogą być wrodzone, mogą również pojawiać się w niedojrzałym mózgu (dziecko rodzi się z nie w pełni ukształtowanym, „gotowym” układem nerwowym).

Wrodzone zmiany zachodzą w tych genach:

 • NF1 lub NF2. To powoduje zespół Recklingausena, który w in przypadkach komplikuje rozwój gwiaździaka pilocytarnego;
 • ARS. Jego mutacja prowadzi do zespołu Turco, a on prowadzi do rdzeniaka i glejaka - nowotworów złośliwych;
 • RTSN, którego zmiana prowadzi do choroby Gorlina i jest skomplikowana przez nerwiaki;
 • P53, związany z zespołem Li-Fraumeni, który charakteryzuje się pojawieniem się różnych mięsaków - złośliwych guzów nienabłonkowych, w tym w mózgu;
 • niektóre inne geny.

Główne zmiany wpływają na takie cząsteczki białka:

 1. hemoglobina - białko, które przenosi tlen do komórek;
 2. cykliny - białka aktywatora kinaz białkowych zależnych od cykliny;
 3. zależne od cykliny kinazy białkowe - enzymy wewnątrzkomórkowe, które regulują cykl życia komórki od urodzenia do śmierci;
 4. E2F - białka odpowiedzialne za kontrolę cyklu komórkowego i pracę tych białek, które powinny tłumić guzy. Powinny również zapewnić, że wirusy zawierające DNA nie zmieniają ludzkiego DNA;
 5. czynniki wzrostu - białka, które dają sygnał do wzrostu określonej tkanki;
 6. białka, które „tłumaczą” język przychodzącego sygnału na język zrozumiały dla organelli komórki.

Udowodniono, że na te komórki, które aktywnie dzielą się, wpływ mają przede wszystkim zmiany. A dzieci mają znacznie więcej niż dorośli. Dlatego guz mózgu można aktywować nawet u noworodka. A jeśli komórka gromadzi wiele zmian we własnym genomie, nie można zgadnąć, z jaką prędkością się podzieli i co pojawią się jej potomkowie. Tak więc łagodne nowotwory (na przykład glejak - najczęstsza formacja mózgu) mogą przy niekontrolowanych mutacjach składowych struktur komórkowych przerodzić się w złośliwe (glejak - w glejak).

Wyzwalacze guzów mózgu

Kiedy mózg jest predysponowany do pojawienia się guza lub zmniejsza się szybkość odzyskiwania obrażeń, mogą one wywołać (au dorosłych początkowo spowodować) pojawienie się guza:

 • promieniowanie jonizujące;
 • fale elektromagnetyczne (w tym z obfitej komunikacji);
 • promieniowanie podczerwone;
 • ekspozycja na gazowy chlorek winylu, który jest potrzebny do produkcji tworzyw sztucznych;
 • pestycydy;
 • GMO w żywności;
 • wirusy brodawczaka ludzkiego typu 16 i 18 (można je zdiagnozować na podstawie krwi PCR, a ich leczenie polega na utrzymaniu odporności na dobrym poziomie, na co wpływ mają nie tylko leki, ale także twardnienie i lotność roślin oraz warzywa w diecie).

Czynniki ryzyka nowotworu

Bardziej prawdopodobne jest „dostanie się” formacji do jamy czaszki w:

 • mężczyźni
 • osoby w wieku poniżej 8 lat lub 65-79 lat;
 • Likwidatorzy w Czarnobylu;
 • osoby, które stale noszą telefon komórkowy w pobliżu głowy lub rozmawiają na nim (nawet przez zestaw głośnomówiący);
 • praca w toksycznej roślinie w przypadku kontaktu z rtęcią, produktami rafinowanymi, ołowiem, arsenem, pestycydami;
 • jeśli przeprowadzono przeszczep narządu;
 • Zakażony wirusem HIV
 • otrzymujący chemioterapię guza z dowolnej lokalizacji.

Oznacza to, że mając świadomość czynników ryzyka, jeśli uważasz, że Ty lub Twoje dziecko macie ich dość, możesz porozmawiać z neuropatologiem i uzyskać od niego skierowanie na rezonans magnetyczny (MRI) lub pozytronową tomografię emisyjną (PET) mózgu.

Klasyfikacja nowotworów

Z pochodzenia guzy mózgu to:

 1. Pierwotne: te, które rozwijają się ze struktur znajdujących się w jamie czaszki, niezależnie od tego, czy są to kości, istota biała lub szara mózgu, naczynia zasilające wszystkie te struktury, nerwy wychodzące z mózgu i błony mózgowe.
 2. Wtórne: są to zmodyfikowane komórki dowolnego innego narządu. To są przerzuty..

Wiele rodzajów guzów mózgu można rozróżnić w zależności od struktur komórkowych i molekularnych (na tym samym typie komórek różne cząsteczki receptora). Oto główne, najczęstsze:

 • Rozwijający się z tkanki mózgowej - neuronów i nabłonka. Są to łagodne wyściółczaki, glejaki, gwiaździaki.
 • Pochodzące z opon mózgowych: oponiaki.
 • Rosnące z nerwów czaszkowych - nerwiaki.
 • Którego pochodzenia są komórki przysadki mózgowej. To jest gruczolak przysadki.
 • Guzy dyzdrogenogeniczne występujące w okresie prenatalnym, gdy zaburzone jest normalne różnicowanie tkanek. W takim przypadku w mózgu można znaleźć kłębek włosów, podstawy zębów lub inną tkankę nieodpowiednią dla danego miejsca.
 • Przerzuty z narządów poza jamą czaszki. Wchodzą do mózgu z przepływem krwi, rzadziej - limfą.

Istnieje również klasyfikacja uwzględniająca różnicowanie komórek nowotworowych. Tutaj należy powiedzieć, że im bardziej zróżnicowany jest guz (to znaczy komórki są bardziej podobne do normalnych), tym wolniej rośnie i przerzutuje.

Klasyfikacja guzów pierwotnych sugeruje, że są one podzielone na 2 duże grupy: glejaki i inne niż glejaki.

Glejaki

Jest to powszechna nazwa guzów pochodzących z komórek otaczających tkankę nerwową - kręgosłup mózgu. Zapewniają neuronom „mikroklimat” i warunki do normalnego funkcjonowania. Glejaki stanowią 4/5 wszystkich złośliwych formacji mózgu.

Wyróżnia się 4 klasy glejaków. Klasy 1 i 2 są najmniej złośliwe, powoli rosną. Trzecia klasa jest już uważana za złośliwą; rośnie umiarkowanie szybko. Klasa 4 - najbardziej złośliwy ze wszystkich pierwotnych formacji, znany jako glejak.

Są one podzielone na następujące typy:

Gwiaździaki

Ten typ stanowi 60% wszystkich pierwotnych formacji mózgu. Składają się one z astrocytów - komórek, które ograniczają, odżywiają i zapewniają wzrost neuronów. Stanowią barierę, która ogranicza komórki mózgowe od krwi..

Oligodendrogliomas

Pochodzenie tych nowotworów pochodzi z komórek oligodendrocytów, które również chronią neurony. To rzadki typ nowotworu. Są reprezentowane przez umiarkowanie zróżnicowane i umiarkowanie złośliwe nowotwory; znalezione u młodych ludzi i osób w średnim wieku

Wyściółczaki

Wyściółka to komórki wyściełające ściany komór mózgu. To oni, wymieniając składniki z krwią, syntetyzują płyn mózgowo-rdzeniowy, który myje rdzeń kręgowy i mózg.

Guzy wyściółczowe występują w 4 klasach:

 1. Bardzo zróżnicowane: wyściółczaki myxopapillary i zależne. Rosną powoli i nie dają przerzutów..
 2. Średnio zróżnicowane: wyściółczaki. Rośnie szybciej, nie przerzutuj.
 3. Wyściółczaki anaplastyczne. Ich wzrost jest wystarczająco szybki, mogą dawać przerzuty.

Mieszane glejaki

Takie guzy zawierają mieszaninę różnych komórek o różnym zróżnicowaniu. Niemal zawsze zmutowali astrocyty i oligodendrocyty.

Inne niż glejaki

Jest to drugi główny rodzaj złośliwych nowotworów mózgu. Składa się również z kilku rodzajów różnych nowotworów..

Gruczolaki przysadki

Takie nowotwory są najczęściej łagodne; częściej u kobiet. Wczesne stadium tych nowotworów charakteryzuje się objawami zaburzeń endokrynologicznych związanych ze wzrostem (rzadziej spadkiem) produkcji jednego lub więcej hormonów. Tak więc w syntezie dużej ilości hormonu wzrostu u dorosłych rozwija się akromegalia - nadmierny wzrost niektórych części ciała, u dzieci - gigantyzm. Jeśli produkcja ACTH wzrasta, rozwija się otyłość, spowalnia gojenie się ran, wysypki trądzikowe, zwiększony wzrost włosów w strefach aktywnych hormonalnie.

Chłoniaki OUN

W tym przypadku złośliwe komórki tworzą się w naczyniach limfatycznych, które znajdują się w jamie czaszki. Przyczyny takiego guza nie są w pełni znane, ale jasne jest, że rozwijają się w stanach niedoboru odporności i po operacji przeszczepu. Przeczytaj więcej o objawach, diagnozie i leczeniu chłoniaka..

Oponiaki

Jest to nazwa guzów pochodzących ze zmodyfikowanych komórek opon mózgowych. Oponiaki to:

 • łagodny (klasa 1);
 • nietypowy (klasa 2), gdy zmutowane komórki są widoczne w strukturze;
 • anaplastyczny (stopień 3): występuje tendencja do przerzutów.

Objawy nowotworów mózgu

Naruszenie normalnej struktury komórki pojawia się okresowo w każdym organie podczas jej odnowy (kiedy komórki dzielą się), ale normalnie takie nieprawidłowe komórki są szybko rozpoznawane i niszczone przez „przygotowany” układ odpornościowy na takie zdarzenia. „Problem” mózgu polega na tym, że jest on otoczony specjalną barierą komórkową, która zakłóca działanie układu odpornościowego (działa jak „policjant”) w celu „zbadania” wszystkich komórek tego narządu. Dlatego do tego czasu:

 • guz nie uciska sąsiednich tkanek;
 • lub nie rozprzestrzeni produktów swojej życiowej aktywności we krwi,

objawy nie pojawią się. Niektóre guzy przysadki ujawniają się nawet pośmiertnie, ponieważ ich objawy są tak nieznaczne, że nie przyciągają uwagi. MRI mózgu z dożylnym podaniem kontrastu, który mógłby je wykryć, nie znajduje się na liście wymaganych badań.

Najwcześniejsze objawy dowolnego guza mózgu są następujące:

 1. Bóle głowy z guzem mózgu. Pojawia się w nocy lub rano (wynika to z faktu, że błony pęcznieją przez noc, ponieważ w tym czasie płyn mózgowo-rdzeniowy jest ponownie wchłaniany). Ból pęka lub pulsuje z natury, nasilany przez obracanie głowy, kaszel, nadwyrężanie prasy, ale znika po pewnym czasie po przyjęciu pozycji pionowej (gdy płyn mózgowo-rdzeniowy i krew z naczyń mózgowych lepiej płyną). Zespół nie jest eliminowany przez przyjmowanie środków przeciwbólowych. Z czasem ból głowy staje się stały..
 2. Nudności i wymioty niezwiązane z jedzeniem. Towarzyszą bólowi głowy, ale powstając na jego wysokości nie łagodzą stanu osoby. Stan wymiotów zależy od tego, jak długo dana osoba jadła: jeśli zdarzyło się to niedawno, wówczas nadal będzie niestrawione jedzenie, jeśli przez długi czas - domieszka żółci. Nie oznacza to, że te produkty były zatrute..
 3. Inne objawy we wczesnych stadiach to:
  • upośledzenie pamięci;
  • gorzej okazuje się analiza informacji;
  • źle się koncentruje;
  • zmiana postrzegania tego, co się dzieje.

W niektórych przypadkach pierwszymi objawami mogą być drgawki - drganie kończyn lub rozciąganie całego ciała, podczas gdy osoba traci przytomność, w niektórych przypadkach - na pewien czas przestaje oddychać.

Następujące objawy guza mózgu mogą być:

 1. Mózgowy. To:
  • Ucisk świadomości. Początkowo osoba - w obliczu silnego bólu głowy - staje się bardziej śpiąca, dopóki nie zacznie spać przez kilka dni, nie budząc się, aby zjeść jedzenie (jednocześnie budzenie się, gdy dana osoba nie rozumie, gdzie jest i kto go otacza, może się zdarzyć, aby Iść do toalety).
  • Bół głowy. Ma stały charakter, rano jest silniejsza, podczas przyjmowania leku moczopędnego ból nieznacznie się zmniejsza (lista leków moczopędnych).
  • Zawroty głowy.
  • Światłowstręt.
 2. W zależności od lokalizacji guza:
  • Jeśli znajduje się w korze ruchowej, może wystąpić niedowład (ruch jest nadal możliwy) lub porażenie (całkowite unieruchomienie). Zwykle paraliżuje tylko połowę ciała.
  • Omamy Jeśli guz znajduje się w płacie skroniowym, omamy będą słyszalne. Po zlokalizowaniu w wizualnej korze potylicznej halucynacje będą widoczne. Kiedy formacja wpływa na przednie części płata czołowego, może pojawić się halucynoza węchowa.
  • Upośledzenie słuchu do głuchoty.
  • Rozpoznawanie lub upośledzenie mowy.
  • Zaburzenia widzenia: utrata wzroku - pełna lub częściowa; podwójne widzenie; zniekształcenie kształtu lub wielkości przedmiotów.
  • Upośledzenie rozpoznawania obiektów.
  • Niemożność zrozumienia tekstu pisanego.
  • Oczopląs („biegający uczeń”): człowiek chce patrzeć w jedną stronę, ale jego oczy „biegną”.
  • Różnica w średnicy źrenic i ich reakcja na światło (można zareagować, drugi - nie).
  • Asymetria twarzy lub jej poszczególnych części.
  • Niemożność napisania tekstu.
  • Brak koordynacji: zataczanie się podczas chodzenia lub stania, przerzucanie przedmiotów.
  • Zaburzenia wegetatywne: zawroty głowy, nieuzasadnione pocenie się, uczucie gorąca lub zimna, omdlenie z powodu niskiego ciśnienia.
  • Naruszenie inteligencji i emocji. Osoba staje się agresywna, nie dogaduje się z innymi, rozumie gorzej, trudniej jest mu koordynować swoje działania.
  • Naruszenie bólu, temperatury, wrażliwości na wibracje w niektórych częściach ciała.
  • Zaburzenia hormonalne. Występują w guzach przysadki lub szyszynki..

Wszystkie te objawy są podobne do udaru mózgu. Różnica polega na tym, że nie rozwijają się natychmiast, ale istnieje pewna inscenizacja.

Etapy guza mózgu są następujące:

 1. Guz jest powierzchowny. Jego komórki składowe są nieagresywne, zajmują się jedynie utrzymywaniem funkcji życiowych, to znaczy praktycznie nie rozprzestrzeniają się głęboko i szeroko. Wykrywanie nowotworów na tym etapie jest trudne.
 2. Wzrost komórek i postęp mutacji wnikają w głębsze warstwy, lutując między sobą sąsiednie struktury, wpływając na naczynia krwionośne i limfatyczne.
 3. Na tym etapie pojawiają się objawy: ból głowy, zawroty głowy, wychudzenie, gorączka. Może rozwinąć się nierównowaga koordynacji, zaburzenia widzenia, nudności i wymioty, po czym nie staje się to łatwiejsze (w przeciwieństwie do zatrucia).
 4. Na tym etapie guz wyrasta ze wszystkich opon mózgowych, dlatego nie można go już usunąć, a także daje przerzuty do innych narządów: płuc, wątroby, narządów jamy brzusznej, powodując objawy ich uszkodzenia. Świadomość jest zaburzona, pojawiają się napady padaczkowe, halucynacje. Ból głowy jest tak znaczący, że walka z nim zajmuje wszystkie myśli i czas.

Objawy, które powinny być powodem wizyty u neurologa:

 • ból głowy pojawił się po raz pierwszy po 50 latach;
 • ból głowy pojawił się przed 6 rokiem życia;
 • ból głowy + nudności + wymioty;
 • pojawiają się wcześnie rano wymioty, bez bólu głowy;
 • zmiany w zachowaniu;
 • szybko pojawia się zmęczenie;
 • pojawiły się objawy ogniskowe: asymetria twarzy, niedowład lub porażenie.

Diagnostyka

Tylko neurolog może przepisać badanie na podejrzenie guza mózgu. Najpierw zbada pacjenta, sprawdzi swój refleks, funkcje przedsionkowe. Następnie zostanie skierowany na badanie do powiązanych specjalistów: okulisty (zbada dna oka), lekarza laryngologa, który oceni słuch i węch. Elektroencefalografia zostanie zbadana w celu ustalenia, na czym skupia się konwulsyjna gotowość i stopień jej aktywności. Jednocześnie z oceną uszkodzenia należy postawić diagnozę, która ujawni lokalizację i objętość guza. Pomogą następujące metody:

 • Rezonans magnetyczny to metoda, którą można zastosować u osób bez metalowych części ciała (rozrusznik serca, artroplastyka stawów, fragmenty urządzeń wybuchowych).
 • Tomografia komputerowa. W diagnozie guza mózgu nie jest on tak skuteczny jak skan MRI, ale można go wykonać, jeśli nie można wykonać pierwszej metody..
 • Pozytonowa tomografia emisyjna - pomaga wyjaśnić wielkość nowotworu.
 • Angiografia rezonansu magnetycznego jest metodą, która pozwala badać naczynia zasilające guz. Wymaga to wprowadzenia do krwiobiegu środka kontrastowego, który zabarwi również naczynia włosowate nowotworów..

Wszystkie te metody mogą jedynie „podpowiedzieć” koncepcję struktury histologicznej guza, ale precyzyjnie ją ustalić, aby zaplanować leczenie guza mózgu i rokowanie, jest to możliwe tylko za pomocą biopsji. Wykonuje się to po skonstruowaniu w nim modelu 3D mózgu i guza, aby ściśle wprowadzić sondę w miejsce patologiczne (biopsja stereotaktyczna).

Równolegle z diagnozą wykonywane są również inne metody badawcze w celu ustalenia stadium nowotworu: diagnostyka instrumentalna tych narządów jamy brzusznej, w których może przerzutować nowotwór mózgu.

Leczenie guza

Głównym sposobem leczenia patologii jest operacja usunięcia guza. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieją granice między nowotworem a nienaruszonymi tkankami. Jeśli guz urósł do opon mózgowych, nie można go wykonać. Ale jeśli kompresuje ważną część mózgu, czasami wykonuje się operację awaryjną, podczas której nie wszystkie nowotwory są usuwane, ale tylko część.

Przed operacją wykonuje się przygotowanie: wprowadza się fundusze (jest to moczopędny osmotyczny „Mannitol” i preparaty hormonalne „Deksametazon” lub „Prednizolon”), które zmniejszają obrzęk mózgu. Leki przeciwdrgawkowe i przeciwbólowe są również przepisywane..

Radioterapię można przeprowadzić w celu zmniejszenia objętości guza i wyraźniejszego odróżnienia go od zdrowych obszarów w okresie przedoperacyjnym. W tym przypadku źródło promieniowania można zlokalizować zarówno zdalnie, jak i wprowadzić do mózgu (do tego potrzebny jest również trójwymiarowy model i sprzęt zdolny do wszczepienia kapsułki z substancją radioaktywną przy danych współrzędnych - technika stereotaktyczna).

Jeśli guz zablokuje swobodny przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego lub utrudnia przepływ krwi przez naczynia, wówczas jako preparat przedoperacyjny można wykonać manewrowanie - można zastosować system elastycznych rurek, który będzie pełnił rolę sztucznego płynu mózgowo-rdzeniowego. Podobną operację wykonuje się pod kontrolą MRI..

Bezpośrednie usunięcie guza mózgu można wykonać:

 • ze skalpelem;
 • laser: odparuje zmutowane komórki przy użyciu wysokiej temperatury;
 • ultradźwięki: guz rozpada się na małe dźwięki o wysokiej częstotliwości, po czym każdy z nich jest usuwany z jamy czaszki przez odsysanie podciśnieniem. Możliwe tylko w przypadku potwierdzonych łagodnych guzów;
 • nóż radiowy: oprócz odparowania tkanki nowotworowej, która natychmiast zatrzymuje krwawienie tkanek, pobliskie obszary mózgu są napromieniowane promieniami gamma.

Po usunięciu guza - jeśli istnieją dowody - można przeprowadzić radioterapię o odległej naturze (to znaczy źródło promieniowania zlokalizowane poza ciałem). Jest to szczególnie potrzebne, jeśli formacja nie została całkowicie usunięta lub występują przerzuty.

Radioterapia rozpoczyna się 2-3 tygodnie po zabiegu. Przeprowadził 10-30 sesji, każda 0,8-3 Gy. Takie leczenie, ze względu na jego ciężką tolerancję, wymaga wsparcia medycznego: leków przeciwwymiotnych, przeciwbólowych, nasennych. Można łączyć z chemioterapią.

Zadaniem zarówno chemioterapii, jak i radioterapii jest zatrzymanie aktywności komórek nowotworowych (co wpływa również na zdrowe tkanki), które mogą pozostać po operacji.

Operacja alternatywna

Jeśli guza nie można usunąć powyższymi metodami, lekarze starają się zmaksymalizować jakość życia ludzkiego, stosując jedną lub kilka następujących metod.

Radioterapia

To drugie imię ma radioterapię. Jeśli usunięcie guza mózgu jest niemożliwe, wykonuje się stereotaktyczne napromienianie guza i jego przerzutów, gdy promienie gamma są wysyłane do obszarów patologicznych z kilku punktów. Taka interwencja jest planowana przy użyciu trójwymiarowego modelu mózgu konkretnego pacjenta, a aby promienie uzyskały wyraźne skupienie, głowa jest zamocowana w specjalnej masce z pleksiglasu.

Radioterapię można również przeprowadzić jako brachyterapię, gdy źródło promieniowania zostanie umieszczone - ponownie za pomocą stereotaksji - bezpośrednio w ognisku. Być może połączenie zdalnego promieniowania i brachyterapii.

Jeśli guz mózgu jest wtórny, wymagane jest zdalne napromieniowanie całej głowy, ale w mniejszych dawkach niż w powyższym przypadku. Włosy po tym wypadają, ale kilka tygodni po zakończeniu radioterapii odrastają.

Chemoterapia

Metoda ta polega na wprowadzeniu do organizmu (najczęściej - dożylnie) leków, które będą selektywnie oddziaływać na komórki nowotworowe (różnią się one od komórek zdrowego organizmu). W tym celu ważne jest staranne zweryfikowanie guza poprzez określenie jego immunohistotypu (w celu zidentyfikowania konkretnych białek znajdujących się tylko w tkance guza).

Przebieg chemioterapii trwa 1-3 tygodnie. Odstępy między wprowadzaniem leków - 1-3 dni. Konieczne jest dodatkowe wsparcie dla leków, aby ułatwić tolerancję leków chemioterapeutycznych i przyspieszyć regenerację normalnych komórek tkankowych po nich (chemioterapia prawie zawsze wpływa na szpik kostny - najbardziej aktywnie dzielącą się strukturę, która przyczynia się do odnowy ludzkiej krwi).

Skutki uboczne chemioterapii: wymioty, ból głowy, wypadanie włosów, niedokrwistość, zwiększone krwawienie, osłabienie.

Terapia celowana

Jest to podtyp chemioterapii wynaleziony niedawno. W tym przypadku do organizmu wprowadzane są leki, które nie hamują podziału, ale te, które będą blokować tylko reakcje związane ze wzrostem właśnie komórek nowotworowych, dzięki czemu toksyczność będzie znacznie niższa.

Do celowanej terapii guza mózgu stosuje się następujące leki:

 • wybiórczo blokując wzrost naczyń krwionośnych zasilających guz;
 • selektywnie hamujące białka, które zarządzają wzrostem komórek nowotworowych;
 • inhibitory enzymu kinazy tyrozynowej, które w komórkach nowotworowych muszą regulować transmisję sygnału, ich podział i zaprogramowaną śmierć.

Połączone zastosowanie promieniowania i chemioterapii

Jeśli wspólnie przeprowadzisz zdalne napromienianie promieniami gamma i wprowadzisz leki hamujące podział komórek nowotworowych, rokowanie znacznie się poprawi. Zatem w leczeniu nowotworów o niskim stopniu złośliwości za pomocą terapii skojarzonej trzyletni wskaźnik przeżycia wzrasta z 54% do 73%.

Kriochirurgia

Jest to metoda nazywana, gdy ognisko guza jest narażone na ekstremalnie niskie temperatury, podczas gdy otaczająca tkanka nie jest uszkodzona. Ten rodzaj terapii może być stosowany jako niezależne leczenie - w przypadku nieoperacyjnych guzów, które wyrastają w sąsiednie tkanki; wykonuje się to również podczas operacji - dla wyraźniejszego widzenia granic guza.

Tkankę guza można zamrozić za pomocą aplikatora kriogenicznego, który nakłada się na ognisko patologiczne z góry. Można również zastosować krioprobę umieszczoną głęboko w ognisku..

Wskazania do kriochirurgii to:

 • guz znajduje się głęboko w ważnych obszarach mózgu;
 • liczne guzy (przerzuty), zlokalizowane głęboko;
 • tradycyjne metody chirurgiczne nie mogą być stosowane;
 • po operacji fragmenty guza pozostały „przyklejone” do błon mózgu;
 • guzy znajdują się w przysadce mózgowej;
 • nowotwór znaleziony u osoby starszej.

Jakie są konsekwencje guza mózgu

Główne konsekwencje guzów mózgu obejmują:

 1. Skurcze - drganie kończyn lub ich rozciąganie z ostrym wyprostowaniem całego ciała, któremu towarzyszy utrata przytomności. W takim przypadku z ust może pojawić się piana, język może zostać ugryziony, a drgawkom często towarzyszy na pewien czas zatrzymanie oddechu. Ten stan leczy się lekami przeciwdrgawkowymi..
 2. Naruszenie normalnego przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, przez co rozwija się wodogłowie. Objawami tego powikłania są silny ból głowy, wymioty, skurcze, senność, nudności, niewyraźne widzenie i zawroty głowy. Podobną komplikację leczy się podczas operacji bocznikowej, gdy rurki są instalowane w jamie czaszki, przez którą nastąpi odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Więcej o objawach wodogłowia.
 3. Depresja to nastrój przygnębiony, gdy nie ma ochoty angażować się w żadną aktywność, mowa jest spowolniona, a reakcje zahamowane. W takich przypadkach stosuje się metody leczenia psychoterapeutycznego, przepisuje się również leki przeciwdepresyjne (lista leków przeciwdepresyjnych wydawanych bez recepty).

Okres rehabilitacji

Odzyskanie osoby po chirurgicznym lub alternatywnym leczeniu guza mózgu zależy od tych funkcji, które zostały zahamowane. Dlatego w przypadku upośledzenia funkcji motorycznych konieczny jest masaż kończyn, fizjoterapia, terapia ruchowa. Jeśli doszło do naruszenia słuchu, zajęcia są prowadzone z audiologiem, przepisywane są leki poprawiające komunikację między neuronami mózgu.

Księgowość apteczna

Po wypisie ze szpitala pacjent zostaje zarejestrowany u neurologa. Celem takiej rachunkowości jest przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych, a także wykrycie nawrotu w czasie. Musisz odwiedzić neurologa (chyba że lekarz mówi inaczej) trzy miesiące z rzędu, następnie sześć miesięcy później, a następnie sześć miesięcy później, a następnie, jeśli nie ma zmian, raz w roku.

Prognoza

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, ilu żyje z guzem mózgu. Tutaj dane są różne i zależą od kilku parametrów. W połączeniu z korzystnym typem histologicznym z wczesnym leczeniem szansa na przeżycie przez 5 lat osiąga 80%. Jeśli wariant histologiczny informuje guz o wysokiej złośliwości, a także jeśli osoba spóźniła się, szansa na przeżycie przez 5 lat zostaje zmniejszona do 30%.

Pięcioletnie przeżycie według WHO na rok 2012 wygląda następująco:

Rodzaj guza mózguW jakim wieku wykrywa się guz
22-45 lat46–60 lat61 lat i więcej
Gwiaździak rozlany65%43%21%
Gwiaździak anaplastyczny49%29%10%
Glejak17%6%4%
Oligodenroglioma anaplastyczna67%55%38%
Oligodendroglioma85%79%64%
Wyściółka / wyściółczak anaplastyczny91%86%85%
Oponiaki92%77%67%

Guzy u dzieci

Guzy mózgu mogą rozwinąć się u dzieci w każdym wieku. Do 3 lat częściej rejestruje się gwiaździaki, rdzeniaki i wyściółczaki. Oponiak i czaszkowo-gardłowy prawie nigdy nie występują.

Najczęściej guzy mózgu wyrastają ze struktur znajdujących się w linii środkowej mózgu, a dostając się do półkul mózgowych, rozprzestrzeniają się na 2-3 sąsiednie płaty. Często w guzach mózgu u dzieci znajduje się wiele małych torbieli - jam wypełnionych płynem.

Pierwsze oznaki nowotworu u dzieci to:

 • bół głowy;
 • nudności;
 • wymioty
 • pojawienie się białego paska twardówki między tęczówką a górną powieką;
 • skurcze.

U dzieci w wieku szkolnym ból głowy pojawia się rano, po wymiotach łagodzi się łagodnie i ustępuje w ciągu dnia. Występuje zmęczenie, zmniejszone wyniki w nauce; dziecko pochodzi ze szkoły i próbuje się położyć.

Później pojawiają się objawy ogniskowe: asymetria twarzy, chwiejność chodu, zaburzenia zachowania, utrata pola widzenia, halucynoza, opóźnienie rozwoju, zaburzenia połykania, anoreksja, dzwonienie w uchu.

Diagnoza polega na pomiarze obwodu głowy, serii badań radiograficznych, EEG, USG mózgu, MRI, angiografii tętnicy szyjnej.

Głównym sposobem leczenia guzów mózgu u dzieci jest zabieg chirurgiczny. Całkowicie możliwe jest usunięcie oponiaka, brodawczaka, gwiaździaka, wyściółczaka, nerwiaka, niektórych gruczolaków przysadki. Pozostałe guzy są częściowo wycięte, po czym można przeprowadzić chemioterapię lub (rzadziej) radioterapię. Najczęściej glejaki złośliwe, rdzeniaki, przerzuty są napromieniowane. Wyściółczaki i nerwiaki w przypadku prześwietlenia są niewrażliwe.

Do chemioterapii stosuje się leki takie jak cyklofosfamid, fluorofur, metotreksat, winblastyna, bleomycyna.

Pierwsze oznaki guza mózgu

Pierwsze oznaki guza mózgu można łatwo pomylić z objawami innych, mniej niebezpiecznych chorób. Dlatego bardzo łatwo przeoczyć początek rozwoju onkologii mózgu. Mówimy ci, jak temu zapobiec..

W Rosji rocznie wykrywa się około 34 000 przypadków guza mózgu. Podobnie jak inne choroby, robi się młodziej. Faktem jest, że pierwsze oznaki guza mózgu przypominają zmęczenie, depresję i zaburzenia lękowe. W przypadku dolegliwości związanych z bólem głowy, bezsennością i utratą uwagi zwykle zaleca się wyjazd na wakacje, a nie wykonywanie MRI, szczególnie w młodym wieku. Dlatego tak łatwo przeoczyć początek choroby..

Pierwsze objawy nowotworów

Pierwsze oznaki choroby nie dają wyraźnego obrazu - są bardzo podobne do objawów wielu innych chorób:

 • nudności. Będzie obecna bez względu na to, kiedy ostatni raz zjadłeś. I w przeciwieństwie do zatrucia, stan zdrowia po wymiotach nie poprawia się;
 • silny ból głowy, nasilony przez ruch i osłabienie w pozycji pionowej;
 • drgawki i napady padaczkowe;
 • upośledzenie uwagi i upośledzenie pamięci.

Na obecność guza wskazuje połączenie tych objawów. Oczywiście jest prawdopodobne, że pojawią się one z innych powodów niezależnie od siebie, ale jest to dość rzadkie.

Na tym etapie najłatwiej jest wyleczyć guz. Ale niestety rzadko ktoś bierze te objawy poważnie.

Pierwsze objawy mózgowe guza

Kiedy rozwija się drugi etap choroby, opony mózgowe są podekscytowane i wzrasta ciśnienie wewnątrzczaszkowe. W rezultacie występują zmiany mózgowe.

Guz naciska na mózg, wpływając na jego funkcję..

W tej chwili leczenie jest nadal skuteczne, ale trwa dłużej i trudniej. Objawy drugiego etapu nie są już tak łatwo mylone z objawami innych chorób:

 • wrażliwość jest tracona w niektórych częściach ciała;
 • występują nagłe zawroty głowy;
 • mięśnie osłabiają się częściej po jednej stronie ciała;
 • narasta silne zmęczenie i senność;
 • podwaja się w oczach.

Jednocześnie ogólny stan zdrowia pogarsza się, poranne mdłości trwają. Wszystko to objawia się u pacjenta, niezależnie od tego, w której części mózgu znajduje się nowotwór..

Jednak nadal możesz pomylić objawy - są one mniej więcej takie same jak w przypadku padaczki, neuropatii lub niedociśnienia. Więc jeśli znajdziesz się z tymi objawami, nie spiesz się z paniką. Ale koniecznie idź do lekarza - nieznane nikomu nie skorzystało. Tak i przy takich objawach nie należy żartować.

Ogniskowe oznaki nowotworów we wczesnych stadiach

Jeśli pojawią się objawy mózgowe z powodu uszkodzenia całego mózgu i wpłyną na dobre samopoczucie całego organizmu, objawy ogniskowe zależą od miejsca uszkodzenia. Każda część mózgu odpowiada za swoje funkcje. Różne sekcje są zależne od lokalizacji guza. Objawy choroby mogą być różne:

 • naruszenie wrażliwości i drętwienia niektórych części ciała;
 • częściowa lub całkowita utrata słuchu lub wzroku;
 • upośledzenie pamięci, splątanie;
 • zmiana inteligencji i samoświadomości;
 • zamieszanie w mowie;
 • nierównowaga hormonalna;
 • częste wahania nastroju;
 • omamy, drażliwość i agresja.

Objawy mogą wskazywać, w której części mózgu znajduje się guz. Tak więc paraliż i drgawki są charakterystyczne dla zmian płatów czołowych, utraty wzroku i omamów - potylicznych. Dotknięty móżdżek doprowadzi do upośledzenia zdolności motorycznych i koordynacji, a guz płata skroniowego doprowadzi do utraty słuchu, utraty pamięci i padaczki..

Diagnoza podejrzenia guza mózgu

Nawet ogólne lub biochemiczne badanie krwi może pośrednio wskazywać na obecność guza. Jeśli jednak istnieje podejrzenie nowotworu, zaleca się dokładniejsze analizy i badania:

 • elektroencefalografia pokaże obecność guzów i ognisk konwulsyjnej aktywności kory mózgowej;
 • MRI mózgu pokaże ogniska zapalne, stan naczyń i najmniejsze zmiany strukturalne w mózgu;
 • TK mózgu, szczególnie przy użyciu płynu kontrastowego, pomoże określić granice zmiany;
 • analiza płynu mózgowo-rdzeniowego - płynu z komór mózgu - pokaże ilość białka, skład komórek i kwasowość;
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność komórek rakowych;
 • biopsja guza pomoże zrozumieć, czy jest to łagodny, czy złośliwy nowotwór.

Kiedy włączyć alarm?

Ponieważ pierwsze oznaki guza mózgu mogą wystąpić nawet u względnie zdrowych osób, powinieneś leczyć je mądrze: nie ignoruj, ale nie panikuj z wyprzedzeniem. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem, ale jest to szczególnie ważne, jeśli masz:

 • wszystkie wczesne objawy nowotworu (zmęczenie, ból głowy itp.);
 • doszło do urazu głowy lub udaru mózgu;
 • obciążona dziedziczność: niektórzy krewni cierpieli na raka.

Podczas badania każdy lekarz może skierować cię do neurologa, podejrzewając guz na podstawie objawów pośrednich. Okulista kontrolujący ciśnienie wewnątrzczaszkowe i endokrynolog po badaniu krwi na obecność hormonów. Uważny lekarz zwróci nawet uwagę na mowę i koordynację. Nie ignoruj ​​takich wskazówek: lepiej odwiedzić neurologa i upewnić się, że jesteś zdrowy, niż pominąć rozwój choroby.

Przyczyny raka mózgu, jego objawy i objawy

Co to jest rak mózgu? Są to nowotwory wewnątrzczaszkowe. Nowotwory w mózgu są częstą przyczyną bólów głowy. Rozpoznanie procesu nowotworowego jest trudne ze względu na podobne objawy z procesami zapalnymi opon mózgowych. Rak mózgu - przyczyny procesu patologicznego pozostają do końca, nie badano.

Przyczyny raka mózgu

Zdrowe komórki tkankowe ulegają nienormalnej niekontrolowanej reprodukcji. Rak mózgu - przyczyny nowotworów są możliwe dzięki przenikaniu przerzutów z guza zlokalizowanego w innym narządzie.

Ostrość guza w strukturach mózgu jest podzielona w zależności od tkanki, w której występuje anomalia:

 • Zewnętrzna powierzchnia mózgu (menangioma);
 • Tkanka mózgowa (ganglioma, gwiaździak);
 • Włókna nerwowe mózgu (neurinoma).

Nieprawidłowy podział komórek może również mieć łagodny typ nowotworu. Formacje te nie tworzą przerzutów i pozostają pasywne po zakończeniu wzrostu..

Przyczyny raka mózgu są wciąż badane przez wielu naukowców. Na podstawie badań zidentyfikowano szereg czynników, które wpływają na wywołanie patologicznej degeneracji komórek:

 • Składnik genetyczny (możliwy jest proces patologiczny z historią mutacji chromosomalnych - zespół Lee - Fraumeni, zespół Gorlina) - stwardnienie gruźlicze, choroba Bruneville'a lub patologia genowa ARS mogą stać się czynnikiem prowokującym rozwój onkologii;
 • Zakażenie HIV - nabyty niedobór odporności jest częstą przyczyną zwyrodnienia tkanek;
 • Zmniejszona odporność podczas interwencji chirurgicznych związanych z przeszczepem narządów (przeszczep);
 • Narażenie na promieniowanie, wpływ czynników rakotwórczych na organizm - jest jedną z przyczyn raka mózgu (pracownicy niebezpiecznego przemysłu są zagrożeni);
 • Przynależność rasowa (na podstawie badań stwierdzono, że przedstawiciele o jasnej skórze częściej cierpią na raka mózgu, w przeciwieństwie do innych ras);
 • Płeć (kobiety są bardziej podatne na chorobę);
 • Nadużywanie alkoholu i nikotyny - wywołuje mutację w składzie komórkowym, co powoduje raka mózgu;
 • Urazy czaszki (impuls do zwyrodnienia tkanek, może wywołać nawet niewielki siniak);
 • Związane z wiekiem zmiany w ciele (częściej u osób w wieku).

Często przyczyną rozwoju raka mózgu są nowotwory złośliwe w gruczołach sutkowych, które tworzą przerzuty i przenikają do struktur mózgu poprzez sieć naczyniową.

Naukowcy przedstawili kilka teorii patofizjologicznego pochodzenia guza: immunologiczny, mutacyjny, wirusowy, chemiczny, epigenetyczny, teorię złośliwych komórek macierzystych. Według nich teorie te zawierają odpowiedź na pytanie - skąd bierze się rak mózgu?.

Uczenie się immunologiczne sugeruje przyczyny raka mózgu, niezdolność komórek ochronnych organizmu do rozpoznania zagrożenia ze strony patologicznych jednostek strukturalnych. Teoria mutacji opiera się na założeniu uszkodzenia DNA komórek, w wyniku czego złośliwa formacja rodzi się ze zmutowanej tkanki i ma pochodzenie monoklonalne.

Teoria wirusów opiera się na odkryciu czynników pozakomórkowych, które biorą udział w powstawaniu niektórych rodzajów raka. Dlatego teoria ta sugeruje, że komórki rakowe pojawiają się poprzez integrację wirusa ze strukturą molekularną komórki i tworzą własne kopie, dlatego pojawia się proces patologiczny.

Teoria chemiczna sugeruje, że mutacja komórkowa jest wywoływana przez związki chemiczne ze środowiska. Epigenetyczny, zbudowany na podstawie nauki - epigenetyki, i uważa, że ​​przyczyną jest epigenetyczna mutacja komórek.

Teoria złośliwych komórek macierzystych mówi, że przyczyną raka jest brak podziału tych komórek, co prowadzi do nierównowagi i niekontrolowanego rozmnażania. Teorie te opierają się wyłącznie na założeniach i nie znalazły potwierdzenia naukowego..

Wiele osób, które mają do czynienia z nowotworami, jest zaniepokojonych tym pytaniem - czy rak jest dziedziczny, czy makrocząsteczka DNA nie jest możliwa (przechowuje informacje biologiczne w postaci kodu genetycznego). Liczne badania w tej dziedzinie nie dają jednoznacznej odpowiedzi..

Uważa się, że genetyczne predyspozycje do procesu nowotworowego w podstawowej przyczynie powstawania są zapamiętywane przez komórki i dziedziczone przez potomków. Ten czynnik nie zawsze oznacza obowiązkowy rozwój raka, być może najbliżsi krewni nigdy nie spotkają się z patologią i będą proste, są zagrożone.

Pierwsze oznaki i objawy guza mózgu

Rak mózgu, którego objawy są często podobne do objawów klinicznych innych chorób, jest trudny do zdiagnozowania. Początkowy etap nowotworu ma przebieg bezobjawowy..

Objawy raka mózgu mają różne objawy, w zależności od rodzaju, do którego należą - ogniskowe lub mózgowe. Pierwszy typ symptomatologii, charakterystyczny dla wzrostu komórek atypowych w dowolnej części mózgu. Objawy raka mózgu typu mózgowego, charakteryzującego się wąską lokalizacją ogniska patologicznego.

 1. Moczenie w ciągu dnia (nietrzymanie moczu);
 2. Niedowład (uszkodzenie ścieżki motorycznej nerwu);
 3. Paraliż (całkowity brak ruchu);
 4. Upośledzenie sensoryczne (odczucia bólu i dotyku, a także temperatury);
 5. Upośledzenie słuchu (utrata lub całkowita utrata słuchu, gdy ognisko patologiczne jest zlokalizowane z zaangażowanym nerwem słuchowym);
 6. Zmiany osobiste - zmienia się charakter, pacjent ma wybuchy agresji lub odwrotnie, apatycznie staje się wszystkim;
 7. Upośledzenie wzroku, aż do całkowitej utraty - ognisko patologiczne rozciąga się na nerw wzrokowy, który powoduje pierwsze objawy raka w postaci rozmytego i rozmytego widzenia, trudno jest śledzić ruchy obiektów;
 8. Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego (praca nawykowa wykonywana jest z trudem, uczucie osłabienia, ciągłe uczucie zmęczenia);
 9. Naruszenie koordynacji ruchów (chwiejny chód);
 10. Naruszenie funkcji mowy (mowa niepowiązana);
 11. Ataki konwulsyjne (długie).

Objawy raka mózgu są możliwe, objawiają się w postaci podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego, wzrost tworzenia się guza sygnalizuje objawy mózgowe:

 • Bóle głowy - częściej czują się rano lub po wybuchu emocjonalnym, wysiłek fizyczny powoduje wzrost odczuć o charakterze rozrywającym;
 • Zawroty głowy - pojawiają się niezależnie i nie są związane z przepracowaniem;
 • Nudności;
 • Niekontrolowane wymioty - zdarza się, są niezależne od przyjmowania pokarmu i nie przynoszą ulgi.

Objawy raka we wczesnych stadiach dorosłego wyrażają się niepowodzeniem biorytmów i ciągłym osłabieniem. Nocny odpoczynek nie przynosi poczucia radości, pacjent odczuwa ciągłą senność - odnosi się to do pierwszych objawów złośliwego nowotworu.

Objawy raka mózgu u kobiet nie mają cech odróżniających od patologicznych objawów choroby u mężczyzn.

Ogólna symptomatologia guzów w tkance mózgowej jest często podobna do oznak osteochondrozy szyjnego odcinka kręgosłupa lub nadciśnienia, dlatego pacjent nie przypisuje tych objawów przejawowi raka głowy i nie szuka wykwalifikowanej pomocy. Prognozy dotyczące życia pacjenta zależą od szybkiego rozpoznania charakterystycznych objawów raka mózgu na wczesnym etapie..

Inne charakterystyczne znaki

Główną przyczyną raka mózgu jest nienormalny wzrost komórek. Postęp skupienia patologicznego, charakteryzujący się objawami w postaci wzrostu objawów i pogorszenia ogólnego stanu chorego:

 1. Napady padaczkowe;
 2. Nierównowaga hormonalna;
 3. Dysfagia (trudności w połykaniu);
 4. Ciężki oddech;
 5. Zmiana węchu (zniekształcenie);
 6. Zmiana smaku;
 7. Omamy (z lokalizacją guza w płatu skroniowym mózgu);
 8. Naruszenie percepcji kolorów (z lokalizacją ogniska patologicznego w okolicy potylicznej).

Te objawy są charakterystyczne dla szybkiego wzrostu powstawania nowotworów, zakłócającego funkcjonowanie mózgu, w zależności od lokalizacji ogniska patologicznego. Wzrost guza powoduje ucisk naczyń mózgowych, co zakłóca dostarczanie składników odżywczych.

Wielu naukowców badało przyczyny raka mózgu, niemiecki onkolog Rake Hamer, na podstawie badań, doszedł do wniosku, że rak ma przyczyny metafizyczne (nie zdiagnozowane przez urządzenia). Sam badacz cierpiał na raka, który, jak wierzy, wystąpił po stracie syna..

Analizując obrazy mózgu pacjentów z tą samą chorobą, lekarz ujawnił wzorzec, w którym u wszystkich pacjentów występowały czynniki anomalii psychicznej. Na podstawie analizy kilku tysięcy historii przypadków onkolog wysunął teorię, że silny szok emocjonalny wpływa na mechanizmy biologiczne organizmu, prowadząc do produkcji komórek nietypowych. Rewolucyjna teoria Hamera nie została potwierdzona w środowisku medycznym.

Wielu, w tym parapsychologowie, próbowało zidentyfikować czynniki rozwoju raka, argumentując, że ezoteryczne przyczyny są podstawą procesu nowotworowego. Mistyczne nauki mówią o różnicach w polu biologicznym zdrowego i chorego człowieka. Zgodnie z ich naukami negatywne cechy charakteru (gniew, chciwość, nienawiść) kumulują się (gromadzą) w ciele i mogą wywoływać nowotwory. Ich zdaniem uzdrowienie następuje, gdy wewnętrzny posłaniec światła i miłości do nietypowego gromadzenia się komórek.

Rodzaje onkologii

Onkologia mózgu u dorosłych dzieli się na dwie formy: formacje złośliwe i łagodne.

Łagodne formacje charakteryzują się wyraźnymi granicami i pokryciem gęstą tkanką łączną, tworząc w ten sposób kapsułkę. Gatunek ten nie tworzy przerzutów i kończy swój wzrost w pewnej fazie, czasami nie pokazując się w żaden sposób, funkcjonowanie mózgu często pozostaje niezmienione..

Podczas ściskania naczyń czaszki łagodna onkologia jest skutecznie usuwana chirurgicznie, ponieważ zmienione tkanki są oddzielane od zdrowych komórek. Małe guzy nie wymagają interwencji chirurgicznej; okresowe monitorowanie edukacji.

Nowotwory złośliwe w mózgu intensywnie zwiększają swój rozmiar, ściskając pobliskie naczynia i tkanki. Rak objawia się ostrym naruszeniem aktywności mózgu i innych narządów, ponieważ tworzy przerzuty, przenikając do nich z przepływem krwi.

W przypadku nietypowej proliferacji komórek charakterystyczne jest uszkodzenie dużych obszarów w mózgu. Ten rodzaj onkologii ma rozmyte granice, w wyniku czego nie można oddzielić ogniska patologicznego od zdrowych komórek.

Klasyfikacja i stadia guzów mózgu

Rozwój raka w strukturach mózgu jest podzielony zgodnie z lokalizacją ogniska patologicznego:

 1. Lokalizacja śródmózgowa (w materii mózgu);
 2. Dodatkowe umiejscowienie mózgu (komórki nietypowe wpływają na opony mózgowe i włókna nerwowe);
 3. Lokalizacja wewnątrzkomorowa (komórki rakowe rosną w komorach mózgu).

Rodzaj raka, obecnie znanych jest ponad 100 gatunków.

Podstawowe typy nowotworów:

 • Oponiak (mutacja składu komórkowego błony pajęczynówkowej mózgu);
 • Gwiaździak (komórki patologiczne powstają z pomocniczych jednostek strukturalnych mózgu) - ten typ raka rozwija się częściej u mężczyzn;
 • Oligodendroglioma (komórki mutujące oligodendrocyty) - jest rzadki;
 • Mieszany typ glejaków (mutacja oligodendrytów i astrocytów) - ten typ jest najczęściej wykrywany podczas diagnozy;
 • Gruczolak przysadki (zaburzenia w układzie hormonalnym) - odnosi się do łagodnej formacji i rzadko degeneruje się w postać złośliwą. Wyraża się to jako wzrost masy ciała i wzrost włosów, częściej kobiety chorują na tę chorobę;
 • Chłoniak OUN (wzrost komórek rakowych w naczyniach limfatycznych mózgu) - występuje przy utrzymującym się obniżeniu odporności;
 • Wyściółczak (transformacja zdrowych komórek odpowiedzialnych za produkcję płynu mózgowo-rdzeniowego).

Wyściółczak dzieli się kolejno na klasy:

 • Anaplastyczny (szybki podział komórek z tworzeniem przerzutów);
 • Wysoce zróżnicowane (powolny wzrost guza bez przerzutów);
 • Zróżnicowane Sredne (rozmnażanie komórek zachodzi nieco szybciej niż w przypadku wysoce zróżnicowanej klasy, przerzuty nie są charakterystyczne).

Proces patologiczny w strukturach mózgu obejmuje 4 etapy:

 1. Nietypowe komórki nie rozprzestrzeniają się i nie są agresywne. Objawy są łagodne, w wyniku czego diagnoza jest trudna;
 2. Odnotowano zwiększony wzrost nieprawidłowych komórek ze zwiększoną degradacją. Fokus rejestruje sąsiednie tkanki, naczynia krwionośne i węzły chłonne. Interwencja instrumentalna czasami nie jest skuteczna;
 3. Klinika jest wyraźna: pacjent jest zdezorientowany w przestrzeni, ostre bóle głowy, pogorszenie widzenia - ten etap nie jest operacyjny;
 4. Guz tworzy przerzuty w narządach i nie podlega interwencji chirurgicznej. Środki terapeutyczne mające na celu złagodzenie ogólnego stanu i opieki paliatywnej.

Objawy kliniczne charakterystyczne dla zmiany nowotworowej mózgu zależą od proporcji lokalizacji ogniska patologicznego. Nowotwory w przysadce mózgowej lub wpływające na pień mózgu są wyrażane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego i pamięci.

Nieprawidłowe tworzenie się w móżdżku, sygnalizuje naruszenie przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) i możliwe są zaburzenia połykania, niedowład i porażenie. Rak skroniowy sygnalizuje upośledzenie funkcji poznawczych i utratę słuchu.

Klęska zdrowych komórek w potylicznej części mózgu wyraża się przez uporczywe pogorszenie widzenia i dezorientację chorego. Patogen w płacie ciemieniowym objawia się w postaci naruszeń związanych z aparatem głosowym (afazja) i brak wyczuwania dotykowego obiektów. Pacjent nie jest w stanie wiarygodnie opisać swoich części ciała.

Patologiczne ognisko może rozprzestrzenić się na obszar ciemieniowy i potyliczny, z lokalizacją na połączeniu z płatem skroniowym mózgu. Wyrażony jako trudność w opisie obiektów.

Nietypowy wzrost płata czołowego wyraża się poprzez naruszenie zdolności intelektualnych, słownictwo słów jest znacznie zubożone. Chory staje się zdezorientowany we własnej osobowości i tymczasowej przestrzeni..

Diagnostyka

Rak mózgu można ustalić dopiero po zdaniu pełnego badania, przy użyciu laboratoryjnych i instrumentalnych metod badawczych. Rozpoznanie patologii rozpoczyna się od zebrania subiektywnej (według pacjenta) historii medycznej, na podstawie której pacjent jest wysyłany do dalszych badań struktur mózgu.

 • CT (tomografia komputerowa) - wizualizacja zmiany patologicznej na zdjęciu;
 • MRI (rezonans magnetyczny) - ujawnia obecność guza, jego lokalizację i wielkość, a także obecność przerzutów;
 • Angiografia za pomocą środka kontrastowego (zbadaj drożność naczyń);
 • Prześwietlenie mózgu;
 • Biopsja (przebicie nowotworu z podejrzeniem złośliwego przebiegu procesu, a następnie badanie histologiczne materiału).

Te metody badawcze są uważane za najbardziej pouczające i umożliwiają rozpoznanie raka mózgu nawet na wczesnym etapie..

Po potwierdzeniu procesu onkologicznego pacjent jest wysyłany do onkologa w celu przepisania terapii.

Opcje leczenia raka

Leczenie procesu nowotworowego w mózgu u dorosłych rozpoczyna się po konsultacji z grupą lekarzy (neuropatolog, onkolog, neurochirurg, radiolog), którzy w zależności od lokalizacji, stopnia przebiegu i rodzaju nowotworu decydują o dalszych sposobach zwalczania patologii.

Chirurgiczne wycięcie ogniska patologicznego stosuje się tylko do diagnozy na pierwszych etapach w połączeniu z chemioterapią. Możliwe jest zastosowanie manewrowania w celu zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego spowodowanego gromadzeniem się płynu mózgowo-rdzeniowego w oponach mózgowo-rdzeniowych (za pomocą cewnika płyn jest odprowadzany do jamy brzusznej).

W łagodnych formacjach (gruczolak przysadki) szeroko stosowana jest metoda endoskopowa, która jest uważana za mniej traumatyczną dla stawów nerwowych i naczyń krwionośnych..

Zastosowanie chemioterapii (leki są podawane przez wstrzyknięcie lub są przepisywane do podawania doustnego) na pierwszych etapach procesu nowotworowego, nie jest uważane za główną metodę leczenia i jest przepisywane w połączeniu z przerwą w celu oceny dynamiki ogniska patologicznego.

Radioterapia jest wskazana, jeśli interwencja instrumentalna nie jest możliwa lub jako metoda zapobiegania nawrotowi po udanym usunięciu nowotworu. Dawkę promieniowania dobiera się indywidualnie dla każdego pacjenta..

Zastosuj kilka metod tej terapii:

 • Brachyterapia (substancja radioaktywna zostaje wprowadzona do ogniska w celu zniszczenia komórek atypowych, zdrowe tkanki nie są narażone);
 • Ekspozycje zewnętrzne (pacjent otrzymuje wysokie dawki promieniowania przez kilka minut podczas kursu przepisanego przez lekarza).

Zachowawcze leczenie w końcowych stadiach raka ma na celu złagodzenie objawów:

 • Leki przeciwbólowe;
 • Leki przeciwdrgawkowe;
 • Neuroprotektory.

Ile osób żyje z rakiem w strukturach mózgu, zależy od rodzaju guza i jego lokalizacji. Wczesne wykrycie guza ma wysoki odsetek całkowitego wyleczenia. Późna diagnoza i obecność przerzutów nie podlegają interwencji instrumentalnej i prowadzą do śmierci.

Wielu jest zaniepokojonych unikaniem raka mózgu - zapobieganie i dbanie o swoje zdrowie zmniejszy ryzyko patologii.

Zdrowy styl życia pomoże nie zachorować na tę patologię i na czas zidentyfikuje niebezpieczne objawy:

 • Odrzucenie złych nawyków;
 • Hartowanie ciała;
 • Spacery na świeżym powietrzu;
 • Zbilansowana dieta;
 • Zgodność ze snem i czuwaniem;
 • Odprężające.

Przy pierwszych objawach patologicznych musisz natychmiast szukać wykwalifikowanej pomocy. Wczesna diagnoza patologicznego skupienia w mózgu może przywrócić osobę do pełnego życia lub znacznie go przedłużyć.

Ważne Jest, Aby Zdawać Sobie Sprawę Z Naczyń